<Previous Section>
<Next Section>

5. 僖 公

元 年,春,王 正 月。

齊 師,宋 師,曹 師,次 于 聶 北,救 邢。

夏,六 月,邢 遷 于 夷 儀。

齊 師,宋 師,曹 師,城 邢。

秋,七 月,戊 辰,夫 人 姜 氏 薨 于 夷,齊 人 以 歸。

楚 人 伐 鄭。

八 月,公 會 齊 侯,宋 公,鄭 伯,曹 伯,邾 人,于 檉。

九 月,公 敗 邾 師 于 偃。

冬,十 月,壬 午,公 子 友 帥 師 敗 莒 師于 酈,獲 莒 挐。

十 有 二 月,丁 巳,夫 人 氏 之 喪 至 自 齊。

左 傳 曰,元 年,春,不 稱 即 位,公 出 故 也。公 出 復 入,不 書,諱 之 也,諱 國 惡,禮 也。

諸 侯 救 邢。邢 人 潰,出 奔 師,師 遂 逐 狄 人,具 邢 器 用 而 遷 之,師 無 私 焉。夏,邢 遷 于 夷 儀。

諸 侯 城 之,救 患 也。凡 侯 伯 救 患,分 災,討 罪,禮 也。

秋,楚 人 伐 鄭,鄭 即 齊 故 也,盟 于 犖,謀 救 鄭 也。

九 月,公 敗 邾 師 于 偃。虛 丘 之 戍,將 歸 者 也。

冬,莒 人 來 求 賂,公 子 友 敗 諸 酈。獲 莒 子 之 弟 挐。非 卿 也,嘉 獲 之 也 ,公 賜 季 友 汶 陽 之 田,及 費。

夫 人 氏 之 喪,至 自 齊。君 子 以 齊 人 殺 哀 姜 也,為 已 甚 矣,女 子 從 人 者 也。

二 年

二 年,春,王 正 月,城 楚 丘。

夏,五 月,辛 巳,葬 我 小 君 哀 姜。

虞 師,晉 師,滅 下 陽。

秋,九 月,齊 侯,宋 公,江 人,黃 人,盟 于 貫。

冬,十 月,不 雨。

楚 人 侵 鄭。

左 傳 曰,二 年,春,諸 侯 城 楚 丘 而 封 衛 焉。不 書 所 會,後 也。

晉 荀 息 請 以 屈 產 之 乘,與 垂 棘 之 璧,假 道 於 虞 以 伐 虢。公 曰,是 吾 寶 也。對 曰,若 得 道 於 虞,猶 外 府 也。公 曰,宮 之 奇 存 焉。對 曰,宮 之 奇 之 為 人 也,懦 而 不 能 強 諫,且 少 長 於 君,君 暱 之,雖 諫,將 不 聽。乃 使 荀 息 假 道 於 虞,曰,冀 為 不 道,入 自 顛 軨,伐 鄍 三 門,冀 之 既 病,則 亦 唯 君 故,今 虢 為 不 道,保 於 逆 旅,以 侵 敝 邑 之 南 鄙,敢 請 假 道,以 請 罪 于 虢。虞 公 許 之,且 請 先 伐 虢,宮 之 奇 諫,不 聽,遂 起 師,

夏,晉 里 克,荀 息,帥 師,會 虞 師 伐 虢,滅 下 陽。

先 書 虞,賄 故 也。

秋,盟 于 貫,服 江,黃 也。

齊 寺 人 貂,始 漏 師 于 多 魚。

虢 公 敗 戎 于 桑 田,晉 卜 偃 曰,虢 必 亡 矣,亡 下 陽 不 懼,而 又 有 功,是 天 奪 之 鑒 而 益 其 疾 也,必 易 晉 而 不 撫 其 民 矣,不 可 以 五 稔。

冬,楚 人 伐 鄭,鬬 章 囚 鄭 聃 伯。

三 年

三 年,春,王 正 月,不 雨。

夏,四月,不 雨。

徐 人 取 舒。

六 月,雨。

秋,齊 侯 宋 公,江 人,黃 人,會 于 陽 穀。

冬,公 子 友 如 齊 涖 盟。

楚 人 伐 鄭。

左 傳 曰,三 年,春,不 雨,夏,六 月,雨,自 十 月 不 雨,至 于 五 月,不 曰 旱,不 為 災 也。

秋,會 于 陽 穀,謀 伐 楚 也。

齊 侯 為 陽 穀 之 會,來 尋 盟,冬,公 子 友 如 齊 涖 盟。

楚 人 伐 鄭,鄭 伯 欲 成,孔 叔 不 可,曰,齊 方 勤 我,棄 德 不 祥。

齊 侯 與 蔡 姬 乘 舟 于 囿,蕩 公,公 懼,變 色,禁 之,不 可,公 怒,歸 之,未 絕 之 也,蔡 人 嫁 之。

四 年,春,王 正 月,公 會 齊 侯,宋 公,陳 侯,衛 侯,鄭 伯,許 男,曹 伯,侵 蔡,蔡 潰,遂 伐 楚,次 于 陘。

夏,許 男 新 臣 卒。

楚 屈 完 來 盟 于 師,盟 于 召 陵。

齊 人 執 陳 轅 濤 塗。

秋,及 江 人,黃 人,伐 陳。

八 月,公 至 自 伐 楚。

葬 許 穆 公。

冬,十 有 二 月,公 孫 玆 帥 師,會 齊 人,宋 人,衛 人,鄭 人,許 人,曹 人,侵 陳。

左 傳 曰,四 年,春,齊 侯 以 諸 侯 之 師 侵 蔡,蔡 潰,遂 伐 楚,楚 子 使 與 師 言 曰,君 處 北 海,寡 人 處 南 海,唯 是 風 馬 牛 不 相 及 也,不 虞 君 之 涉 吾 地 也,何 故。管 仲 對 曰,昔 召 康 公 命 我 先 君 大 公 曰,五 侯 九 伯,女 實 征 之,以 夾 輔 周 室,賜 我 先 君 履,東 至 于 海,西 至 于 河,南 至 于 穆 陵,北 至 于 無 棣,爾 貢 包 茅 不 入,王 祭 不 共,無 以 縮 酒,寡 人 是 徵,昭 王 南 征 而 不 復,寡 人 是 問,對 曰,貢 之 不 入,寡 君 之 罪 也,敢 不 共 給,昭 王 之 不 復,君 其 問 諸 水 濱,師 進,次 於 陘。

夏,楚 子 使 屈 完 如 師,師 退,次 于 召 陵,齊 侯 陳 諸 侯 師 之,與 屈 完 乘 而 觀 之,齊 侯 曰,豈 不 穀 是 為。先 君 之 好 是 繼,與 不 穀 同 好,如 何,對 曰,君 惠 徼 福 於 敝 邑 之 社 稷,辱 收 寡 君,寡 君 之 願 也,齊 侯 曰,以 此 衆 戰,誰 能 禦 之,以 此 攻 城,何 城 不 克,對 曰,君 若 以 德 綏 諸 侯,誰 敢 不 服,君 若 以 力,楚 國 方 城 以 為 城,漢 水 以 為 池,雖 衆,無 所 用 之。屈 完 及 諸 侯 盟。

陳 轅 濤 塗 謂 鄭 申 侯 曰,師 出 於 陳 鄭 之閒,國 必 甚 病,若 出 於 東 方,觀 兵 於 東 夷,循 海 而 歸,其 可 也,申 侯 曰,善,濤 塗 以 告,齊 侯 許 之,申 侯 見 曰,師 老 矣,若 出 於 東 方 而 遇 敵,懼 不 可 用 也,若 出 於 陳 鄭 之 閒,共 其 資 糧 屝 屨,其 可 也。齊 侯 說,與 之 虎 牢,執 轅 濤 塗。

秋,伐 陳,討 不 忠 也。

許 穆 公 卒 于 師。葬 之 以 侯,禮 也。凡 諸 侯 薨 于 朝 會,加 一 等,死 王 事,加 二 等,於 是 有 以 袞 斂。

冬,叔 孫 戴 伯 帥 師,會 諸 侯 之 師,侵 陳,陳 成,歸 轅 濤 塗。

初,晉 獻 公 欲 以 驪 姬 為 夫 人,卜 之 不 吉,筮 之 吉,公 曰,從 筮,卜 人 曰,筮 短 龜 長,不 如 從 長,且 其 繇 曰,

專 之 渝,攘 公 之 羭,一 薰 一 蕕,十 年 尚 猶 有 臭,必 不 可,弗 聽,立 之,生 奚 齊,其 娣 生 卓 子,

及 將 立 奚 齊,既 與 中 大 夫 成 謀,姬 謂 大 子 曰,君 夢 齊 姜,必 速 祭 之,大 子 祭 于 曲 沃,歸 胙 于 公,公 田,姬 寘 諸 宮,六 日,公 至,毒 而 獻 之,公 祭 之 地,地 墳,與 犬,犬 斃,與 小 臣,小 臣 亦 斃,姬 泣 曰,賊 由 太 子,太 子 奔 新 城,公 殺 其 傅 杜 原 款,或 謂 大 子,子 辭,君 必 辯 焉,大 子 曰,君 非 姬 氏,居 不 安,食 不 飽,我 辭,姬 必 有 罪,君 老 矣,吾 又 不 樂,曰,子 其 行 乎,大 子 曰,君 實 不 察 其 罪,被 此 名 也 以 出,人 誰 納 我。十 二 月,戊 申,縊 于 新 城,

姬 遂 譖 二 公 子 曰,皆 知 之,重 耳 奔 蒲 ,夷 吾 奔 屈。

五 年

五 年,春,晉 侯 殺 其 世 子 申 生。

杞 伯 姬 來,朝 其 子。

夏,公 孫 玆 如 牟。

公 及 齊 侯,宋 公,陳 侯,衛 侯,鄭 伯,許 男,曹 伯,會 王 世 子 于 首 止。

秋,八 月,諸 侯 盟 于 首 止。

鄭 伯 逃 歸,不 盟。

楚 人 滅 弦,弦 子 奔 黃。

九 月,戊 申,朔,日 有 食 之。

冬,晉 人 執 虞 公。

左 傳 曰,五 年,春,王 正 月,辛 亥,朔,日 南 至,公 既 視 朔,遂 登 觀 臺,以 望 而 書,禮 也。凡 分,至,啟,閉,必 書 雲 物,為 備 故 也。

晉 侯 使 以 殺 大 子 申 生 之 故 來 告,

初,晉 侯 使 士 蒍 為 二 公 子 築 蒲 與 屈,不 慎,寘 薪 焉,夷 吾 訴 之,公 使 讓 之,士 蒍 稽 首 而 對 曰,臣 聞 之,無 喪 而 慼,憂 必 讐 焉,無 戎 而 城,讐 必 保 焉,窛 讐 之 保,又 何 慎 焉,守 官 廢 命,不 敬,固 讐 之 保,不 忠,失 忠 與 敬,何 以 事 君,詩 云,

懷 德 惟 寧,宗 子 惟 城,君 其 脩 德 而 固 宗 子,何 城 如 之,三 年 將 尋 師 焉,焉 用 慎,退 而 賦 曰,

狐 裘 尨 茸,一 國 三 公,吾 誰 適 從,及 難,公 使 寺 人 披 伐 蒲,重 耳 曰,君 父 之 命 不 校。乃 徇 曰,校 者,吾 讐 也,踰 垣 而 走,披 斬 其 袪,遂 出 奔 翟。

夏,公 孫 玆 如 牟。娶 焉。

會 于 首 止。會 王 大 子 鄭,謀 寧 周 也。

陳 轅 宣 仲 怨 鄭 申 侯 之 反 己 於 召 陵,故勸 之 城 其 賜 邑,曰,美 城 之,大 名 也,子 孫 不 忘,吾 助 子 請。乃 為 之 請 於 諸 侯,而 城 之 美,遂 譖 諸 鄭 伯,曰,美 城 其 賜 邑,將 以 叛 也。申 侯 由 是 得 罪。

秋,諸 侯 盟,王 使 周 公 召 鄭 伯,曰,吾 撫 女 以 從 楚,輔 之 以 晉,可 以 少 安。鄭 伯 喜 於 王 命,而 懼 其 不 朝 於 齊 也,故 逃 歸 不 盟,孔 叔 止 之 曰,國 君 不 可 以 輕,輕 則 失 親,失 親,患 必 至,病 而 乞 盟,所 喪 多 矣,君 必 悔 之。弗 聽,逃 其 師 而 歸。

楚 鬬 穀 於 菟 滅 弦,弦 子 奔 黃,於 是 江,黃,道,柏,方 睦 於 齊,皆 弦 姻 也,弦 子 恃 之 而 不 事 楚,又 不 設 備,故 亡。

晉 侯 復 假 道 於 虞 以 伐 虢,宮 之 奇 諫 曰,虢,虞 之 表 也,虢 亡,虞 必 從 之,晉 不 可 啟,寇 不 可 翫,一 之 謂 甚,其 可 再 乎,諺 所 謂 輔 車 相 依,脣 亡 齒 寒 者,其 虞 虢 之 謂 也。公 曰,晉,吾 宗 也,豈 害 我 哉。對 曰,大 伯,虞 仲,大 王 之 昭 也,大 伯 不 從,是 以 不 嗣,虢 仲,虢 叔,王 季 之 穆 也,為 文 王 卿 士,勳 在 王 室,藏 於 盟 府,將 虢 是 滅,何 愛 於 虞,且 虞 能 親 於 桓,莊 乎,其 愛 之 也,桓,莊 之 族 何 罪,而 以 為 戮,不 唯 偪 乎,親 以 寵 偪,猶 尚 害 之,况 以 國 乎。公 曰,吾 享 祀 豐 絜,神 必 據 我。對 曰,臣 聞 之,鬼 神 非 人 實 親,惟 德 是 依,故 周 書 曰。皇 天 無 親,惟 德 是 輔,又 曰,黍 稷 非 馨,明 德 惟 馨,又 曰,民 不 易 物,惟 德 繄 物,如 是 則 非 德,民 不 和,神 不 享 矣,神 所 馮 依,將 在 德 矣,若 晉 取 虞,而 明 德 以 薦 馨 香,神 其 吐 之 乎。弗 聽,許 晉 使,

宮 之 奇 以 其 族 行,曰,虞 不 臘 矣,在 此 行 也,晉 不 更 舉 矣。

八 月,甲 午,晉 侯 圍 上 陽,問 於 卜 偃 曰,吾 其 濟 乎。對 曰,克 之。公 曰,何 時。對 曰,童 謠 云,

丙 之 晨,龍 尾 伏 辰,均 服 振 振,取 虢 之 旂,鶉 之 賁 賁,天 策 焞 焞,火 中 成 軍,虢 公 其 奔,其 九 月 十 月 之 交 乎,丙 子 旦,日 在 尾,月 在 策,鶉 火 中,必 是 時 也。

冬,十 二 月,丙 子,朔,晉 滅 虢,虢 公 醜 奔 京 師,師 還 館 于 虞,遂 襲 虞,滅 之,執 虞 公,及 其 大 夫 井 伯,以 媵 秦 穆 姬,而 修 虞 祀,且 歸 其 職 貢 於 王,故 書 曰,晉 人 執 虞 公,罪 虞,且 言 易 也。

六 年

六 年,春,王 正 月。

夏,公 會 齊 侯,宋 公,陳 侯,衛 侯,曹 伯,伐 鄭,圍 新 城。

秋,楚 人 圍 許,諸 侯 遂 救 許。

冬,公 至 自 伐 鄭。

左 傳 曰,六 年,春,晉 侯 使 賈 華 伐 屈,夷 吾 不 能 守,盟 而 行,將 奔 狄,郤 芮 曰,後 出 同 走,罪 也,不 如 之 梁,梁 近 秦,而 幸 焉。乃 之 梁。

夏,諸 侯 伐 鄭。以 其 逃 首 止 之 盟 故 也,圍 新 密,鄭 所 以 不 時 城 也。

秋,楚 子 圍 許 以 救 鄭,諸 侯 救 許,乃 還。

冬,蔡 穆 侯 將 許 僖 公,以 見 楚 子 於 武 城,許 男 面 縛 銜 璧,大 夫 衰 絰,士 輿 櫬,楚 子 問 諸 逢 伯。對 曰,昔,武 王 克 殷,微 子 啟 如 是,武 王 親 釋 其 縛,受 其 璧 而 祓 之,焚 其 櫬,禮 而 命 之,使 復 其 所,楚 子 從 之。

七 年

七 年,春,齊 人 伐 鄭。

夏,小 邾 子 來 朝。

鄭 殺 其 大 夫 申 侯。

秋,七 月,公 會 齊 侯,宋 公,陳 世 子 款,鄭 世 子 華,盟 于 甯 母。

曹 伯 班 卒。

公 子 友 如 齊。

冬,葬 曹 昭 公。

左 傳 曰,七 年,春,齊 人 伐 鄭。孔 叔 言 於 鄭 伯,曰,諺 有 之 曰,心 則 不 競,何 憚 於 病,既 不 能 彊,又 不 能 弱,所 以 斃 也,國 危 矣,請 下 齊 以 救 國。公 曰,吾 知 其 所 由 來 矣,姑 少 待 我,對 曰,朝 不 及 夕,何 以 待 君。

夏,鄭 殺 申 侯。以 說 于 齊,且 用 陳 轅 濤 塗 之 譖 也。初,申 侯,申 出 也,有 寵 於 楚 文 王,文 王 將 死,與 之 璧,使 行,曰,唯 我 知 女,女 專 利 而 不 厭,予 取 予 求,不 女 疵 瑕 也,後 之 人 將 求 多 於 女,女 必 不 免,我 死,女 必 速 行,無 適 小 國,將 不 女 容 焉。既 葬,出 奔 鄭,又 有 寵 於 厲 公,子 文 聞 其 死 也,曰,古 人 有 言 曰,知 臣 莫 若 君,弗 可 改 也 已。

秋,盟 于 甯 毌。謀 鄭 故 也。 仲 言 於 齊 侯 曰,臣 聞 之,招 攜 以 禮,懷 遠 以 德,德 禮 不 易,無 人 不 懷。齊 侯 修 禮 於 諸 侯,諸 侯 官 受 方 物,鄭 伯 使 大 子 華 聽 命 於 會,言 於 齊 侯 曰,洩 氏,孔 氏,子 人 氏,三 族,實 違 君 命,若 君 去 之 以 為 成,我 以 鄭 為 內 臣,君 亦 無 所 不 利 焉。

齊 侯 將 許 之,管 仲 曰,君 以 禮 與 信 屬 諸 侯,而 以 姦 終 之,無 乃 不 可 乎,子 父 不 奸 之 謂 禮,守 命 共 時 之 謂 信,違 此 二 者,姦 莫 大 焉。公 曰,諸 侯 有 討 於 鄭,未 捷,今 苟 有 釁,從 之 不 亦 可 乎。對 曰,君 若 綏 之 以 德,加 之 以 訓 辭,而 帥 諸 侯 以 討 鄭,鄭 將 覆 亡 之 不 暇,豈 敢 不 懼,若 總 其 罪 人 以 臨 之,鄭 有 辭 矣,何 懼,且 夫 合 諸 侯 以 崇 德 也,會 而 列 姦,何 以 示 後 嗣,夫 諸 侯 之 會,其 德 刑 禮 義,無 國 不 記,記 姦 之 位,君 盟 替 矣,作 而 不 記,非 盛 德 也,君 其 勿 許,鄭 必 受 盟,夫 子 華 既 為 大 子,而 求 介 於 大 國,以 弱 其 國,亦 必 不免,鄭 有 叔 詹,堵 叔,師 叔,三 良 為 政,未 可 間 也。

齊 侯 辭 焉,子 華 由 是 得 罪 於 鄭。冬,鄭 伯 使,請 盟 于 齊。

閏 月,惠 王 崩,襄 王 惡 大 叔 帶 之 難,懼 不 立,不 發 表,而 告 難 于 齊。

八 年

八 年,春,王 正 月,公 會 王 人,齊 侯,宋 公,衛 侯,許 男,曹 伯,陳 世 子 款,盟 于 洮。

鄭 伯 乞 盟。

夏,狄 伐 晉。

秋,七 月,禘 于 大 廟,用 致 夫 人。

冬,十 有 二 月,丁 未,天 王 崩。

左 傳 曰,八 年,春,盟 于 洮。謀 王 室 也。鄭 伯 乞 盟,請 服 也。襄 王 定 位 而 後 發 喪。

晉 里 克 帥 師,梁 由 靡 御,虢 射 為 右,以 敗 狄 于 采 桑,梁 由 靡 曰,狄 無 恥,從 之 必 大 克,里 克 曰,懼 之 而 已,無 速 衆 狄。虢 射 曰,期 年,狄 必 至,示 之 弱 矣。夏,狄 伐 晉,報 采 桑 之 役 也,復 期 月。

秋,禘 而 致 哀 姜 焉,非 禮 也。凡 夫 人不 薨 于 寢,不 殯 于 廟,不 赴 于 同,不 祔 于 姑,則 弗 致 也。

冬,王 人 來 告 喪。難 故 也,是 以 緩。

宋 公 疾,大 子 玆 父 固 請 曰,目 夷 長 且 仁,君 其 立 之。公 命 子 魚,子 魚 辭,曰,能 以 國 讓,仁 孰 大 焉,臣 不 及 也,且 又 不 順。遂 走 而 退。

九 年

九 年,春,王 三 月,丁 丑,宋 公 御 說 卒。

夏,公 會 宰 周 公,齊 侯,宋 子,衛 侯,鄭 伯,許 男,曹 伯,于 葵 丘。

秋,七 月,乙 酉,伯 姬 卒。

九 月,戊 辰,諸 侯 盟 于 葵 丘。

甲 子,晉 侯 詭 諸 卒。

冬,晉 里 克 殺 其 君 之 子 奚 齊。

左 傳 曰,九 年,春,宋 桓 公 卒,未 葬 而 襄 公 會 諸 侯,故 曰 子。凡 在 喪,王 曰 小 童,公 侯 曰 子。夏,會 于 葵 丘。尋 盟,且 修 好,禮 也。王 使 宰 孔 賜 齊 侯 胙,曰,天 子 有 事 于文 武,使 孔 賜 伯 舅 胙,齊 侯 將 下 拜,孔 曰,且 有 後 命,天 子 使 孔 曰,以 伯 舅 耋 老,加 勞,賜 一 級,無 下 拜。對 曰,天 威 不 違 顏 咫 尺,小 白 余,敢 貪 天 子 之 命,無 下 拜,恐 隕 越 于 下,以 遺 天 子 羞,敢 不 下 拜。下,拜,登,受。

秋,齊 侯 盟 諸 侯 于 葵 丘,曰,凡 我 同 盟 之 人,言 歸 于 好,宰 孔 先 歸,遇 晉 侯 曰,可 無 會 也,齊 侯 不 務 德,而 勤 遠 略,故 北 伐 山 戎,南 伐 楚,西 為 此 會 也,東 略 之 不 知,西 則 否 矣,其 在 亂 乎,君 務 靖 亂,無 勤 於 行。晉 侯 乃 還。

九 月,晉 獻 公 卒,里 克,丕 鄭 欲 納 文 公,故 以 三 公 子 之 徒 作 亂。初,獻 公 使 荀 息 傅 奚 齊,公 疾,召 之,曰,以 是 藐 諸 孤,辱 在 大 夫,其 若 之 何。稽 首 而 對 曰,臣 竭 其 股 肱 之 力,加 之 以 忠 貞,其 濟,君 之 靈 也,不 濟,則 以 死 繼 之。公 曰,何 謂 忠 貞。對 曰,公 家 之 利,知 無 不 為,忠 也,送 往 事 居,耦 俱 無 猜,貞 也。

及 里 克 將 殺 奚 齊,先 告 荀 息 曰,三 怨 將 作,秦 晉 輔 之,子 將 何 如。荀 息 曰,將 死 之。里 克 曰,無 益 也。荀 叔 曰,吾 與 先 君 言 矣,不 可 以 貳,能 欲 復 言,而 愛 身 乎,雖 無 益 也,將 焉 辟 之,且 人 之 欲 善,誰 不 如 我,我 欲 無 貳,而 能 謂 人 已 乎。

冬,十 月,里 克 殺 奚 齊 于 次。書 曰,殺 其 君 之 子,未 葬 也。荀 息 將 死 之,人 曰,不 如 立 卓 子 而 輔 之。荀 息 立 公 子 卓 以 葬。

十 一 月,里 克 殺 公 子 卓 于 朝,荀 息 死 之。君 子 曰,

詩 所 謂 白 圭 之 玷,尚 可 磨 也,斯 言 之 玷,不 可 為 也,荀 息 有 焉。

齊 侯 以 諸 侯 之 師 伐 晉,及 高 梁 而 還。討 晉 亂 也。令 不 及 魯,故 不 書。

晉 郤 芮 使 夷 吾 重 賂 秦 以 求 入,曰,人 實 有 國,我 何 愛 焉,入 而 能 民,土 於 何 有。從 之,齊 隰 朋 帥 師 會 秦 師,納 晉 惠 公。

秦 伯 謂 郤 芮 曰,公 子 誰 恃。對 曰,臣 聞 亡 人 無 黨,有 黨 必 有 讐,夷 吾 弱 不 好 弄,能 鬬 不 過,長 亦 不 改,不 識 其 他。公 謂 公 孫 枝 曰,夷 吾 其 定 乎。對 曰,臣 聞 之,唯 則 定 國,詩 曰,

不 識 不 知,順 帝 之 則,文 王 之 謂 也,又 曰,不 僭 不 賊,鮮 不 為 則,無 好 無 惡,不 忌 不 克 之 謂 也,今 其 言 多 忌 克,難 哉。公 曰,忌 則 多 怨,又 焉 能 克,是 吾 利 也。

宋 襄 公 即 位,以 公 子 目 夷 為 仁,使 為 左 師,以 聽 政。於 是 宋 治,故 魚 氏 世 為 左 師。

十 年

十 年,春,王 正 月,公 如 齊。

狄 滅 溫,溫 子 奔 衛。

晉 里 克 弒 其 君 卓,及 其 大 夫 荀 息。

夏,齊 侯,許 男 伐 北 戎。

晉 殺 其 大 夫 里 克。

秋,七 月。

冬,大 雨 雪。

左 傳 曰,十 年,春,狄 滅 溫。蘇 子 無 信 也。蘇 子 叛 王 即 狄,又 不 能 於 狄,狄 人 伐 之,王 不 救,故 滅,蘇 子 奔 衛。

夏,四 月,周 公 忌 父,王 子 黨,會 齊 隰 朋,立 晉 侯。晉 侯 殺 里 克 以 說,將 殺 里 克,公 使 謂 之 曰,微 子 則 不 及 此,雖 然,子 弒 二 君,與 一 大 夫,為 子 君 者,不 亦 難 乎,對 曰,不 有 廢 也,君 何 以 興,欲 加 之 罪,其 無 辭 乎,臣 聞 命 矣。伏 劍 而 死。於 是 丕 鄭 聘 于 秦,且 謝 緩 賂,故 不 及。

晉 侯 改 葬 共 大 子,秋,狐 突 適 下 國,遇 大 子,大 子 使 登 僕,而 告 之 曰,夷 吾 無 禮,余 得 請 於 帝 矣,將 以 晉 畀 秦,秦 將 祀 余。對 曰,臣 聞 之,神 不 歆 非 類,民 不 祀 非 族,君 祀 無 乃 殄 乎,且 民 何 罪,失 刑 乏 嗣,君 其 圖 之。君 曰,諾,吾 將 復 請,七 日,新 城 西 偏,將 有 巫 者 而 見 我 焉。許 之,遂 不 見,及 期 而 往,告 之 曰,帝 許 我 罰 有 罪 矣,敝 於 韓。

丕 鄭 之 如 秦 也,言 於 秦 伯 曰,呂 甥,郤 稱,冀 芮,實 為 不 從,若 重 問 以 召 之,臣 出 晉 君,君 納 重 耳,蔑 不 濟 矣。

冬,秦 伯 使 泠 至 報 問,且 召 三 子,郤 芮 曰,幣 重 而 言 甘,誘 我 也。遂 殺 丕 鄭,祁 舉,及 七 輿 大 夫,左 行 共 華,右 行 賈 華,叔 堅,騅 歂,纍 虎,特 宮,山 祁,皆 里,丕 之 黨 也。丕 豹 奔 秦,言 於 秦 伯 曰,晉 侯 背 大 主,而 忌 小 怨,民 弗 與 也,伐 之 必 出。公 曰,失 衆。焉 能 殺,違 禍,誰 能 出 君。

十 有 一 年

十 有 一 年,春,晉 殺 其 大 夫 丕 鄭 父。

夏,公 及 夫 人 姜 氏,會 齊 侯 于 陽 穀。

秋,八 月,大 雩。

冬,楚 人 伐 黃。

左 傳 曰,十 一 年,春,晉 侯 使 以 平 鄭 之 亂 來 告。

天 王 使 召 武 公,內 史,過 賜 晉 侯 命。受 玉,惰。過 歸 告 王,曰,晉 侯 其 無 後 乎,王 賜 之 命,而 惰 於 受 瑞,先 自 棄 也 已,其 何 繼 之 有,禮,國 之 幹 也,敬,禮 之 輿 也,不 敬 則 禮 不 行,禮 不 行,則 上 下 昏,何 以 長 世。

夏,揚 拒,泉 皋,伊 雒 之 戎,同 伐 京 師,入 王 城,焚 東 門。王 子 帶 召 之 也,秦,晉,伐 戎 以 救 周。秋,晉 侯 平 戎 于 王。

黃 人 不 歸 楚 貢,冬,楚 人 伐 黃。

十 有 二 年

十 有 二 年,春,王 三 月,庚 午,日 有 食 之。

夏,楚 人 滅 黃。

秋,七 月。

冬,十 有 二 月,丁 丑,陳 侯 杵 臼 卒。

左 傳 曰,十 二 年,春,諸 侯 城 衛 楚 丘 之 郛。懼 狄 難 也。

黃 人 恃 諸 侯 之 睦 于 齊 也,不 共 楚 職,曰,自 郢 及 我,九 百 里,焉 能 害 我。夏,楚 滅 黃。

王 以 戎 難 故,討 王 子 帶,秋,王 子 帶 奔 齊。

冬,齊 侯 使 管 夷 吾 平 戎 于 王,使 隰 朋平 戎 于 晉,王 以 上 卿 之 禮 饗 管 仲,管 仲 辭,曰,臣,賤 有 司 也,有 天 子 之 二 守,國,高 在,若 節 春 秋,來 承 王 命,何 以 禮 焉,陪 臣 敢 辭。王 曰,舅 氏,余 嘉 乃 勳,應 乃 懿 德,謂 督 不 忘,往 踐 乃 職,無 逆 朕 命。管 仲 受 下 卿 之 禮 而 還,

君 子 曰,管 氏 之 世 祀 也,宜 哉,讓 不 忘 其 上,詩 曰,

愷 悌 君 子,神 所 勞 矣。

十 有 三 年

十 有 三 年,春,狄 侵 衛。

夏,四 月,葬 陳 宣 公。

公 會 齊 侯,宋 公,陳 侯,衛 侯,鄭 伯,許 男,曹 伯,于 鹹。

秋,九 月,大 雩。

冬,公 子 友 如 齊。

左 傳 曰,十 三 年,春,齊 侯 使 仲 孫 湫 聘 于 周,且 言 王 子 帶。事 畢,不 與 王 言,歸 復 命 曰,未 可,王 怒 未 怠,其 十 年 乎,不 十 年,王 弗 召 也。

夏,會 于 鹹。淮 夷 病 杞 故,且 謀 王 室 也。

秋,為 戎 難 故,諸 侯 戍 周,齊 仲 孫 湫 致 之。

冬,晉 荐 饑,使 乞 糴 于 秦,秦 伯 謂 子 桑,與 諸 乎。對 曰,重 施 而 報,君 將 何 求,重 施 而 不 報,其 民 必 攜,攜 而 討 焉,無 衆 必 敗。謂 百 里,與 諸 乎。對 曰,天 災 流 行,國 家 代 有,救 災 恤 鄰,道 也,行 道 有 福。

丕 鄭 之 子 豹 在 秦,請 伐 晉,秦 伯 曰,其 君 是 惡,其 民 何 罪,秦 於 是 乎 輸 粟 于 晉,自 雍 及 絳 相 繼,命 之 曰,汎 舟 之 役。

十 有 四 年

十 有 四 年,春,諸 侯 城 緣 陵。

夏,六 月,季 姬 及 鄫 子 遇 于 防,使 鄫 子 來 朝。

秋,八 月,辛 卯,沙 鹿 崩。

狄 侵 鄭。

冬,蔡 侯 肸 卒。

左 傳 曰,十 四 年,春,諸 侯 城 緣 陵,而 遷 杞 焉。不 書 其 人,有 闕 也。

鄫 季 姬 來 寧,公 怒,止 之,以 鄫 子 之 不 朝 也。夏,遇 于 防,而 使 來 朝。

秋,八 月,辛 卯,沙 鹿 崩。晉 卜 偃 曰,期 年,將 有 大 咎,幾 亡 國。

冬,秦 饑,使 乞 糴 於 晉,晉 人 弗 與,慶 鄭 曰,背 施 無 親,幸 災 不 仁,貪 愛 不 祥,怒 鄰 不 義,四 德 皆 失,何 以 守 國。虢 射 曰,皮 之 不 存,毛 將 安 傅。慶 鄭 曰,棄 信 背 鄰,患 孰 恤 之,無 信 患 作,失 援 必 斃,是 則 然 矣。虢 射 曰,無 損 於 怨,而 厚 於 寇,不 如 勿 與。慶 鄭 曰,背 施 幸 災 ,民 所 棄 也,近 猶 讐 之,況 怨 敵 乎。弗 聽。退 曰,君 其 悔 是 哉。

十 有 五 年

十 有 五 年,春,王 正 月,公 如 齊。

楚 人 伐 徐。

三 月,公 會 齊 侯,宋 公,陳 侯,衛 侯,鄭 伯,許 男,曹 伯,盟 于 牡 丘,遂 次 于 匡。

公 孫 敖 帥 師,及 諸 侯 之 大 夫,救 徐。

夏,五 月,日 有 食 之。

秋,七 月,齊 師,曹 師,伐 厲。

八 月,螽。

九 月,公 至 自 會。

季 姬 歸 于 鄫。

己 卯,晦,震 夷 伯 之 廟。

冬,宋 人 伐 曹。

楚 人 敗 徐 于 婁 林。

十 有 一 月,壬 戌,晉 侯,及 秦 伯,戰 于 韓,獲 晉 侯。

左 傳 曰,十 五 年,春,楚 人 伐 徐。徐 即 諸 夏 故 也。

三 月,盟 于 牡 丘。尋 葵 丘 之 盟,且 救 徐 也。孟 穆 伯 帥 師,及諸 侯 之 師,救 徐,諸 侯 次 于 匡 以 待 之。

夏,五 月,日 有 食 之。不 書 朔 與 日,官 失 之 也。

秋,伐 厲。以 救 徐 也。

震 夷 伯 之 廟。罪 之 也,於 是 展 氏 有 隱 慝 焉。

冬,宋 人 伐 曹。討 舊 怨 也。

楚 敗 徐 于 婁 林。徐 恃 救 也。

晉 侯 之 入 也,秦 穆 姬 屬 賈 君 焉,且 曰,盡 納 羣 公 子。

晉 侯 烝 於 賈 君,又 不 納 羣 公 子,是 以 穆 姬 怨 之。晉 侯 許 賂 中 大 夫,既 而 皆 背 之。賂 秦 伯 以 河 外 列 城 五,東 盡 虢 略,南 及 華 山,內 及 解 梁 城,既 而 不 與。晉 饑,秦 輸 之 粟,秦 饑,晉 閉 之 糴,故 秦 伯 伐 晉。

卜 徒 父 筮 之,吉,涉 河,侯 車 敗。詰 之。對 曰,乃 大 吉 也,三 敗,必 獲 晉 君,其 卦 遇 蠱,曰,

千 乘 三 去,三 去 之 餘,獲 其 雄 狐,夫 狐 蠱,必 其 君 也,蠱 之 貞,風 也,其 悔,山 也,歲 云 秋 矣,我 落 其 實,而 取 其 材,所 以 克 也,實 落 材 亡,不 敗 何 待。

三 敗 及 韓,晉 侯 謂 慶 鄭 曰,寇 深 矣,若 之 何。對 曰,君 實 深 之,可 若 何。公 曰,不 孫。卜 右,慶 鄭 吉,弗 使,步 揚 御 戎,家 僕 徒 為 右,乘 小 駟,鄭 入 也。慶 鄭 曰,古 者 大 事,必 乘 其 產,生 其 水 土,而 知 其 人心,安 其 教 訓,而 服 習 其 道,唯 所 納 之,無 不 如 志,今 乘 異 產,以 從 戎 事,及 懼 而 變,將 與 人 易,亂 氣 狡 憤,陰 血 周 作,張 脈 僨 興,外 彊 中 乾,進 退 不 可,周 旋 不 能,君 必 悔 之。

弗 聽。九 月,晉 侯 逆 秦 師,使 韓 簡 視 師,復 曰,師 少 於 我,鬬 士 倍 我。公 曰,何 故。對 曰,出 因 其 資,入 用 其 寵,饑 食 其 粟,三 施 而 無 報,是 以 來 也,今 又 擊 之,我 怠 秦 奮,倍 猶 未 也。

公 曰,一 夫 不 可 狃,况 國 乎,遂 使 請 戰,曰,寡 人 不 佞,不 能 合 其 衆,而 不 能 離 也,君 若 不 還,無 所 逃 命,秦 伯 使 公 孫 枝 對 曰,君 之 未 入,寡 人 懼 之,入 而 未 定 列,猶 吾 憂 也,苟 列 定 矣,敢 不 承 命。韓 簡 退 曰,吾 幸 而 得 囚。

壬 戌,戰 于 韓 原,晉 戎 馬 還 濘 而 止,公 號 慶 鄭,慶 鄭 曰,愎 諫 違 卜,固 敗 是 求,又 何 逃 焉。遂 去 之,梁 由 靡 御 韓 簡,虢 射 為 右,輅 秦 伯,將 止 之,鄭 以 救 公 誤 之,遂 失 秦 伯。秦 獲 晉 侯以 歸,晉 大 夫 反 首 拔 舍 從 之,秦 伯 使 辭 焉,曰,二 三 子,何 其 慼 也,寡 人 之 從 君 而 西 也,亦 晉 之 妖 夢 是 踐,豈 敢 以 至。晉 大 夫 三 拜,稽 首,曰,君 履 后 土 而 戴 皇 天,皇 天 后 土,實 聞 君 之 言,羣 臣 敢 在 下 風。

穆 姬 聞 晉 侯 將 至,以 大 子 罃,弘,與 女 簡,璧,登 臺 而 履 薪 焉。使 以 免 服 衰 絰 逆,且 告 曰,上 天 降 災,使 我 兩 君,匪 以 玉 帛 相 見,而 以 興 戎,若 晉 君 朝 以 入,則 婢 子 夕 以 死,夕 以 入,則 朝 以 死,唯 君 裁 之。乃 舍 諸 靈 臺。大 夫 請 以 入,公 曰,獲 晉 侯,以 厚 歸 也,既 而 喪 歸,焉 用 之,大 夫 其 何 有 焉,且 晉 人 慼 憂 以 重 我,天 地 以 要 我,不 圖 晉 憂,重 其 怒 也,我 食 吾 言,背 天 地 也,重 怒 難 任,背 天 不 祥,必 歸 晉 君。公 子 縶 曰,不 如 殺 之,無 聚 慝 焉。子 桑 曰,歸 之 而 質 其 大 子,必 得 大 成,晉 未 可 滅,而 殺 其 君,祇 以 成 惡,且 史 佚 有 言 曰,無 始 禍,無 怙 亂,無 重 怒,重 怒 難 任,陵 人 不 祥。

乃 許 晉 平。晉 侯 使 郤 乞 告 瑕 呂 飴 甥,且 召 之。子 金 教 之 言 曰,朝 國 人 而 以 君 命 賞,且 告 之 曰,孤 雖 歸,辱 社 稷 矣,其 卜 貳 圉 也。

衆 皆 哭,晉 於 是 乎 作 爰 田。呂 甥 曰,君 亡 之 不 恤,而 群 臣 是 憂,惠 之 至 也,將 若 君 何。衆 曰,何 為 而 可。對 曰,征 繕 以 輔 孺 子,諸 侯 聞 之,喪 君 有 君,羣 臣 輯 睦,甲 兵 益 多,好 我 者 勸,惡 我 者 懼,庶 有 益 乎。衆 說,晉 於 是 乎 作 州 兵。

初,晉 獻 公 筮 嫁 伯 姬 於 秦,遇 歸 妹 之 睽,史 蘇 占 之,曰,不 吉,其 繇 曰,士 刲 羊,亦 無 衁 也,女 承 筐,亦 無 貺 也,西 鄰 責 言,不 可 償 也,歸 妹 之 睽,猶 無 相 也,震 之 離,亦 離 之 震,為 雷 為 火,為 嬴 敗 姬,車 說 其 輹,火 焚 其 旗,不 利 行 師,敗 于 宗 丘,歸 妹 睽 孤,寇 張 之 弧,姪 其 從 姑,六 年 其 逋,逃 歸 其 國,而 棄 其 家,明 年,其 死 於 高 梁 之 虛。及 惠 公 在 秦,曰,先 君 若 從 史 蘇 之 占,吾 不 及 此 夫。韓 簡 侍 曰,龜,象 也,筮,數 也,物 生 而 後 有 象,象 而 後 有 滋,滋 而 後 有 數,先 君 之 敗 德,及 可 數 乎,史 蘇 是 占,勿 從 何 益,詩 曰,

下 民 之 孽,匪 降 自 天,僔 沓 背 憎,職 競 由 人。

十 月,晉 陰 飴 甥 會 秦 伯,盟 于 王 城,秦 伯 曰,晉 國 和 乎。對 曰,不 和,小 人 恥 失 其 君,而 悼 喪 其 親,不 憚 征 繕 以 立 圉 也,曰 必 報 讐,寧 事 戎 狄,君 子 愛 其 君,而 知 其 罪,不 憚 征 繕,以 待 秦 命,曰 必 報 德,有 死 無 二,以 此 不 和。秦 伯 曰,國 謂 君 何。對 曰,小 人 慼,謂 之 不 免,君 子 恕,以 為 必 歸,小 人 曰,我 毒 秦,秦 豈 歸 君,君 子 曰,我 知 罪 矣,秦 必 歸 君,貳 而 執 之,服 而 舍 之,德 莫 厚 焉,刑 莫 威 焉,服 者 懷 德,貳 者 畏 刑,此 一 役 也,秦 可 以 霸,納 而 不 定,廢 而 不 立,以 德 為 怨,秦 不 其 然。秦 伯 曰,是 吾 心 也。改 館 晉 侯,饋 七 牢 焉。

蛾 析 謂 慶 鄭 曰,盍 行 乎,對 曰,陷 君 於 敗,敗 而 不 死,又 使 失 刑,非 人 臣 也,臣 而 不 臣,行 將 焉 入。

十 一 月,晉 侯 歸,丁 丑,殺 慶 鄭 而 後 入。

是 歲,晉 又 饑,秦 伯 又 餼 之 粟,曰,吾 怨 其 君 而 矜 其 民,且 吾 聞 唐 叔 之 封 也,箕 子 曰,其 後 必 大,晉 其 庸 可 冀 乎,姑 樹 德 焉,以 待 能 者。於 是 秦 始 征 晉 河 東,置 官 司 焉。

十 有 六 年,春,王 正 月,戊 申 朔,隕 石 于 宋 五,是 月,六 鷁 退 飛,過 宋 都。

三 月,壬 申,公 子 季 友 卒。

夏,四 月,丙 申,鄫 季 姬 卒。

秋,七 月,甲 子,公 孫 玆 卒。

冬,十 有 二 月,公 會 齊 侯,宋 公,陳侯,衛 侯,鄭 伯,許 男,邢 侯,曹 伯,于 淮。

左 傳 曰,十 六 年,春,隕 石 于 宋 五。隕 星 也。六 鷁 退 飛,過 宋 都。風 也。周 內 史 叔 興 聘 于 宋,宋 襄 公 問 焉,曰,是 何 祥 也,吉 凶 焉 在。對 曰,今 玆 魯 多 大 喪,明 年,齊 有 亂,君 將 得 諸 侯,而 不 終。退 而 告 人 曰,君 失 問,是 陰 陽 之 事,非 吉 凶 所 生 也,吉 凶 由 人,吾 不 敢 逆 君 故 也。

夏,齊 伐 厲,不 克,救 徐 而 還。

秋,狄 侵 晉,取 狐 廚,受 鐸,涉 汾,及 昆 都,因 晉 敗 也。

王 以 戎 難 告 于 齊,齊 徵 諸 侯 而 戍 周。

冬,十 一 月,乙 卯,鄭 殺 子 華。

十 二 月,會 于 淮。謀 鄫,且 東 略 也。城 鄫,役 人 病,有 夜 登 丘 而 呼,曰,齊 有 亂。不 果 城 而 還。

十 有 七 年

十 有 七 年,春,齊 人,徐 人,伐 英 氏。

夏,滅 項。

秋,夫 人 姜 氏 會 齊 侯 于 卞。

九 月,公 至 自 會。

冬,十 有 二 月,乙 亥,齊 侯 小 白 卒。

左 傳 曰,十 七 年,春,齊 人 為 徐 伐 英 氏,以 報 婁 林 之 役 也。

夏,晉 大 子 圉 為 質 於 秦,秦 歸 河 東 而 妻 之。惠 公 之 在 梁 也,梁 伯 妻 之,梁 嬴 孕,過 期,卜 招 父 與 其 子 卜 之,其 子 曰,將 生 一 男 一 女。招 曰,然,男 為 人 臣,女 為 人 妾。故 名 男 曰 圉,女 曰 妾,及 子 圉 西 質,妾 為 宦 女 焉。

師 滅 項。淮 之 會,公 有 諸 侯 之 事,未 歸 而 取 項,齊 人 以 為 討,而 止 公,秋,聲 姜 以 公 故,會 齊 侯 于 卞,九 月,公 至。書 曰,至 自 會。猶 有 諸 侯 之 事 焉,且 諱 之 也。

齊 侯 之 夫 人 三,王 姬,徐 嬴,蔡 姬,皆 無 子。齊 侯 好 內,多 內 寵,內 嬖 如 夫 人 者 六 人,長 衛 姬,生 武 孟,少 衛 姬,生 惠 公,鄭 姬 生 孝 公,葛 嬴 生 昭 公,密 姬 生 懿 公,宋 華 子 生 公 子 雍。

公 與 管 仲 屬 孝 公 於 宋 襄 公,以 為 大 子。雍 巫 有 寵 於 衛 共 姬,因 寺 人 貂,以 薦 羞 於 公,亦 有 寵,公 許 之,立 武 孟。管 仲 卒,五 公 子 皆 求 立。冬,十 月,乙 亥,齊 桓 公 卒。易 牙 入,與 寺 人 貂 因 內 寵 以 殺 羣 吏,而 立 公 子 無 虧,孝 公 奔 宋。十 二 月,乙 亥,赴,辛 巳,夜 殯。

XVIII.十 有 八 年

十 有 八 年,春,王 正 月,宋 公,曹 伯,衛 人,邾 人,伐 齊。

夏,師 救 齊。

五 月,戊 寅,宋 師 及 齊 師,戰 于 甗,齊 師 敗 績。

狄 救 齊。

秋,八 月,丁 亥,葬 齊 桓 公。

冬,邢 人,狄 人,伐 衛。

左 傳 曰,十 八 年,春,宋 襄 公 以 諸 侯 伐 齊。三 月,齊 人 殺 無 虧。

鄭 伯 始 朝 于 楚,楚 子 賜 之 金,既 而 悔 之,與 之 盟,曰,無 以 鑄 兵。故 以 鑄 三 鐘。

齊 人 將 立 孝 公,不 勝 四 公 子 之 徒,遂 與 宋 人 戰。夏,五 月,宋 敗 齊 師 于 甗,立 孝 公 而 還。

秋 八 月,葬 齊 桓 公。

冬,邢 人,狄 人,伐 衛,圍 菟 圃,衛 侯 以 國 讓 父 兄 子 弟,及 朝 衆 曰,苟 能 治 之,燬 請 從 焉。衆 不 可,而 從 師 于 訾 婁,狄 師 還。

梁 伯 益 其 國 而 不 能 實 也,命 曰 新 里,秦 取 之。

XIX.十 有 九 年

十 有 九 年,春,王 三 月,宋 人 執 滕 子 嬰 齊。

夏,六 月,宋 公,曹 人,邾 人,盟 于 曹 南。

鄫 子 會 盟 于 邾。

己 酉,邾 人 執 鄫 子,用 之。

秋,宋 人 圍 曹。

衛 人 伐 邢。

冬,會 陳 人,蔡 人,楚 人,鄭 人,盟 于 齊。梁 亡。

梁 亡。

左 傳 曰,十 九 年,春,遂 城 而 居 之。

宋 人 執 滕 宣 公。

夏 宋 公 使 邾 文 公,用 鄫 子 于 次 睢 之 社,欲 以 屬 東 夷。司 馬 子 魚 曰,古 者 六 畜 不 相 為 用,小 事 不 用 大 牲,而 况 敢 用 人 乎,祭 祀 以 為 人 也,民,神 之 主 也,用 人,其 誰 饗 之,齊 桓 公 存 三 亡 國,以 屬 諸 侯,義 士 猶 曰 薄 德,今 一 會 而 虐 二 國 之 君,又 用 諸 淫 昏 之 鬼,將 以 求 霸,不 亦 難 乎,得 死 為 幸。

宋 人 圍 曹。討 不 服 也。子 魚 言 於 宋 公曰,文 王 聞 崇 德 亂 而 伐 之,軍 三 旬 而 不 降,退 修 教 而 復 伐 之,因 壘 而 降,詩 曰

刑 于 寡 妻,至 于 兄 弟,以 御 于 家 邦,今 君 德 無 乃 猶 有 所 闕,而 以 伐 人,若 之 何,盍 姑 內 省 德 乎,無 闕 而 後 動。

秋,衛 人 伐 邢,以 報 菟 圃 之 役,於 是 衛 大 旱,卜 有 事 於 山 川,不 吉。甯 莊 子 曰,昔 周 饑,克 殷 而 年 豐,今 邢 方 無 道,諸 侯 無 伯,天 其 或 者 欲 使 衛 討 邢 乎。從 之,師 興 而 雨。

陳 穆 公 請 修 好 於 諸 侯,以 無 忘 齊 桓 之 德。冬,盟 于 齊。修 桓 公 之 好 也。

梁 亡。不 書 其 主,自 取 之 也。初,梁 伯 好 土 功,亟 城 而 弗 處,民 罷 而 弗 堪,則 曰,某 寇 將 至,乃 溝 公 宮,曰,秦 將 襲 我。民 懼 而 潰,秦 遂 取 梁。

XX. 二 十 年

二 十 年,春,新 作 南 門。

夏,郜 子 來 朝。

五 月,乙 巳,西 宮 災。

鄭 人 入 滑。

秋,齊 人,狄 人,盟 于 邢。

冬,楚 人 伐 隨。

左 傳 曰,二 十 年,春,新 作 南 門。書 不 時 也,凡 啟 塞 從 時。

滑 人 叛 鄭,而 服 於 衛,夏,鄭 公 子 士,洩 堵 寇,帥 師 入 滑。

秋,齊 狄 盟 于 邢。為 邢 謀 衛 難 也,於 是 衛 方 病 邢。

隨 以 漢 東 諸 侯 叛 楚。冬,楚 鬬 穀 於 菟 帥 師 伐 隨,取 成 而 還,君 子 曰,隨 之 見 伐,不 量 力 也,量 力 而 動,其 過 鮮 矣,善 敗 由 己,而 由 人 乎 哉,詩 曰,豈 不 夙 夜 謂 行 多 露。

宋 襄 公 欲 合 諸 侯,臧 文 仲 聞 之,曰 以欲 從 人 則 可,以 人 從 欲 鮮 濟。

二 十 有 一 年

二 十 有 一 年,春,狄 侵 衛。

宋 人,齊 人,楚 人,盟 于 鹿 上。

夏,大 旱。

秋,宋 公,楚 子,陳 侯,蔡 侯,鄭 伯,許 男,曹 伯,會 于 盂,執 宋 公 以 伐 宋。

冬,公 伐 邾。

楚 人 使 宜 申 來 獻 捷。

十 有 二 月,癸 丑,公 會 諸 侯,盟 于 薄,釋 宋 公。

左 傳 曰,二 十 一 年,春,宋 人 為 鹿 上 之 盟,以 求 諸 侯 於 楚,楚 人 許 之,公 子 目 夷 曰,小 國 爭 盟,禍 也,宋 其 亡 乎,幸 而 後 敗。

夏,大 旱。公 欲 焚 巫 尪,臧 文 仲 曰,非 旱 備 也,脩 城 郭,貶 食 省 用,務 穡 勸 分,此 其 務 也,巫 尪 何 為,天 欲 殺 之,則 如 勿 生,若 能 為 旱,焚 之 滋 甚。公 從 之。是 歲 也,饑 而 不 害。

秋,諸 侯 會 宋 公 于 盂。子 魚 曰,禍 其 在 此 乎,君 欲 已 甚,其 何 以 堪 之。於 是 楚 執 宋 公 以 伐 宋。冬,會 于 薄,以 釋 之。子 魚 曰,禍 猶 未 也,未 足 以 懲 君。

任,宿,須 句,顓 臾,風 姓 也,實 司 大 皞 與 有 濟 之 祀,以 服 事 諸 夏,邾 人 滅 須 句,須 句 子 來 奔,因 成 風 也。成 風 為 之 言 於 公 曰,崇 明 祀,保 小 寡,周 禮 也,蠻 夷猾 夏,周 禍 也,若 封 須 句,是 崇 皞 濟,而 脩 祀 紓 禍 也。

二 十 有 二 年

二 十 有 二 年,春,公 伐 邾,取 須 句。

夏,宋 公,衛 侯,許 男,滕 子,伐 鄭。

秋,八 月,丁 未,及 邾 人 戰 于 升 陘。

冬,十 有 一 月,己 巳,朔,宋 公 及 楚人 戰 于 泓,宋 師 敗 績。

左 傳 曰,二 十 二 年,春,伐 邾,取 須 句。反 其 君 焉,禮 也。

三 月,鄭 伯 如 楚。夏,宋 公 伐 鄭,子 魚 曰,所 謂 禍 在 此 矣。

初,平 王 之 東 遷 也,辛 有 適 伊 川,見 被 髮 而 祭 於 野 者,曰,不 及 百 年,此 其 戎 乎,其 禮 先 亡 矣。秋,秦 晉 遷 陸 渾 之 戎 于 伊 川。

晉 大 子 圉 為 質 於 秦,將 逃 歸,謂 嬴 氏 曰,與 子 歸 乎。對 曰,子,晉 大 子,而 辱 于 秦,子 之 欲 歸,不 亦 宜 乎,寡 君 之 使 婢 子 侍 執 巾 櫛,以 固 子 也,從 子 而 歸,棄 君 命 也,不 敢 從,亦 不 敢 言。遂 逃 歸。

富 辰 言 於 王 曰,請 召 大 叔,詩 曰,

協 比 其 鄰,昏 姻 孔 云,吾 兄 弟 之 不 協,焉 能 怨 諸 侯 之 不 睦。王 說。王 子 帶 自 齊 復 歸 于 京 師,王 召 之 也。

邾 人 以 須 句 故,出 師,公 卑 邾,不 設 備 而 禦 之,臧 文 仲 曰,國 無 小,不 可 易 也,無 備,雖 眾 不 可 恃 也,詩 曰,

戰 戰 兢 兢,如 臨 深 淵,如 履 薄 冰,

又 曰,敬 之 敬 之,天 維 顯 思,命 不 易 哉,先 王 之 明 德,猶 無 不 難 也,無 不 懼 也,况 我 小 國 乎,君 其 無 謂 邾 小,蜂蜂 蠆 有 毒,而 况 國 乎。弗 聽,八 月,丁 未,公 及 邾 師 戰 于 升 陘,我 師 敗 績,邾 人 獲 公 冑,縣 諸 魚 門。

楚 人 伐 宋 以 救 鄭。宋 公 將 戰,大 司 馬 固 諫 曰,天 之 棄 商 久 矣,君 將 興 之,弗 可 赦 也 已。弗 聽。冬,十 一 月,己 巳,朔,宋 公 及 楚 人 戰 于 泓。

宋 人 既 成 列,楚 人 未 既 濟,司 馬 曰,彼 衆 我 寡,及 其 未 既 濟 也,請 擊 之。公 曰,不 可。既 濟 而 未 成 列,又 以 告,公 曰,未 可。既 陳 而 後 擊 之,

宋 師 敗 績,公 傷 股,門 官 殲 焉。國 人 皆 咎 公。公 曰,君 子 不 重 傷,不 禽 二 毛,古 之 為 軍 也,不 以 阻 隘 也,寡 人 雖亡 國 之 餘,不 鼓 不 成 列,子 魚 曰,君 未 知 戰,勍 敵 之 人,隘 而 不 列,天 贊 我 也,阻 而 鼓 之,不 亦 可 乎,猶 有 懼 焉,且 今 之 勍 者,皆 吾 敵 也,雖 及 胡 耇,獲 則 取 之,何 有 於 二 毛,明 恥 教 戰,求 殺 敵 也,傷 未 及 死,如 何 勿 重,若 愛 重 傷,則 如 勿 傷,愛 其 二 毛,則 如 服 焉,三 軍 以 利 用 也,金 鼓 以 聲 氣 也,利 而 用 之,阻 隘 可 也,聲 盛 致 志,鼓 儳 可 也。

丙 子 晨,鄭 文 夫 人 芊 氏,姜 氏,勞 楚 子 於 柯 澤,楚 子 使 師 縉 示 之 俘 馘。君 子 曰,非 禮 也,婦 人 送 迎 不 出 門,見 兄 弟 不 踰 閾,戎 事 不 邇 女 器。

丁 丑,楚 子 入 饗 于 鄭,九 獻,庭 實 旅 百,加 籩 豆 六 品,饗 畢,夜 出,文 芊 送 于 軍,取 鄭 二 姬 以 歸,叔 詹 曰,楚 王 其 不 沒 乎,為 禮 卒 于 無 別,無 別,不 可 謂 禮,將 何 以 沒,諸 侯 是 以 知 其 不 遂 霸 也。

二 十 有 三 年

二 十 有 三 年,春,齊 侯 伐 宋,圍 緡。

夏,五 月,庚 寅,宋 公 玆 父 卒。

秋,楚 人 伐 陳。

冬,十 有 一 月,杞 子 卒。

左 傳 曰,二 十 三 年,春,齊 侯 伐 宋,圍 緡。以 討 其 不 與 盟 于 齊 也。

夏,五 月,宋 襄 公 卒。傷 於 泓 故 也。

秋,楚 成 得 臣 帥 師 伐 陳。討 其 貳 於 宋 也,遂 取 焦,夷,城 頓 而 還。子 文 以 為 之 功,使 為 令 尹,叔 伯 曰,子 若 國 何。對 曰,吾 以 靖 國 也,夫 有 大 功 而 無 貴 仕,其 人 能 靖 者 與,有 幾。

九 月,晉 惠 公 卒,懷 公 命 無 從 亡 人,期 期 而 不 至,無 赦。狐 突 之 子,毛 及 偃,從 重 耳 在 秦,弗 召,冬,懷 公 執 狐 突 曰,子 來 則 免,對 曰,子 之 能 仕,父 教 之 忠,古 之 制 也,策 名 委 質,貳 乃 辟 也,今 臣 之 子,名 在 重 耳,有 年 數 矣,若 又 召 之,教 之 貳 也,父 教 子 貳,何 以 事 君,刑 之 不 濫,君 之 明 也,臣 之 願 也,淫 刑 以 逞,誰 則 無 罪,臣 聞 命 矣。乃 殺 之。

卜 偃 稱 疾 不 出,曰,周 書 有 之,乃 大 明 服,己 則 不 明,而 殺 人 以 逞,不 亦 難 乎,民 不 見 德,而 唯 戮 是 聞,其 何 後 之 有。

十 一 月,杞 成 公 卒。書 曰,子,杞,夷 也,不 書 名,未 同 盟 也,凡 諸 侯 同 盟,死 則 赴 以 名,禮 也。赴 以 名,則 亦 書 之,不 然 則 否,辟 不 敏 也。

晉 公 子 重 耳 之 及 於 難 也,晉 人 伐 諸 蒲 城,蒲 城 人 欲 戰,重 耳 不 可,曰,保 君 父 之 命,而 享 其 生 祿,於 是 乎 得 人,有 人 而 校,罪 莫 大 焉,吾 其 奔 也。

遂 奔 狄,從 者 狐 偃,趙 衰,顛 頡,魏 武 子,司 空 季 子。狄 人 伐 廧 咎 如,獲 其 二 女,叔 隗 季 隗,納 諸 公 子,公 子 取 季 隗,生 伯 鯈,叔 劉,以 叔 隗 妻 趙 衰,生 盾。將 適 齊,謂 季 隗 曰,待 我 二 十 五 年 不 來,而 後 嫁。對 曰,我 二 十 五 年 矣,又 如 是 而 嫁,則 就 木 焉,請 待 子。

處 狄 十 二 年 而 行,過 衛,衛 文 公 不禮 焉,出 於 五 鹿,乞 食 於 野 人,野 人 與 之 塊,公 子 怒,欲 鞭 之,子 犯 曰,天 賜 也,稽 首 受 而 載 之。

及 齊,齊 桓 公 妻 之,有 馬 二 十 乘,公 子 安 之,從 者 以 為 不 可,將 行,謀 於 桑 下,蠶 妾 在 其 上,以 告 姜 氏,姜 氏 殺 之,而 謂 公 子 曰,子 有 四 方 之 志,其 聞 之 者,吾 殺 之 矣。公 子 曰,無 之。姜 曰,行 也,懷 與 安 實 敗 名。公 子 不 可,姜 與 子 犯 謀,醉 而 遣 之,醒,以 戈 逐 子 犯,

及 曹,曹 共 公 聞 其 駢 脅,欲 觀 其 裸,浴,薄 而 觀 之。僖 負 羈 之 妻 曰,吾 觀 晉 公 子 之 從 者,皆 足 以 相 國,若 以 相,夫 子 必 反 其 國,反 其 國,必 得 志 於 諸 侯,得 志 於 諸 侯,而 誅 無 禮,曹 其 首 也,子 盍 蚤 自 貳 焉。乃 饋 盤 飧,寘 璧 焉,公 子 受 飧 反 璧。

及 宋,宋 襄 公 贈 之 以 馬 二 十 乘,及 鄭,鄭 文 公 亦 不 禮 焉,叔 詹 諫 曰,臣 聞 天 之 所 啟,人 弗 及 也,晉 公 子 有 三 焉,天 其 或 者 將 建 諸,君 其 禮 焉,男 女 同 姓,其 生 不 蕃,晉 公 子 姬 出 也,而 至 于 今,一 也,離 外 之 患,而 天 下 不 靖 晉 國,殆 將 啟 之,二 也。有 三 士,足 以 上 人,而 從 之,三 也。晉 鄭,同 儕,其 過 子 弟,固 將 禮 焉,况 天 之 所 啟 乎。弗 聽,

及 楚,楚 子 饗 之,曰,公 子 若 反 晉 國,則 何 以 報 不 穀。對 曰,子 女 玉 帛,則 君 有 之,羽 毛 齒 革,則 君 地 生 焉,其 波 及 晉 國 者,君 之 餘 也,其 何 以 報 君。曰,雖 然,何 以 報 我。對 曰,若 以 君 之 靈,得 反 晉 國,晉 楚 治 兵,遇 於 中 原,其 辟 君 三 舍,若 不 獲 命,其 左 執 鞭 弭,右 屬 櫜 鞬,以 與 君 周 旋。

子 玉 請 殺 之,楚 子 曰,晉 公 子 廣 而 儉,文 而 有 禮,其 從 者 肅 而 寬,忠 而 能 力,晉 侯 無 親,外 內 惡 之,吾 聞 姬 姓,唐 叔 之 後,其 後 衰 者 也,其 將 由 晉 公 子 乎,天 將 興 之,誰 能 廢 之,違 天 必 有 大 咎。

乃 送 諸 秦,秦 伯 納 女 五 人,懷 嬴 與 焉,奉 匜 沃 盥,既 而 揮 之,怒 曰,秦 晉,匹 也。何 以 卑 我,公 子 懼,降 服 而 囚,

他 日,公 享 之,子 犯 曰,吾 不 如 衰 之 文 也,請 使 衰 從,公 子 賦 河 水,公 賦 六 月,趙 衰 曰,重 耳 拜 賜,公 子 降,拜 稽 首,公 降 一 級 而 辭 焉。衰 曰,君 稱 所 以 佐 天 子 者 命 重 耳,重 耳 敢 不 拜。

二 十 有 四 年

二 十 有 四 年,春,王 正 月。

夏,狄 伐 鄭。

秋,七 月。

冬,天 王 出 居 于 鄭,

晉 侯 夷 吾 卒。

左 傳 曰,二 十 四 年,春,王 正 月,秦 伯 納 之,不 書,不 告 入 也。及 河,子 犯 以 璧 授 公 子 曰,臣 負 羈 絏,從 君 巡 於 天 下,臣 之 罪 甚 多 矣,臣 猶 知 之,而 况 君 乎,請 由 此 亡。公 子 曰,所 不 與 舅 氏 同 心 者,有 如 白 水。投 其 璧 于 河。濟 河,圍 令 狐,入 桑 泉,取 臼 衰,二 月,甲 午,晉 師 軍 于 廬 柳,秦 伯 使 公 子 縶 如 晉 師,師 退,軍 于 郇。辛 丑,狐 偃 及 秦 晉 之 大 夫 盟 于 郇,壬 寅,公 子 入 于 晉 師,丙 午,入 于 曲 沃,丁 未,朝 于 武 宮,戊 申,使 殺 懷 公 于 高 梁,不 書,亦 不 告 也。

呂 郤 畏 偪,將 焚 公 宮 而 弒 晉 侯,寺 人 披 請 見,公 使 讓 之,且 辭 焉,曰,蒲 城 之 役,君 命 一 宿,女 即 至,其 後 余 從 狄 君 以 田 渭 濱,女 為 惠 公 來,求 殺 余,命 女 三 宿,女 中 宿 至,雖 有 君 命,何 其 速 也,夫 袪 猶 在,女 其 行 乎。對 曰,臣 謂 君 之 入 也,其 知 之 矣,若 猶 未 也,又 將 及 難,君 命 無 二,古 之 制 也,除 君 之 惡,唯 力 是 視,蒲 人 狄 人,余 何 有 焉,今 君 即 位,其 無 蒲 狄 乎,齊 桓 公 置 射 鈎,而 使 管 仲 相,君 若 易 之,何 辱 命 焉,行 者 甚 眾,豈 唯 刑 臣。公 見 之,以 難 告。三 月,晉 侯 潛 會 秦 伯 于 王 城,己 丑,晦,公 宮 火,瑕 甥,郤 芮 不 獲 公,乃 如 河 上,秦 伯 誘 而 殺 之。晉 侯 逆 夫 人 嬴 氏 以 歸,秦 伯 送 衛 於 晉 三 千 人,實 紀 綱 之 僕。

初,晉 侯 之 豎 頭 須,守 藏 者 也,其 出 也,竊 藏 以 逃,盡 用 以 求 納 之,及 入,求 見,公 辭 焉 以 沐。謂 僕 人 曰,沐 則 心 覆,心 覆 則 圖 反,宜 吾 不 得 見 也,居 者 為 社 稷 之 守,行 者 為 羈 絏 之 僕,其 亦 可 也,何 必 罪 居 者,國 君 而 讐 匹 夫,懼 者 甚 衆 矣。僕 人 以 告,公 遽 見 之。

狄 人 歸 季 隗 于 晉,而 請 其 二 子,文 公 妻 趙 衰,生 原 同,屏 括,摟 嬰,趙 姬 請 逆 盾 與 其 母,子 餘 辭,姬 曰,得 寵 而 忘 舊,何 以 使 人,必 逆 之。固 請,許 之 來,以 盾 為 才,固 請 于 公,以 為 嫡 子 而 使 其 三 子 下 之,以 叔 隗 為 內 子,而 己 下 之。

晉 侯 賞 從 亡 者,介 之 推 不 言 祿,祿 亦 弗 及。推 曰,獻 公 之 子 九 人,唯 君 在 矣,惠 懷 無 親,外 內 棄 之,天 未 絕 晉,必 將 有 主,主 晉 祀 者,非 君 而 誰,天 實 置 之,而 二 三 子 以 為 己 力,不 亦 誣 乎。竊 人 之 財,猶 謂 之 盜,况 貪 天 之 功,以 為 己 力 乎,下 義 其 罪,上 賞 其 姦,上 下 相 蒙,難 與 處 矣。其 母 曰,盍 亦 求 之,以 死 誰 懟。對 曰,尤 而 效 之,罪 又 甚 焉,且 出 怨 言,不 食 其 食。其 母 曰,亦 使 知 之,若 何。對 曰,言,身 之 文 也,身 將 隱,焉 用 文 之,是 求 顯 也。其 母 曰,能 如 是 乎,與 女 偕 隱。遂 隱 而 死。晉 侯 求 之 不 獲,以 綿 上 為 之 田,曰,以 志 吾 過,且 旌 善 人。

鄭 之 入 滑 也,滑 人 聽 命,師 還,又 即 衛,鄭 公 子 士,洩 堵 俞 彌,帥 師 伐 滑,王 使 伯 服,游 孫 伯,如 鄭 請 滑,鄭 伯 怨 惠 王 之 入,而 不 與 厲 公 爵 也,又 怨 襄 王 之 與 衛 滑 也,故 不 聽 王 命,而 執 二 子,王 怒,將 以 狄 伐 鄭。富 辰 諫 曰,不 可,臣 聞 之,大 上 以 德 撫 民,其 次 親 親 以 相 及 也,昔 周 公 弔 二 叔 之 不 咸,故 封 建 親 戚,以 蕃 屏 周,管,蔡,郕,霍,魯,衛,毛,聃,郜,雍,曹,滕,畢,原,酆,郇,文 之 昭 也,邗,晉,應,韓,武 之 穆 也,凡,蔣,邢,茅,胙,祭,周 公 之 胤 也,召 穆 公 思 周 德 之 不 類,故 糾 合 宗 族 于 成 周,而 作 詩,曰,

常 棣 之 華,鄂 不 韡 韡,凡 今 之 人,莫 如 兄 弟,其 四 章 曰,

兄 弟 鬩 于 牆,外 禦 其 侮,而 是 則 兄 弟 雖 有 小 忿,不 廢 懿 親,今 天 子 不 忍 小 忿,以 棄 鄭 親,其 若 之 何,庸 勳 親 親,暱,近 尊 賢,德 之 大 者 也,即 聾 從 昧,與 頑 用 嚚,姦 之 大 者 也,棄 德 崇 姦,禍 之 大 者 也,鄭 有 平 惠 之 勳,又 有 厲 宣 之 親,棄 嬖 寵 而 用 三 良,於 諸 姬 為 近,四 德 具 矣,耳 不 聽 五 聲 之 和 為 聾,目 不 別 五 色 之 章 為 昧,心 不 則 德 義 之 經 為 頑,口 不 道 忠 信 之 言 為 嚚,狄 皆 則 之,四 姦 具 矣,周 之 有 懿 德 也,猶 曰 莫 如 兄 弟,故 封 建 之,其 懷 柔 天 下 也,猶 懼 有 外 侮,扞 禦 侮 者,莫 如 親 親,故 以 親 屏 周,召 穆 公 亦 云,今 周 德 既 衰,於 是 乎 又 渝 周 召,以 從 諸 姦,無 乃 不 可 乎,民 未 忘 禍,王 又 興 之,其 若 文 武 何,王 弗 聽,使 頹 叔 桃 子 出 狄 師。

夏,狄 伐 鄭,取 櫟。王 德 狄 人,將 以 其 女 為 后,富 辰 諫 曰,不 可,臣 聞 之 曰,報 者 倦 矣,施 者 未 厭,狄 固 貪 惏,王 又 啟 之,女 德 無 極,婦 怨 無 終,狄 必 為 患。王 又 弗 聽。初,甘 昭 公 有 寵 於 惠 后,惠 后 將 立 之,未 及 而 卒,昭 公 奔 齊,王 復 之,又 通 於 隗 氏,王 替 隗 氏。頹 叔 桃 子 曰,我 實 使 狄,狄 其 怨 我。遂 奉 大叔,以 狄 師 攻 王,王 御 士 將 禦 之,王 曰,先 后 其 謂 我 何,寧 使 諸 侯 圖 之。王 遂 出,及 坎 欿,國 人 納 之,秋,頹 叔 桃 子 奉 大 叔 以 狄 師 伐 周,大 敗 周 師,獲 周 公 忌 父,原 伯,毛 伯,富 辰,王 出 適 鄭,處 于 氾,大 叔 以 隗 氏 居 于 溫。

鄭 子 華 之 弟 子 臧 出 奔 宋,好 聚 鷸 冠,鄭 伯 聞 而 惡 之,使 盜 誘 之,八 月,盜 殺 之 于 陳 宋 之 閒。君 子 曰,服 之 不 衷,身 之 災 也,詩 曰,

彼 己 之 子,不 稱 其 服,子 臧 之 服,不 稱 也 夫,詩 曰,

自 詒 伊 慼,其 子 臧 之 謂 矣,夏 書 曰,地 平 天 成,稱 也。

宋 及 楚 平。宋 成 公 如 楚,還,入 於 鄭,鄭 伯 將 享 之,問 禮 於 皇 武 子,對 曰,宋,先 代 之 後 也,於 周 為 客,天 子 有 事 膰 焉,有 喪 拜 焉,豐 厚 可 也。鄭 伯 從 之,享 宋 公 有 加,禮 也。

冬,王 使 來 告 難 曰,不 穀 不 德,得 罪 于 母 弟 之 寵 子 帶,鄙 在 鄭 地 氾,敢 告 叔 父。臧 文 仲 對 曰,天 子 蒙 塵 于 外,敢 不 奔 問 官 守。王 使 簡 師 父 告 于 晉,使 左 鄢 父 告 于 秦。天 子 無 出,書 曰,天 王 出 居 于 鄭。辟 母 弟 之 難 也,天 子 凶 服 降 名,禮 也。鄭 伯 與 孔 將 鉏,石 甲 父,侯 宣 多,省 視 官 具 于 氾,而 後 聽 其 私 政,禮 也。

衛 人 將 伐 邢,禮 至 曰,不 得 其 守,國 不 可 得 也,我 請 昆 弟 仕 焉。乃 往 得 仕。

二 十 有 五 年

二 十 有 五 年,春,王 正 月,丙 午,衛 侯 燬 滅 邢。

夏,四 月,癸 酉,衛 侯 燬 卒。

宋 蕩 伯 姬 來 逆 婦。

宋 殺 其 大 夫。

秋,楚 人 圍 陳,納 頓 子 于 頓。

葬 衛 文 公。

冬,十 有 二 月,癸 亥,公 會 衛 子,莒 慶,盟 于 洮。

左 傳 曰,二 十 五 年,春,衛 人 伐 邢,二 禮 從 國 子 巡 城,掖 以 赴 外,殺 之。正 月,丙 午,衛 侯 燬 滅 邢。同 姓 也,故 名。禮 至 為 銘 曰,余 掖 殺 國 子,莫 余 敢 止。

秦 伯 師 于 河 上,將 納 王,狐 偃 言 於 晉 侯 曰,求 諸 侯 莫 如 勤 王,諸 侯 信 之,且 大 義 也,繼 文 之 業,而 信 宣 於 諸 侯,今 為 可 矣。使 卜 偃 卜 之,曰,吉,遇 黃 帝 戰 于 阪 泉 之 兆。公 曰,吾 不 堪 也。對 曰,周 禮 未 改,今 之 王,古 之 帝 也,公 曰,筮 之。筮 之,遇 大 有 之 睽,曰,吉,遇 公 用 享 于 天 子 之 卦,戰 克 而 王 饗,吉 孰 大 焉,且 是 卦 也,天 為 澤 以 當 日,天 子 降 心 以 逆 公,不 亦 可 乎,大 有 去 睽 而 復,亦 其 所 也。晉 侯 辭 秦 師 而 下。三 月,甲 辰,次 于 陽 樊,右 師 圍 溫,左 師 逆 王。

夏,四 月,丁 巳,王 入 于 王 城,取 大 叔 于 溫,殺 之 于 隰 城。戊 午,晉 侯 朝 王,王 饗 醴,命 之 宥,請 隧,弗 許,曰,王 章 也,未 有 代 德 而 有 二 王,亦 叔 父 之 所 惡 也。與 之 陽 樊,溫 原,欑 茅 之 田,晉 於 是 始 起 南 陽。陽 樊 不 服,圍 之,倉 葛 呼 曰,德 以 柔 中 國,刑 以 威 四 夷,宜 吾 不 敢 服 也,此 誰 非 王 之 親 姻,其 俘 之 也,乃 出 其 民。

秋,秦 晉 伐 鄀。楚 鬬 克,屈 禦 寇,以 申 息 之 師 戍 商 密,秦 人 過 析,隈 入 而 係 輿 人,以 圍 商 密,昏 而 傅 焉,宵 坎 血 加 書,偽 與 子 儀 子 邊 盟 者,商 密 人 懼 曰,秦 取 析 矣,戍 人 反 矣。乃 降 秦 師,囚 申 公 子 儀,息 公 子 邊,以 歸,楚 令 尹 子 玉 追 秦 師,弗 及,遂 圍 陳,納 頓 子 于 頓。

冬,晉 侯 圍 原,命 三 日 之 糧,原 不 降,命 去 之。諜 出,曰,原 將 降 矣。軍 吏 曰,請 待 之。公 曰,信,國 之 寶 也,民 之 所 庇 也,得 原 失 信,何 以 庇 之,所 亡 滋 多,退 一 舍 而 原 降,遷 原 伯 貫 于 冀,趙 衰 為 原 大 夫,狐 溱 為 溫 大 夫。

衛 人 平 莒 于 我,十 二 月,盟 于 洮。修 衛 文 公 之 好,且 及 莒 平 也。

晉 侯 問 原 守 於 寺 人 勃 鞮,對 曰,昔 趙 衰 以 壺 飧 從 徑,餒 而 弗 食。故 使 處 原。

二 十 有 六 年,春,王 正 月,己 未,公 會 莒 子,衛 甯 速,盟 于 向。

齊 人 侵 我 西 鄙,公 追 齊 師,至 酅,弗 及。

夏,齊 人 伐 我 北 鄙。

衛 人 伐 齊。

公 子 遂 如 楚 乞 師。

秋,楚 人 滅 夔,以 夔 子 歸。

冬,楚 人 伐 宋,圍 緡。

公 以 楚 師 伐 齊,取 穀。

公 至 自 伐 齊。

左 傳 曰,二 十 六 年,春,王 正 月,公 會 莒 玆 丕 公,甯 莊 子,盟 于 向。尋 洮 之 盟 也。

齊 師 侵 我 西 鄙。討 是 二 盟 也。

夏,齊 孝 公 伐 我 北 鄙,衛 人 伐 齊。洮 之 盟 故 也。公 使 展 喜 犒 師,使 受 命 于 展 禽,齊 侯 未 入 竟,展 喜 從 之,曰,寡 君 聞 君 親 舉 玉 趾,將 辱 於 敝 邑,使 下 臣 犒 執 事。齊 侯 曰,魯 人 恐 乎。對 曰,小 人 恐 矣,君 子 則 否。齊 侯 曰,室 如 縣 罄,野 無 青 草,何 恃 而 不 恐。對 曰,恃 先 王 之 命,昔 周 公,大 公,股 肱 周 室,夾 輔 成 王,成 王 勞 之,而 賜 之 盟,曰,世 世 子 孫,無 相 害 也,載 在 盟 府,大 師 職 之,桓 公 是 以 糾 合 諸 侯,而 謀 其 不 協,彌 縫 其 闕,而 匡 救 其 災,昭 舊 職 也,及 君 即 位,諸 侯 之 望 曰,其 率 桓 之 功,我 敝 邑 用 不 敢 保 聚,曰,豈 其 嗣 世 九 年,而 棄 命 廢 職,其 若 先 君 何,君 必 不 然,恃 此 以 不 恐。齊 侯 乃 還。

東 門 襄 仲,臧 文 仲,如 楚 乞 師,臧 孫 見 子 玉,而 道 之 伐 齊,宋,以 其 不 臣 也。

夔 子 不 祀 祝 融 與 鬻 熊,楚 人 讓 之,對 曰,我 先 王 熊 摯 有 疾,鬼 神 弗 赦,而 自 竄 于 夔,吾 是 以 失 楚,又 何 祀 焉。秋,楚 成 得 臣,鬬 宜 申,帥 師 滅 夔,以 夔 子 歸。

宋 以 其 善 於 晉 侯 也,叛 楚 即 晉。冬,楚 令 尹 子 玉,司 馬 子 西,帥 師 伐 宋,圍 緡。

公 以 楚 師 伐 齊,取 穀,凡 師 能 左 右 之,曰 以,寘 桓 公 子 雍 於 穀,易 牙 奉 之,以 為 魯 援,楚 申 公 叔 侯 戍 之。桓 公 之 子 七 人,為 七 大 夫 於 楚。

二 十 有 七 年

二 十 有 七 年,春,杞 子 來 朝。

夏,六 月,庚 寅,齊 侯 昭 卒。

秋,八 月,乙 未,葬 齊 孝 公。

乙 巳,公 子 遂 帥 師 入 杞。

冬,楚 人,陳 侯,蔡 侯,鄭 伯,許 男,圍 宋。

十 有 二 月,甲 戌,公 會 諸 侯 盟 于 宋。

左 傳 曰,二 十 七 年,春,杞 桓 公 來 朝。用 夷 禮,故 曰 子,公 卑 杞,杞 不 共 也。

夏,齊 孝 公 卒。有 齊 怨,不 廢 喪 紀,禮 也。

秋,入 杞。責 無 禮 也。

楚 子 將 圍 宋,使 子 文 治 兵 於 睽,終 朝 而 畢,不 戮 一 人。子 玉 復 治 兵 於 蒍,終 日 而 畢,鞭 七 人,貫 三 人 耳。國 老 皆 賀 子 文,子 文 飲 之 酒,蒍 賈 尚 幼,後 至 不 賀,子 文 問 之,對 曰,不 知 所 賀,子 之 傳 政 於 子 玉,曰 以 靖 國 也,靖 諸 內 而 敗 諸 外,所 獲 幾 何,子 玉 之 敗,子 之 舉 也,舉 以 敗 國,將 何 賀 焉,子 玉 剛 而 無 禮,不 可 以 治 民,過 三 百 乘,其 不 能 以 入 矣,苟 入 而 賀,何 後 之 有。

冬,楚 子 及 諸 侯 圍 宋。宋 公 孫 固 如 晉 告 急,先 軫 曰,報 施 救 患,取 威 定 霸,於 是 乎 在 矣。狐 偃 曰,楚 始 得 曹,而 新 昏 於 衛,若 伐 曹 衛,楚 必 救 之,則 齊 宋 免 矣。於 是 乎 蒐 于 被 廬,作 三 軍,謀 元 帥,趙 衰 曰,郤 縠 可,臣 亟 聞 其 言 矣,說 禮 樂 而 敦 詩 書,詩 書,義 之 府 也,禮 樂,德 之 則 也,德 義,利 之 本 也,夏 書 曰,賦 納 以 言,明 試 以 功,車 服 以 庸,君 其 試 之。乃 使 郤 縠 將 中 軍,郤 溱 佐 之,使 狐 偃 將 上 軍,讓 於 狐 毛 而 佐 之,命 趙 衰 為 卿,讓 於 欒 枝,先 軫,使 欒 枝 將 下 軍,先 軫 佐 之,荀 林 父 御 戎,魏 犨 為 右。

晉 侯 始 入 而 教 其 民,二 年,欲 用 之,子 犯 曰,民 未 知 義,未 安 其 居。於 是 乎 出 定 襄 王,入 務 利 民,民 懷 生 矣。將 用 之,子 犯 曰,民 未 知 信,未 宣 其 用。於 是 乎 伐 原 以 示 之 信,民 易 資 者,不 求 豐 焉,明 徵 其 辭,公 曰,可 矣 乎。子 犯 曰,民 未 知 禮,未 生 其 共。於 是 乎 大 蒐 以 示 之 禮,作 執 秩 以 正 其 官。民 聽 不 惑,而 後 用 之,出 穀 戍,釋 宋 圍,一 戰 而 霸,文 之 教 也。

二 十 有 八 年

二 十 有 八 年,春,晉 侯 侵 曹,晉 侯 伐 衛。

公 子 買 戍 衛,不 卒 戍,刺 之。

楚 人 救 衛。

三 月,丙 午,晉 侯 入 曹,執 曹 伯,畀 宋 人。

夏,四 月,己 巳,晉 侯,齊 師,宋 師,秦 師,及 楚 人,戰 于 城 濮,楚 師 敗 績。

楚 殺 其 大 夫 得 臣。

衛 侯 出 奔 楚。

五 月,癸 丑,公 會 晉 侯,齊 侯,宋 公 蔡 侯,鄭 伯,衛 子,莒 子,盟 于 踐 土。

陳 侯 如 會。

公 朝 于 王 所。

六 月,衛 侯 鄭 自 楚 復 歸 于 衛,衛 元 咺 出 奔 晉。

陳 侯 款 卒。

秋,杞 伯 姬 來。

公 子 遂 如 齊。

冬,公 會 晉 侯,齊 侯,宋 公,蔡 侯,鄭 伯,陳 子,莒 子,邾 人,秦 人,于 溫。

天 王 狩 于 河 陽。

壬 申,公 朝 于 王 所。

晉 人 執 衛 侯,歸 之 于 京 師。

衛 元 咺 自 晉 復 歸 于 衛。

諸 侯 遂 圍 許。

曹 伯 襄 復 歸 于 曹,遂 會 諸 侯 圍 許。

左 傳 曰,二 十 八 年,春,晉 侯 將 伐 曹,假 道 于 衛,衛 人 弗 許,還,自 河 南 濟,侵 曹 伐 衛。正 月,戊 申,取 五 鹿。二 月,晉 郤 縠 卒,原 軫 將 中 軍,胥 臣 佐 下 軍,上 德 也。晉 侯,齊 侯,盟 于 斂 盂,衛 侯 請 盟,晉 人 弗 許。衛 侯 欲 與 楚,國 人 不 欲,故 出 其君,以 說 于 晉。衛 侯 出 居 于 襄 牛。

公 子 買 戍 衛,楚 人 救 衛,不 克,公 懼 於 晉,殺 子 叢 以 說 焉,謂 楚 人 曰,不 卒 戍 也。

晉 侯 圍 曹,門 焉 多 死,曹 人 尸 諸 城 上,晉 侯 患 之,聽 輿 人 之 謀,曰,稱 舍 於 墓。師 遷 焉,曹 人 兇 懼,為 其 所 得 者,棺 而 出 之,因 其 兇 也,而 攻 之。三 月,丙 午,入 曹,數 之 以 其 不 用 僖 負 羈,而 乘 軒 者 三 百 人 也,且 曰 獻 狀,令 無 入 僖 負 羈 之 宮,而 免 其 族,報 施 也。魏 犨,顛 頡 怒 曰,勞 之 不 圖,報 於 何 有。爇 僖 負 羈 氏,魏 犨 傷 於 胸,公 欲 殺 之,而 愛 其 材,使 問,且 視 之,病,將 殺 之。魏 犨 束 胸 見 使 者 曰,以 君 之 靈,不 有 寧 也,距 躍 三 百,曲 踊 三 百。乃 舍 之。殺 顛 頡 以 徇 于 師,立 舟 之 僑 以 為 戎 右。

宋 人 使 門 尹 般 如 晉 師 告 急,公 曰,宋 人 告 急,舍 之 則 絕,告 楚 不 許,我 欲 戰 矣,齊 秦 未 可,若 之 何。先 軫 曰,使 宋 舍 我 而 賂 齊 秦,藉 之 告 楚,我 執 曹 君,而 分 曹 衛 之 田,以 賜 宋 人,楚 愛 曹 衛,必 不 許 也,喜 賂 怒 頑,能 無 戰 乎。公 說,執 曹 伯,分 曹 衛 之 田,以 畀 宋 人。

楚 人 入 居 于 申,使 申 叔 去 穀,使 子 玉 去 宋,曰,無 從 晉 師,晉 侯 在 外。十 九 年 矣,而 果 得 晉 國,險 阻 艱 難,備 嘗 之 矣,民 之 情 偽,盡 知 之 矣,天 假 之 年,而 除 其 害,天 之 所 置,其 可 廢 乎,軍 志 曰,允 當 則 歸,又 曰,知 難 而 退,又 曰,有 德 不 可 敵,此 三 志 者,晉 之 謂 矣。

子 玉 使 伯 棼 請 戰,曰,非 敢 必 有 功 也,願 以 閒 執 讒 慝 之 口。王 怒,少 與 之 師,唯 西 廣 東 宮,與 若 敖 之 六 卒,實 從 之。子 玉 使 宛 春 告 於 晉 師,曰,請 復 衛 侯,而 封 曹,臣 亦 釋 宋 之 圍。子 犯 曰,子 玉 無 禮 哉,君 取 一,臣 取 二,不 可 失 矣。先 軫 曰,子 與 之,定 人 之 謂 禮,楚 一 言 而 定 三 國,我 一 言 而 亡 之,我 則 無 禮,何 以 戰 乎,不 許 楚 言,是 棄 宋 也,救 而 棄 之,謂 諸 侯 何,楚 有 三 施,我 有 三 怨,怨 讐 已 多,將 何 以 戰,不 如 私 許 復 曹 衛 以 攜 之,執 宛 春 以 怒 楚,既 戰 而 後 圖 之。公 說,乃 拘 宛 春 於 衛,且 私 許 復 曹 衛,曹 衛 告 絕 於 楚。子 玉 怒,從 晉 師,晉 師 退。軍 吏 曰,以 君 辟 臣,辱 也,且 楚 師 老 矣,何 故 退。子 犯 曰,師 直 為 壯,曲 為 老,豈 在 久 乎,微 楚 之 惠 不 及 此,退 三 舍 辟 之,所 以 報 也,背 惠 食 言,以 亢 其 讐,我 曲 楚 直,其 衆 素 飽,不 可 謂 老,我 退 而 楚 還,我 將 何 求,若 其 不 還,君 退 臣 犯,曲 在 彼 矣。退 三 舍,楚 衆 欲 止,子 玉 不 可。

夏,四 月,戊 辰。晉 侯,宋 公,齊 國 歸 父,崔 夭,秦 小 子 憖,次 于 城 濮,楚 師 背 酅 而 舍,晉 侯 患 之,聽 輿 人 之 誦,曰,

原 田 每 每,舍 其 舊 而 新 是 謀。公 疑 焉,子 犯 曰,戰 也,戰 而 捷,必 得 諸 侯,若 其 不 捷,表 裡 山 河,必 無 害 也。公 曰,若 楚 惠 何。欒 貞 子 曰,漢 陽 諸 姬,楚 實 盡 之,思 小 惠 而 忘 大 恥,不 如 戰 也。晉 侯 夢 與 楚 子 搏,楚 子 伏 己 而 盬 其 腦,是 以 懼。子 犯 曰,吉,我 得 天,楚 伏 其 罪,吾 且 柔 之 矣。

子 玉 使 鬬 勃 請 戰,曰,請 與 君 之 士 戲,君 馮 軾 而 觀 之 得 臣 與 寓 目 焉,晉 侯 使 欒 枝 對 曰,寡 君 聞 命 矣,楚 君 之 惠,未 之 敢 忘,是 以 在 此,為 大 夫 退,其 敢 當 君 乎,既 不 獲 命 矣,敢 煩 大 夫,謂 二 三 子,戒 爾 車 乘,敬 爾 君 事,詰 朝 將 見,

晉 車 七 百 乘,韅 靷 鞅 靽,晉 侯 登 有 莘 之 虛 以 觀 師,曰,少 長 有 禮,其 可 用 也,遂 伐 其 木 以 益 其 兵。己 巳 晉 師 陳 于 莘 北,胥 臣 以 下 軍 之 佐 當 陳 蔡,子 玉 以 若 敖 之 六 卒 將 中 軍,曰,今 日 必 無 晉 矣。子 西 將 左,子 上 將 右。胥 臣 蒙 馬 以 虎 皮,先 犯 陳 蔡,陳 蔡 奔,楚 右 師 潰。狐 毛 設 二 旆 而 退 之,欒 枝 使 輿 曳 柴 而 偽 遁,楚 師 馳 之,原 軫 郤 溱 以 中 軍 公 族,橫 擊 之,狐 毛 狐 偃,以 上 軍 夾 攻 子 西,楚 左 師 潰,楚 師 敗 績。子 玉 收 其 卒 而 止,故 不 敗。晉 師 三 日 館 穀,及 癸 酉 而 還。

初,楚 子 玉 自 為 瓊 弁 玉 纓,未 之 服 也,先 戰,夢 河 神 謂 己 曰,畀 余,余 賜 女 孟 諸 之 麋。弗 致 也。大 心 與 子 西,使 榮 黃 諫,弗 聽,榮 季 曰,死 而 利 國,猶 或 為 之,况 瓊 玉 乎,是 糞 土 也,而 可 以 濟 師,將 何 愛 焉。弗 聽,出 告 二 子 曰,非 神 敗 令 尹,令 尹 其 不 勤 民,實 自 敗 也。

既 敗,王 使 謂 之 曰,大 夫 若 入,其 若 申 息 之 老 何。子 西,孫 伯 曰,得 臣 將 死,二 臣 止 之 曰,君 其 將 以 為 戮,及 連 穀 而 死。晉 侯 聞 之,而 後 喜 可 知 也,曰,莫 余 毒 也 已。蒍 呂 臣 實 為 令 尹,奉 己 而 已,不 在 民 矣。

甲 午,至 于 衡 雍,作 王 宮 于 踐 土。鄉 役 之 三 月,鄭 伯 如 楚,致 其 師,為 楚 師 既 敗 而 懼,使 子 人 九 行 成 于 晉,晉 欒 枝 入 盟 鄭 伯,五 月,丙 午,晉 侯 及 鄭 伯 盟 于 衡 雍。丁 未,獻 楚 俘 于 王,駟 介 百 乘,徒 兵 千,鄭 伯 傅 王,用 平 禮 也。已 酉,王 享 醴,命 晉 侯 宥,王 命 尹 氏,及 王 子 虎,內 史 叔 興 父,策 命 晉 侯 為 侯 伯,賜 之 大 輅 之 服,戎 輅 之 服,彤 弓 一,彤 矢 百,玈 弓 矢 千,秬 鬯 一 卣,虎 賁三 百 人,曰,王 謂 叔 父,敬 服 王 命,以 綏 四 國,糾 逖 王 慝。晉 侯 三 辭 從 命,曰,重 耳 敢 再 拜 稽 首,奉 揚 天 子之 丕 顯 休 命,受 策 以 出,出 入 三 覲,衛 侯 聞 楚 師 敗,懼,出 奔 楚,遂 適 陳,使 元 咺 奉 叔 武 以 受 盟。癸 亥,王 子 虎,盟 諸 侯 于 王 庭,要 言 曰,皆 獎 王 室,無 相 害 也,有 渝 此 盟,明 神 殛 之,俾 隊 其 師,無 克 祚 國,及 其 玄 孫,無 有 老 幼。君 子 謂 是 盟 也 信,謂 晉 於 是 役 也,能 以 德 攻。

或 訴 元 咺 于 衛 侯 曰,立 叔 武 矣。其 子 角 從 公,公 使 殺 之,咺 不 廢 命,奉 夷 叔 以 入 守,六 月,晉 人 復 衛 侯,甯 武 子 與 衛 人 盟 于 宛 濮,曰,天 禍 衛 國,君 臣 不 協,以 及 此 憂 也,今 天 誘 其 衷,使 皆 降 心 以 相 從 也,不 有 居 者,誰 守 社 稷,不 有 行 者,誰 扞 牧 圉,不 協 之 故,用 昭 乞 盟 于 爾 大 神,以 誘 天 衷,自 今 日 以 往,既 盟 之 後,行 者 無 保 其 力,居 者 無 懼 其 罪,有 渝 此 盟,以 相 及 也,明 神 先 君,是 糾 是 殛,國 人 聞 此 盟 也,而 後 不 貳。衛 侯 先 期 入,甯 子 先,長 牂 守 門,以 為 使 也,與 之 乘 而 入,公 子 歂 犬,華 仲 前 驅,叔 孫 將 沐,聞 君 至,喜,捉 髮 走 出,前 驅 射 而 殺 之,公 知 其 無 罪 也,枕 之 股 而 哭 之,歂 犬 走 出,公 使 殺 之,元 咺 出 奔 晉。

城 濮 之 戰,晉 中 軍 風 于 澤,亡 大 旆 之 左 旃,祁 瞞 奸 命,司 馬 殺 之,以 徇 于 諸 侯,使 茅 茷 代 之,師 還,壬 午,濟 河,舟 之 僑 先 歸,士 會 攝 右。秋,七 月,丙 申,振 旅 愷 以 入 于 晉,獻 俘 授 馘,飲 至 大 賞,徵 會 討 貳,殺 舟 之 僑 以 徇 于 國,民 於 是 大 服。君 子 謂 文 公 其 能 刑 矣,三 罪 而 民 服,詩 云,惠 此 中 國,以 綏 四 方,不 失 賞 刑 之 謂 也。

冬,會 于 溫。討 不 服 也。

是 會 也,晉 侯 召 王,以 諸 侯 見,且 使 王 狩,仲 尼 曰,以 臣 召 君,不 可 以 訓,故 書 曰,天 王 狩 于 河 陽。言 非 其 地,也 且 明 德 也,壬 申,公 朝 于 王 所。

衛 侯 與 元 咺 訟,甯 武 子 為 輔,鍼 莊 子 為 坐,士 榮 為 大 士,衛 侯 不 勝,殺 士 榮,刖 鍼 莊 子,謂 甯 俞 忠 而 免 之,執 衛 侯,歸 之 于 京 師,寘 諸 深 室,甯 子 職 納 橐 饘 焉。

元 咺 歸 于 衛,立 公 子 瑕。

丁 丑,諸 侯 圍 許。晉 侯 有 疾,曹 伯 之 豎 侯 獳 貨 筮 史,使 曰,以 曹 為 解,齊 桓 公 為 會 而 封 異 姓,今 君 為 會 而 滅 同 姓,曹 叔 振 鐸,文 之 昭 也,先 君 唐 叔,武 之 穆 也,且 合 諸 侯 而 滅 兄 弟,非 禮 也,與 衛 偕 命,而 不 與 偕 復,非 信 也,同 罪 異 罰,非 刑 也,禮 以 行 義,信 以 守 禮,刑 以 正 邪,舍 此 三 者,君 將 若 之 何。公 說,復 曹 伯,遂 會 諸 侯 圍 許。

晉 侯 作 三 行 以 禦 狄,荀 林 父 將 中 行,屠 擊 將 右 行,先 篾 將 左 行。

二 十 有 九 年

二 十 有 九 年,春,介 葛 盧 來。

公 至 自 圍 許。

夏,六 月,會 王 人,晉 人,宋 人,齊人,陳 人,蔡 人,秦 人,盟 于 翟 泉。

秋,大 雨 雹。

冬,介 葛 盧 來。

左 傳 曰,二 十 九 年,春,葛 盧 來 朝,舍 于 昌 衍 之 上,公 在 會,饋 之 芻 米,禮 也。

夏,公 會 王 子 虎,晉 孤 偃,宋 公 孫 固,齊 國 歸 父,陳 轅 濤 塗,秦 小 子 憖,盟 于 翟 泉,尋 踐 土 之 盟,且 謀 伐 鄭 也,卿 不 書,罪 之 也,在 禮,卿 不 會 公 侯,會 伯 子 男 可 也。

秋,大 雨 雹,為 災 也。

冬,介 葛 盧 來。以 未 見 公,故 復 來 朝,禮 之,加 燕 好,介 葛 盧 聞 牛 鳴,曰,是 生 三 犧,皆 用 之 矣,其 音 云,問 之 而 信。

三 十 年

三 十 年,春,王 正 月。

夏 狄 侵 齊。

秋,衛 殺 其 大 夫 元 咺,及 公 子 瑕。

衛 侯 鄭 歸 于 衛。

晉 人,秦 人,圍 鄭。

介 人 侵 蕭。

冬,天 王 使 宰 周 公 來 聘。

公 子 遂 如 京 師,遂 如 晉。

左 傳 曰,三 十 年,春,晉 人 侵 鄭,以 觀 其 可 攻 與 否,狄 間 晉 之 有 鄭 虞 也,夏,狄 侵 齊。

晉 侯 使 醫 衍 酖 衛 侯,甯 俞 貨 醫,使 薄 其 酖,不 死,公 為 之 請,納 玉 於 王,與 晉 侯,皆 十 榖,王 許 之,秋,乃 釋 衛 侯。衛 侯 使 賂 周 歂 冶 廑 曰,苟 能 納 我,吾 使 爾 為 卿,周 冶 殺 元 咺,及 子 適 子 儀,公 入 祀 先 君,周 冶 既 服 將 命,周 歂 先 入,及 門,遇 疾 而 死,冶 廑 辭 卿。

