TextHelpchinese
         Previous Next

為君难數語深知神器之重不易保也聖母哉此所以有太祖 太宗諸聖子也

宋昭憲后
昭憲后者,安喜杜氏之女,宋太祖之母后也,后性端
莊,厭浮侈,治家嚴而有法,當太祖即帝位,尊為皇太
后,而太祖拜于殿上,群臣賀焉,后愀然不樂,左右進
曰,臣聞母以子貴,今子為天子,胡為不樂,后曰,吾聞
為君難,天子置身兆庻之上,若治得其道,則此位可
尊,苟或失馭,求為匹夫,不可得,是吾所以憂也,當疾
革,召太祖謂曰,汝知所以得天下乎,太祖曰,祖考及
太后之遺慶也,后曰,不然,正由周世宗使幼兒主天
下,故汝得至此,汝當傳位于諸弟,以次及子,國有長

[ 列女傳卷之五 / 十二(b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia