Hymn 4
4.1
hnw cwm) m/)syn) n/rxm (wdrnwhy w/n/xd) b/smmnwhy
cwm) hw gyr nxt hw) mn +wr syny l/m$ryt) m/mxyt)
w/)sy k)b) ksy) d/np%)
w/(cbh l/tbr) rb) d/r(yn)
cwm) smkh l/mpwlth d/hw (m) b/dbr)
ntl $wbx) l/rxm)
d/cwm) +b) hww l/n )yk smmn)

Res:
ntl $wbx) l/bwkr) d/(nh (ny) b/spr) mrg) bryk)

4.2
h) cwm) m/(trn) nsb mn gzh w/n/(tr b/mlw)h
)dm gyr b/r$yt twk) b/m)kwlt) )t/tgr w/)t/mskn
h) m/(tr l/n cwm)
d/pr( xwbth d/)dm m/mskn krsth
ml) byt gz) d/np$) t)gwrt) d/xy)
ntl $wbx) l/bwkr)
d/cwmh +b) xzq) hw d/mxylwtn

4.3
h) cwm) m/xrrn) $r) l/)kwl) mn nyr y(nwt)
mrwth gyr d/krs) l)y) hy w/$sxyq)
w/l) p)y) l/x)rwt) t/b+l krs) mn t/$m$th
w/t/$m$ rwx) b/ml) xyt)
mlw kyt (wbykwn ywlpn) twrsy) d/np$)
ntl $wbx) l/bwkr) d/(nh
(ny) b/spr) mrg) bryk)

4.4
h) cwm) mdr$n) qr) l/rpywt) d/t/qwm tt/ncx
h) sq) lbw$) )yk $ryn) w/mwkk) )yk zyn)
h) mlb$ lh l/(qb) rpyt) (yd) d/xycwt)
d/t/dw$ w/t/rcc pwnq) rpy)
d/)ythwn tnyn) ksy)
bryk hw d/yhb cwm) l/xw)
d/t/zk) l/xwy) w/l/y(nwth

4.5
h) cwm) m/ncxn) d/$br) w/ylwd) xsl mn lxm)
)w l/$plh d/by$) d/)p $brt) npl (mh b/)ygwn)
h) +(yn cwm) klyl) ksy)
w/q)m w/m/plg l/kn$) d/cym)
h) m/yll by$) kd xz) m$ryt) zhyt)
ntl $wbx) l/bwkr) d/zk) b/cwm)
w/zky )p l/)tly+why

4.6
h) cwm) m/cbtn) qr) l/snywtn d/cbtwhy n/srx l/h
h) dm(why try(n l/xwll c)wtn w/l/xwwr kwtmtn
b/sqh ksy) )s+l $wbx)
w/mn q+mh p)x ryx) d/xywt)
tw sny) )c+btw mn cbt) d/mgn
bryk hw d/zmn w/qrn
l/()dh dky) w/g)y) d/hw $pyr)

4.7
$w+ g)yt) b/cwm) cbt) w/pwnq) d/)yk pqx) m/hbb
)yt hw) l/h l/)styr cbt) d/mlkwt)
w/d/xzth d/)r(n) hw l/cwm) rh+t
w/)xt yhb l/h $wpr) $myn) w/zyw) rwxn)
(lt $)lt b/h mn mlk) xywt) l/myt)
bryk hw mlk) d/cbt (dt qwd$h
b/cwm) clwt) w/$hr)

4.8
l) nbht b/h b/sq) )p l) b/lbw$why d/zyn) hw ncyx)
$qyl l/h gyr l/by$) bqyn) w/nsyn) d/mwkk) zk) kl
sq) hwkph l/hmn g)y)
qdm hw mkyk) cwm) hw $)l hw) $)lt)
b/pwm) y(n) l/cym) d/$tyq
bryk hw d/yhb l/n cwm)
d/)qrb (mh d/hmn b/pwmh l/qwblh

4.9
$w+w )p )ntwn (lym) cbt d/pgrykwn b/zbn) d/cwmykwn
mcyn hww gyr +ly) tlt) b/gw bbl
d/b/kl cbtyn nt/(+pwn d/snw dhb) hww )yk dhb)
$d) )nwn z)pn) b/gw kwr) rb)
$prw cym) b/nwr) )yk dhb) bxyr)
bryk hw d/yhb l/n cwm)
d/mrq $wxth d/y(n) mn tr(tn

4.10
h) cwm) mpcxn) d/mc) d/b/pys) nzk) l/q+try)
ywnn gyr q() hw) )yk byt dyn) w/l/nynw) xyb hw)
bgt l/h cwm) yd( pwrs)
sn)gr cn(t) (l mll w/zk) w/$tqh l/ywnn
w/$r) gzr dynh d/mlk)
$wbx) l/rxm) d/(bdwhy
pwm) d/gw) d/nb() xlp tyb)

4.11
h) mrn twb bryk) w/mw$) w/)ly) dr$w )wrx) d/cwm)
w/kd m$x) w/+ksw )wrx) l/mxyl)
d/l) mw$x) rdw hnwn d/xyl) hw) gyr d/l) b/kyn)
l) smkh lxm) w/)wkl) d/b/kyn)
xlyc) $wr (brh l/)wrx) w/l/)wnyh
ntl $wbx) b/cwm)
l/rxm) d/yhbw zyn) l/mxylwtn

4.12
)ynw mpq b/rwx) m$kx d/nxs) l/mn d/zk) l/krsh
cwm) gyr d/ywm) myl) hw glyl) kd )grh sgy)) hw
)n k$yr) npqw $bw()
w/mc(yn) twb plgwt $bw()
l) nt/glzwn )p $pl) mn +wr) kry)
ntl $wbx) l/bwkr)
k/b/kl kylyn cb) d/nx) l/kl np$)

Prev -- Next