Hymn 1
1.1
[hnw cwm/h d/bwkr) ry$) d/ncxn/why
nxd) b/m)tyt/h b/cwm) gyr zk) hw)
kd hw b/kl/mdm m$kx hw) dnzk) hw)
l/n hw xwy xyl) d/ks) b/cwm) zk) kl
d/b/h hw zk) )n$ l/hw d/b/p)r) zkyhy l)dm
w/)ty(n bl(h bryk hw bwkr) d/)krk
$wr) d/cwm/h rb) l/mxylwt/n

Res:
bryk hw mlk) d/cbt (dt qwd$) b/cwm) clwt) w/$hr).

1.2
[hnw cwm) m/wrbn) d/dnx mn bwkr)
d/n/wrb l/z(wr) l/prw$) b/cwm) (lt bwsm) hy
kd xz) km) yrb cwm) b/ksy) mrq np$)
d/t/xwr b/)lh) w/t/)rb b/xzth
ywqr) gyr d/mn )r() l/)r() m/rkn l/h
bryk hw d/yhb l/n cwm)
gp) $py) d/b/hwn n/prx c)dwhy

1.3
zh) hw cwm) w/y)) l/)yn) d/m/zdh)
d/n/xwr b/)lh) l) m/$kx dlyx) d/dlyx mn mdm
d/n/cd b/h b/hw $py) )yn) d/qn) (yn) $pyt)
hw mc) x)r b/h km) d/yhyb l/m/xr
xlp cwll) d/xmrn) tr(yt) n/cll
d/n/$kx n/xz) l/$py)
d/zk) b/cwm) l/by$) hw dlx kl

1.4
hnw cwm) d/b/h hw pl+t y(nwt)
(mm) b/ry$ +wr) (+yp cwm) zk) hw) l/y(n)
d/)t(+p m)kwlt) d/byt )dm
rb zky) yhb l/n zynh w/)t/(ly l/rwm) d/n/hw) xzy)
mnw d/l) n/rh+ cyd zyn) d/)lh) zk) b/h
xsd) hw )xy d/n/xwb b/zyn)
d/zk) wzky l/klh bryt)

1.5
d/b(ldr) hw d/ksy) n/mrwq tr(ytn d/n/xz) d/xzynyhy
l/)ylyn gyr d/xz) d/)p l) xz)why hww
mn/hwn hw mc) gnb
m) d/nplt l/h np$) b/cwm)
cwm) $ql l/h l/xbrh yhb l/h
byt gllyhwn mt/mrq) (yn) ksyt) d/t/xwr
mn )yk) )tyn g)r) $nyn) d/ksyn mn xzy)

1.6
hnw cwm) mlpn) mlp l/)tly+t) $rbwhy d/)ygwn)
)t/qrbw lwth w/mlw+tw w/)t/ylpw tktw$t) d/pwr$n)
h) pqd l/n d/n/cwm pwmn w/n/cwm )p lbn
l) n/cwm mn lxm) w/n/rn) b/mrnyt)
d/ks) b/h sm mwt) ksy)
n/wd) b/cwm) l/bwkr)
d/yhb ln m)mr xy) d/nt/hg) b/h

1.7
n/hwwn l/n dyn ktb) b/dmwt mxzyt) w/n/xz) b/hwn cwmn
pr$w gyr ktb) byt cwm) l/cwm) w/byt clwt) l/clwt)
gbw gyr l/cwm) w/)slyw l/cwm)
r(yw cym) w/)/rgzw cym)
)yt clwt) d/x+yt) hy w/)yt twb d/sm xy) hy
mrn n/xd) bcwm)
)yk m) d/xdy )xy b/cwm) d/np$h


1.8
lw gyr m/+m) +m) l/h cwmh l/qdy$) d/b/h hw nxt w/ncx
xwl+n) hw )xrn) (bd lh l/cwmh d/n/c+y) kd nqd) hw
xwr b/kyn) d/)n )t/plplw
p)r) rgyg) b/gw mdm d/ndyd
g(ct l/h mn/hwn trytn kd n/sgwn n/sxwn
bryk hw dky) d/qbl p)r)
d/mrqw yhbw l/h kl tyb)

1.9
xl+ hw b/h dlyx t+r) b/$pywtn
d/nsn) r$ytn l/clwtn w/cwmn
mcy) b/xsmh d/nt/k)r qwrbnn
qwlw nklykwn mn cwmykwn )/gylw mwyqykwn mn hwllykwn
n/$ygwn qlykwn pwmykwn mn kdbwt)
hb l/n bwkr) b/rxm)
d/n/(wd y(r) ksy) mn tr(yt)

1.10
l) tt/klwn bryr) (l hw nkwl) d/gnb cym)
l/)yn) gyr d/xz) d/xsyk mn lxm)
mn xmt) m/sb( l/h w/l/)yn) d/xz) d/qm b/clwt)
mdm xlp mdm b/rny) m/w$t l/h
w/gnb $ql lbh clwt) d/pwmh
mrn hb l/n (yn) d/n/xz)
)ykn gnb qw$t) b/z)p)

1.11
knw$w tw )xy b/cwm) n/tb nt/dmr d/km) by$ by$)
yb gyr w/nsb b/dylh m/mskn l/n
hw b/dyln l) (tr qw$t) d/gnb l/h l) (hn
w/z)p) d/yhb hw l/n twb l) (bd
l/znyt) knth dm) d/l) l/n )p l) lh
dwn mry byt l/n )p l/h
d/b/k hw d)n hw) $lymwn byt tm)t)

1.12
(qbt qw$t) b/cwm) nb() w/npwq b/h l/)wrx) d/)wn)
(m) gyr (wyr) b/xwtr) w/b/tw$) b/ywm cwmh rh+ hw)
cwm) b/pwmh ptkr) b/lbh
clwt) b/spwth qcm) b/tr(yth
spyq) krsh mn lxm) w/mly) mn $wqr)
)ydwhy m/(md kl ywm
w/dm) ksy) d/b/hyn g() (lyhwn


1.13
twb l/d/sybr w/(zy w/ncx w/)t/rmrm r$h b/klylh
w/b/pwm) ptyx) )yk mr) xwb) tb) )grh
w/l) dm) ly d/l/m/cm rpy) l/m/$hr $pl)
w/l/m/xb qdmy) b(ldry d/)wmn) hw
m) d/zkny yhb ly d/)/qwm d/nxdr twb n/rmyny
ym) d/rxm) hb ly $w(l) d/rxm)
d/)/(+) )$+r xwbty

-- Next