九 月,甲 午,晉 侯 秦 伯 圍 鄭。以 其 無 禮 於 晉,且 貳 於 楚 也。晉 軍 函 陵,秦 軍 汜 南,佚 之 狐 言 於 鄭 伯 曰,國 危 矣,若 使 燭 之 武 見 秦 君,師 必 退。公 從 之。辭 曰,臣 之 壯 也,猶 不 如 人,今 老 矣,無 能 為 也 已。公 曰,吾 不 能 早 用 子,今 急 而 求 子,是 寡 人 之 過 也,然 鄭 亡,子 亦 有 不 利 焉。許 之,

夜 縋 而 出,見 秦 伯 曰,秦 晉 圍 鄭,鄭 既 知 亡 矣,若 亡 鄭 而 有 益 於 君,敢 以 煩 執 事,越 國 以 鄙 遠,君 知 其 難 也,焉 用 亡 鄭 以 倍 鄰,鄰 之 厚,君 之 薄 也,若 舍 鄭 以 為 東 道 主,行 李 之 往 來,共 其 乏 困,君 亦 無 所 害,且 君 嘗 為 晉 君 賜 矣,許 君 焦 瑕,朝 濟 而 夕 設 版 焉,君 之 所 知 也。夫 晉 何 厭 之 有,既 東 封 鄭,又 欲 肆 其 西 封,若 不 闕 秦,將 焉 取 之,闕 秦 以 利 晉,唯 君 圖 之。

秦 伯 說,與 鄭 人 盟,使 杞 子,逢 孫,楊 孫,戍 之,乃 還。子 犯 謂 擊 之。公 曰,不 可,微 夫 人 力 不 及 此,因 人 之 力 而 敝 之,不 仁,失 其 所 與,不 知,以 亂 易 整,不 武,吾 其 還 也。亦 去 之。

初,鄭 公 子 蘭 出 奔 晉,從 於 晉 侯 伐 鄭,請 無 與 圍 鄭,許 之,使 待 命 于 東,鄭 石 甲 父,侯 宣 多 逆 以 為 大子,以 求 成 于 晉,晉 人 許 之。

冬,王 使 周 公 閱 來 聘。饗 有 昌 歜,白,黑,形 鹽,辭 曰,國 君 文 足 昭 也,武 可 畏 也,則 有 備 物 之 饗,以 象 其 德,薦 五 味,羞 嘉 穀,鹽 虎 形,以 獻 其 功,吾 何 以 堪 之。

東 門 襄 仲 將 聘 于 周,遂 初 聘 于 晉。

三 十 有 一 年

三 十 有 一 年,春 取 濟 西 田。

公 子 遂 如 晉。

夏,四 月,四 卜 郊。

不 從,乃 免 牲。

猶三 望。

秋,七 月。

冬,杞 伯 姬 來 求 婦。

狄 圍 衛。

十 有 二 月,衛 遷 于 帝 丘。

左 傳 曰,三 十 一 年,春,取 濟 西 田。分 曹 地 也。使 臧 文 仲 往,宿 於 重 館,重 館 人 告 曰,晉 新 得 諸 侯,必 親 其 共,不 速 行,將 無 及 也。從 之,分 曹 地,自 洮 以 南,東 傅 于 濟,盡 曹 地 也。

襄 仲 如 晉,拜 曹 田 也。

夏,四 月,四 卜 郊,不 從,乃 免 牲。非 禮 也。猶 三 望。亦 非 禮 也。禮 不 卜 常 祀,而 卜 其 牲 日,牛 卜 日 曰 牲,牲 成 而 卜 郊,上 怠 慢 也。望,郊 之 細 也,不 郊,亦 無 望 可 也。

秋,晉 蒐 于 清 原,作 五 軍 似 禦 狄,趙 衰 為 卿。

冬,狄 圍 衛,衛 遷 于 帝 丘,卜 曰,三 百 年,衛 成 公 夢 康 叔 曰,相 奪 予 享。公 命 祀 相。甯 武 子,不 可,曰,鬼 神 非 其 族 類,不 歆 其 祀,杞 鄫 何 事,相 之 不 享 於 此 久 矣,非 衛 之 罪 也,不 可 以 間 成 王 周 公 之 命 祀,請 改 祀 命。

鄭 洩 駕 惡 公 子 瑕,鄭 伯 亦 惡 之,故 公子 瑕 出 奔 楚。

三 十 有 二 年

三 十 有 二 年,春,王 正 月。

夏,四 月,己 丑,鄭 伯 捷 卒。

衛 人 侵 狄。

秋,衛 人 及 狄 盟。

冬,十 有 二 月,己 卯,晉 侯 重 耳 卒。

左 傳 曰,三 十 二 年,春,楚 鬬 章 請 平 于 晉,晉 陽 處 父 報 之,晉 楚 始 通。

夏,狄 有 亂,衛 入 侵 狄。狄 請 平 焉。秋,衛 人 及 狄 盟。

冬,晉 文 公 卒,庚 辰,將 殯 于 曲 沃,出 絳,柩 有 聲 如 牛。卜 偃 使 大 夫 拜 曰,君 命 大 事,將 有 西 師 過 軼 我,擊 之 必 大 捷 焉。杞 子 自 鄭 使 告 于 秦 曰,鄭 人 使 我 掌 其 北 門 之 管,若 潛 師 以 來,國 可 得 也。穆 公 訪 諸 蹇 叔,蹇 叔 曰,勞 師 以 襲 遠,非 所 聞 也,師 勞 力 竭,遠 主 備 之,無 乃 不 可 乎,師 之 所 為,鄭 必 知 之,勤 而 無 所,必 有 悖 心,且 行 千 里,其 誰 不 知。公 辭 焉,召 孟 明,西 乞,白 乙,使 出 師 於 東 門 之 外。蹇 叔 哭 之 曰,孟 子,吾 見 師 之 出 而 不 見 其 入 也。公 使 謂 之,曰,爾 何 知,中 壽,爾 墓 之 木 拱 矣。蹇 叔 之 子 與 師,哭 而 送 之 曰,晉 人 禦 師 必 於 殽,殽 有 二 陵 焉,其 南 陵,夏 后 皋 之 墓 也,其 北 陵,文 王 之 所 辟 風 雨 也,必 死 是 間,余 收 爾 骨 焉。秦 師 遂 東。

三 十 有 三 年

三 十 有 三 年,春,王 二 月,秦 人 入 滑。

齊 侯 使 國 歸 父 來 聘。

夏,四 月,辛 巳,晉 人 及 姜 戎,敗 秦 師 于 殽。

癸 巳,葬 晉 文 公。

狄 侵 齊。

公 伐 邾,取 訾 婁。

秋,公 子 遂 帥 師 伐 邾。

晉 人 敗 狄 于 箕。

冬,十 月,公 如 齊。

十 有 二 月,公 至 自 齊。

乙 巳,公 薨 于 小 寢。

隕 霜 不 殺 草,李 梅 實。

晉 人,陳 人,鄭 人,伐 許。

左 傳 曰,三 十 三 年,春,晉 秦 師 過 周 北 門,左 右 免 冑 而 下,超 乘 者,三 百 乘,王 孫 滿 尚 幼,觀 之,言 於 王 曰,秦 師 輕 而 無 禮,必 敗,輕 則 寡 謀,無 禮 則 脫,入 險 而 脫,又 不 能 謀,能 無 敗 乎。

及 滑,鄭 商 人 弦 高,將 市 於 周,遇 之,以 乘 韋 先 牛 十 二,犒 師,曰,寡 君 聞 吾 子 將 步 師 出 於 敝 邑,敢 犒 從 者,不 腆 敝 邑,為 從 者 之 淹,居 則 具 一 日 之 積,行 則 備 一 夕 之 衛。且 使 遽 告 于 鄭,鄭 穆 公 使 視 客 館,則 束 載,厲 兵,秣 馬 矣。使 皇 武 子 辭 焉,曰,吾 子 淹 久 於 敝 邑,唯 是 脯 資 餼 牽,竭 矣,為 吾 子 之 將 行 也,鄭 之 有 原 圃,猶 秦 之 有 具 囿 也,吾 子 取 其 麋 鹿,以 閒 敝 邑,若 何。杞 子 奔 齊,逢 孫,楊 孫 奔 宋。孟 明 曰,鄭 有 備 矣,不 可 冀 也,攻 之 不 克,圍 之 不 繼,吾 其 還 也。滅 滑 而 還。

齊 國 莊 子 來 聘。自 郊 勞 至 于 贈 賄,禮 成 而 加 之 以 敏,臧 文 仲 言 於 公 曰,國 子 為 政,齊 猶 有 禮,君 其 朝 焉,臣 聞 之,服 於 有 禮,社 稷 之 衛 也。

晉 原 軫 曰,秦 違 蹇 叔 而 以 貪 勤 民,天 奉 我 也,奉 不 可 失,敵 不 可 縱,縱 敵 患 生,違 天 不 祥,必 伐 秦 師。欒 枝 曰,未 報 秦 施,而 伐 其 師,其 為 死 君 乎。先 軫 曰,秦 不 哀 吾 喪,而 伐 吾 同 姓,秦 則 無 禮,何 施 之 為,吾 聞 之,一 日 縱 敵,數 世 之 患 也,謀 及 子 孫,可 謂 死 君 乎。

遂 發 命,遽 興 姜 戎,子,墨 衰 絰,梁 弘 御 戎,萊 駒 為 右。夏,四 月,辛 巳,敗 秦 師 于 殽,獲 百 里 孟 明 視,西 乞 術,白 乙 丙,以 歸。遂 墨 以 葬 文 公,晉 於 是 始 墨。文 嬴 請 三 帥,曰,彼 實 構 吾 二 君,寡 君 若 得 而 食 之,不 厭,君 何 辱 討 焉,使 歸 就 戮 于 秦,以 逞 寡 君 之 志,若 何,公 許 之,

先 軫 朝,問 秦 囚,公 曰,夫 人 請 之,吾 舍 之 矣。先 軫 怒 曰,武 夫 力 而 拘 諸 原,婦 人 暫 而 免 諸 國,墮 軍 實 而 長 寇 讐,亡 無 日 矣。不 顧 而 唾。

公 使 陽 處 父 追 之,及 諸 河,則 在 舟 中 矣,釋 左 驂,以 公 命 贈 孟 明,孟 明 稽 首 曰,君 之 惠,不 以 纍 臣 釁 鼓,使 歸 就 戮 于 秦,寡 君 之 以 為 戮,死 且 不 朽,若 從 君 惠 而 免 之,三 年 將 拜 君 賜,

秦 伯 素 服 郊 次,鄉 師 而 哭 曰,孤 違 蹇 叔,以 辱 二 三 子,孤 之 罪 也,不 替 孟 明,孤 之 過 也,大 夫 何 罪,且 吾 不 以 一 眚 掩 大 德。

狄 侵 齊。因 晉 喪 也。

公 伐 邾,取 訾 婁。以 報 升 陘 之 役,邾 人 不 設 備,秋,襄 仲 復 伐 邾。

狄 伐 晉,及 箕,八 月,戊 子,晉 侯 敗 狄 于 箕,郤 缺 獲 白 狄 子。先 軫 曰 ,匹 夫 逞 志 於 君,而 無 討,敢 不 自 討 乎。免 冑 入 狄 師,死 焉。狄 人 歸 其 元,面 如 生。

初,臼 季 使 過 冀,見 冀 缺 耨,其 妻 饁 之,敬,相 待 如 賓,與 之 歸,言 諸 文 公 曰,敬,德 之 聚 也,能 敬 必 有 德,德 以 治 民,君 請 用 之,臣 聞 之,出 門 如 賓,承 事 如 祭,仁 之 則 也,公 曰,其 父 有 罪,可 乎,對 曰,舜 之 罪 也,殛 鯀,其 舉 也 興 禹,管 敬 仲,桓 之 賊 也,實 相 以 濟,康 誥 曰,父 不 慈,子 不 祗,兄 不 友,弟 不 共,不 相 及 也,詩 曰,

采 葑 采 菲,無 以 下 體,君 取 節 焉,可 也。文 公 以 為 下 軍 大 夫。

反 自 箕,襄 公 以 三 命 命 先 且 居 將,中 軍,以 再 命 命 先 茅 之 縣 賞 胥 臣,曰,舉 郤 缺,子 之 功 也。以 一 命 命 郤 缺 為 卿,復 與 之 冀,亦 未 有 軍 行。

冬,公 如 齊 朝,且 弔 有 狄 師 也。反,薨 于 小 寢。即 安 也。

晉,陳,鄭,伐 許。討 其 貳 於 楚 也。

楚 令 尹 子 上 侵 陳 蔡,陳,蔡 成,遂 伐 鄭,將 納 公 子 瑕,門 于 桔 柣 之 門,瑕 覆 于 周 氏 之 汪,外 僕 髡 屯 禽 之 以 獻,文 夫 人 斂 而 葬 之 鄶 城 之 下。

晉 陽 處 父 侵 蔡,楚 子 上 救 之,與 晉 師 夾 泜 而 軍,陽 子 患 之,使 謂 子 上 曰,吾 聞 之,文 不 犯 順,武 不 違 敵,子 若 欲 戰,則 吾 退 舍,子 濟 而 陳,遲 速 唯 命,不 然 紓 我,老 師 費 財,亦 無 益 也。乃 駕 以 待。子 上 欲 涉,大 孫 伯 曰,不 可,晉 人 無 信,半 涉 而 薄 我,悔 敗 何 及,不 如 紓 之。乃 退 舍。陽 子 宣 言 曰,楚 師 遁 矣。遂 歸。楚 師 亦 歸,大 子 商 臣 譖 子 上 曰,受 晉 賂 而 辟 之,楚 之 恥 也,罪 莫 大 焉。王 殺 子 上。

葬 僖 公 緩,作 主,非 禮 也,凡 君 薨,卒 哭 而 祔,祔 而 作 主,特 祀 於 主,烝 嘗 禘,於 廟。

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia