Hymn 5
5.1
h) d/l) cwm) tkyb) d/n/hwwn dbwr) d/klt mlk)
d/t/zdyx w/t/)zl l/xlwl xwr) d/t/(md b/h w/t/prg b/h
n/hwwn kwllyh mn dwbryh w/cbtyh mn cwmyh
t/)zl b/)w$(n)
n/nhr qwdmyh lmpd) (m m$x) )myn)
bryk hw d/$dr zyx klt bwkrh
d/t/m+) l/gnwn nwhrh

Res:
$wbx) l/br) d/cbt (dt qwd$h b/cwm) clwt) w/$hr)

5.2
h) cwm) m/lbbn) kn$ m$ryth d/n/qrb (m y(n)
b/m/)kwlt) hw zk) hw) l/hw )tly+) d/b/)wkl) bcr xylh
$ql nsyn) mn qdmy) d/n/zk) l/)xry)
w/qrb d/n/nsywhy
mxh rx) d/cwmh l/y(nwth w/)t/blbl
bryk hw xnn) d/yhb l/n cwm)
d/m/gyz nb() d/rgygt)

5.3
h) q$th d/by$) qmt l/qrb) n/z/dyn kl )n$
$ryn) hw d/rwx) m$kx d/n/qbl ry$ g)rwhy q+tyn)
qn+) hw rb) )n bl( )n$
d/nwr) hw m$tbq) b/)yn) d/mt/mx)
yqdn) hw gyr bsm l/h d/hy nwr) xlyt)
bryk hw +b) d/yhb l/n cwm)
d/mc) md(k gwmr) d/g)rwhy

5.4
l) m$kx mxyl) b/xylh d/x)rwt) d/cbynh zynh
l) m$kx plyg) zk) l/)wywt) d/kwn$h xwlmnh
bg) )wy) ym) hw rb)
d/mt/kn$ ($n w/mt/plg x)b
)wywth )n )$tryt )t/bl(t w/)bdt
bryk hw d/kn$ (mm) plyg)
w/hww (m) d/l) mt/plg

5.5
bryk hw d/yhb l/n dmwt) d/)n hw d/n/cd b/h
hwt l/h mxzytn l/)wywtn ksyt)
n/xzyh )xy b/gw )rz) d/glyt)
n/xwr b/mst) d/)n mt/+mr) b/gw xlb) rpy)
l) twb mt/)$d) rpywth d/)t/qb(t l/h (m xyl) xyc)
bryk hw d/yhb l/n xwb)
d/mzg xyl) ksy) b/mxylwtn

5.6
tw nt/(hd b/cwm) mdm d/(bdw hww skl) b/cwmyhwn
swrd) hw d/n/(br c(rh d/qdy$) b/gw pwmn w/b/)dnyn
l/mr) pcx) b/pcx) q+lw hww
l/mr) (d(d) b/()d) nksw hww
tlw l/)lh) (l qys) w/(lyw w/)/rgzw
pwm) d/q() hw) zqwpyhy
qm hw) d/n/qr) b/pcx) ktby qwd$)

5.7
qryn hww b/pcx) d/)ykn q+tlwhy hww l/)mr) b/gw mcryn
)w l/(m) (wyr) d/qr) w/l) yd( w/p$q hw) w/l) )/rg$
qrw b/ktb) tlw (l qys)
+wps) b/gw spr) $rr) (l qys)
zqpw )mr qw$t) w/tlw $pdw )mr) w/+wyw
)mr) zqyp) shd hw) d/h) $wmly)

5.8
zqpw hww (wyr) d/rwy) b/xsm) w/)t/blblw w/+(w
($qwhy hww l/bwkr) d/(br nmws) hw
w/nmws) b/h gmrwhy $rw b/(bdyhwn
pwmhwn l/hwn q+rg )yd) ktbt Xbt hwt
pwm) kpr hw)
$r) hww skl) w/rh+w $drw mdm d/$rw
b/$rby pcx)

5.9
byt zqwp) gly) kn$) rwxn) b/ksy)
q)m hw)
krkwh) hww l/bwkr) by$) b/xsdyhwn
w/nby) b/spryhwn
q)m mw$) b/prs )ydwhy w/xw+rh (l xdyh
thr) b/ry$ +wr) prs )yd) w/xw+r) zqyp)
)yk d/(l ggwlt) shd) d/mnhwn (lyhwn q()
hnw )rz) zkyhy l/(mlyq

5.10
dytqwhy dyn d/mw$) b/dmwt mxzyt)
b/mrn xrt hwt w/kl )yn) d/hwnh (lwhy )ytwhy hw)
l/k) l/lk) x)r hw) w/xz) d/l/hl rz) b/ql)
w/x)r d/)p hrk) $rr) b/(bd)
)w l/qw$t) d/)p l/(wyr) q() d/hrk) )n)
wmy) g$why w/nhrw
ptyx) m$why w/smyw d/nwhr) zqpw

Prev -- Next