TextHelpchinese
         Previous Next

公卒奚齊立里克殺之卓子立又殺之乃戮驪姬鞭
而殺之於是秦立夷吾是爲惠公惠公死子圉立是
爲懷公晉人殺懷公於高梁立重耳是爲文公亂及
五世然後定詩曰婦有長舌惟厲之階又曰哲婦傾
城此之謂也

頌曰

驪姬繼母 惑亂晉獻 謀譛太子 毒酒爲權
果弒申生 公子出奔 身又伏辜 五世亂昏

魯宣繆姜[圖在前]

Mu Jiang of Duke Xuan of Lu

繆姜者齊侯之女魯宣公之夫人成公母也聰慧而
行亂故謚曰繆初成公幼繆姜通於叔孫宣伯名喬
如喬如與繆姜謀去季孟而擅魯國晉楚戰于鄢陵

[ 列女傳卷七 / 七 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia