<Previous Section>
<Next Section>

12. 哀 公

元 年

1. 元 年,春,王 正 月,公 即 位。

2. 楚 子,陳 侯,隨 侯,許 男,圍 蔡。

3. 鼷 鼠 食 郊 牛,改 卜 牛。

4. 夏,四 月,辛 巳 郊。

5. 秋,齊 侯,衛 侯,伐 晉。

6. 冬,仲 孫 何 忌 帥 師 伐 邾。

左 傳 曰,元 年,春,楚 子 圍 蔡。報 柏 舉 也。里 而 栽,廣 丈 高 倍,夫 屯 晝 夜 九 日,如 子 西 之 素。蔡 人 男 女 以 辨,使 疆 於 江,汝 之 間 而 還。蔡 於 是 乎 請 遷 於 吳。

吳 王 夫 差 敗 越 於 夫 椒,報 檇 李 也。遂 入 越,越 子 以 甲 楯 五 千,保 於 會 稽,使 大 夫 種 因 吳 大 宰 嚭 以 行 成,吳 子 將 許 之。伍 員 曰,不 可,臣 聞 之,樹 德 莫 如 滋,去 疾 莫 如 盡,昔 有 過 澆 殺 斟 灌 以 伐 斟 鄩,滅 夏 后 相,后 緡 方 娠,逃 出 自 竇,歸 於 有 仍,生 少 康 焉,為 仍 牧 正,惎 澆 能 戒 之,澆 使 椒 求 之,逃 奔 有 虞,為 之 庖 正,以 除 其 害,虞 思 於 是 妻 之 以 二 姚,而 邑 諸 綸,有 田 一 成,有 衆 一 旅,能 布 其 德,而 兆 其 謀,以 收 夏 衆,撫 其 官 職,使 女 艾 諜 澆,使 季 杼 誘 豷,遂 滅 過 戈,復 禹 之 績,祀 夏 配 天,不 失 舊 物,今 吳 不 如 過,而 越 大 於 少 康,或 將 豐 之,不 亦 難 乎,勾 踐 能 親 而 務 施,施 不 失 人,親 不 棄 勞,與 我 同 壤,而 世 為 仇 讐,於 是 乎 克 而 弗 取,將 又 存 之,違 天 而 長 寇 讐,後 雖 悔 之,不 可 食 已,姬 之 衰 也,日 可 俟 也,介 在 蠻 夷,而 長 寇 讐,以 是 求 伯,必 不 行 矣。弗 聽。退 而 告 人 曰,越 十 年 生 聚,而 十 年 教 訓,二 十 年 之 外,吳 其 為 沼 乎。三 月,越 及 吳 平。吳 入 越 不 書,吳 不 告 慶,越 不 告 敗 也。

夏,四 月,齊 侯,衛 侯,救 邯 鄲,圍 五 鹿。

吳 之 入 楚 也,使 召 陳 懷 公,懷 公 朝 國 人 而 問 焉,曰,欲 與 楚 者 右,欲 與 吳 者 左。陳 人 從 田,無 田 從 黨,逢 滑 當 公 而 進,曰,臣 聞 國 之 興 也 以 福,其 亡 也 以 禍,今 吳 未 有 福,楚 未 有 禍,楚 未 可 棄,吳 未 可 從,而 晉 盟 主 也,若 以 晉 辭 吳,若 何。公 曰,國 勝 君 亡,非 禍 而 何。對 曰,國 之 有 是,多 矣,何 必 不 復,小 國 猶 復,况 大 國 乎,臣 聞 國 之 興 也,視 民 如 傷,是 其 福 也,其 亡 也,以 民 為 土 芥,是 其 禍 也,楚 雖 無 德,亦 不 艾 殺 其 民,吳 日 敝 於 兵,暴 骨 如 莽,而 未 見 德 焉,天 其 或 者 正 訓 楚 也,禍 之 適 吳,其 何 日 之 有。陳 侯 從 之。及 夫 差 克 越,乃 修 先 君 之 怨。秋,八 月,吳 侵 陳,修 舊 怨 也。

齊 侯,衛 侯,會 于 乾 侯,救 范 氏 也,師 及 齊 師,衛 孔 圉,鮮 虞 人,伐 晉,取 棘 蒲。

吳 師 在 陳,楚 大 夫 皆 懼,曰,闔 廬 惟 能 用 其 民,以 敗 我 於 柏 舉,今 聞 其 嗣 又 甚 焉,將 若 之 何。子 西 曰,二 三 子 恤 不 相 睦,無 患 吳 矣,昔 闔 廬 食 不 二 味,居 不 重 席,室 不 崇 壇,器 不 彤 鏤,宮 室 不觀,舟 車 不 飾,衣 服 財 用,擇 不 取 費,在 國,天 有 菑 癘,親 巡 其 孤 寡,而 共 其 乏 困,在 軍,熟 食 者 分,而 後 敢 食,其 所 嘗 者,卒 乘 與 焉。勤 恤 其 民,而 與 之 勞 逸,是 以 民 不 罷 勞,死 知 不 曠,吾 先 大 夫 子 常 易 之,所 以 敗 我 也,今 聞 夫 差,次 有 臺 榭 陂 池 焉,宿 有 妃 嬙 嬪 御 焉,一 日 之 行,所 欲 必 成,玩 好 必 從,珍 異 是 聚,觀 樂 是 務,視 民 如 讐,而 用 之 日 新,夫 先 自 敗 也 已,安 能 敗 我。

冬,十 一 月,晉 趙 鞅 伐 朝 歌。

二 年

1. 二 年,春,王 二 月,季 孫 斯,叔 孫 州 仇,仲 孫 何 忌,帥 師 伐 邾,取 漷 東 田,及 沂 西 田。

2. 癸 巳,叔 孫 州 仇,仲 孫 何 忌,及 邾 子,盟 于 句 繹。

3. 夏,四 月,丙 子,衛 侯 元 卒。

4. 滕 子 來 朝。

5. 晉 趙 鞅 帥 師,納 衛 世 子 蒯 聵 于 戚。

6. 秋,八 月,甲 戌,晉 趙 鞅 帥 師,及 鄭 罕 達 帥 師,戰 于 鐵,鄭 師 敗 績。

7. 冬,十 月,葬 衛 靈 公。

8. 十 有 一 月,蔡 遷 于 州 來。

9. 蔡 殺 其 大 夫 公 子 駟。

左 傳 曰,二 年,春,伐 邾。將 伐 絞,邾 人 愛 其 土,故 賂 以 漷 沂 之 田,而 受 盟。

初,衛 侯 遊 於 郊,子 南 僕,公 曰,余 無 子,將 立 女。不 對。他 日 又 謂 之,對 曰,郢 不 足 以 辱 社 稷,君 其 改 圖,君 夫 人 在 堂,三 揖 在 下,君 命 祇 辱。夏,衛 靈 公 卒。夫 人 曰,命 公 子 郢 為 大 子,君 命 也。對 曰,郢 異 於 他 子,且 君 沒 於 吾 手,若 有 之,郢 必 聞 之,且 亡 人 之 子 輒 在。乃 立 輒。

六 月,乙 酉,晉 趙 鞅 納 衛 大 子 于 戚。宵 迷,陽 虎 曰,右 河 而 南,必 至 焉。使 大 子 絻,八 人 衰 絰,偽 自 衛 逆 者,告 於 門,哭 而 入。遂 居 之。

秋,八 月,齊 人 輸 范 氏 粟,鄭 子 姚,子 般,送 之,士 吉 射 逆 之。趙 鞅 禦 之,遇 於 戚,陽 虎 曰,吾 車 少,以 兵 車 之 旆,與 罕,駟,兵 車,先 陳,罕,駟,自 後 隨 而 從 之,彼 見 吾 貌,必 有 懼 心,於 是 乎 會 之,必 大 敗 之。從 之。卜 戰,龜 焦,樂 丁 曰,詩 曰,爰 始 爰 謀,爰 契 我 龜,謀 協 以 故 兆,詢 可 也。簡 子 誓 曰,范 氏,中 行 氏,反 易 天 明,斬 艾 百 姓,欲 擅 晉 國,而 滅 其 君,寡 君 恃 鄭 而 保 焉,今 鄭 為 不 道,棄 君 助 臣,二 三 子 順 天 明,從 君 命,經 德 義,除 詬 恥,在 此 行 也,克 敵 者,上 大 夫 受 縣,下 大 夫 受 郡,士 田 十 萬,庶 人 工 商 遂,人 臣 隸 圉 免,志 父,無 罪,君 實 圖 之,若 其 有 罪,絞 縊 以 戮,桐 棺 三 寸,不 設 屬 辟,素 車 樸 馬,無 入 於兆,下 卿 之 罰 也。甲 戌,將 戰,郵 無 恤 御 簡 子,衛 大 子 為 右,登 鐵 上,望 見 鄭 師 衆,大 子 懼,自 投 於 車 下,子 良 授 大 子 綏,而 乘 之 曰,婦 人 也。簡 子 巡 列,曰,畢 萬,匹 夫 也,七 戰 皆 獲,有 馬 百 乘,死 於 牖 下,羣 子 勉 之,死 不 在 寇。繁 羽 御 趙 羅,宋 勇 為 右,羅 無 勇 麇 之,吏 詰 之,御 對 曰,痁 作 而 伏。衛 大 子 禱 曰,曾 孫 蒯 聵,敢 昭 告 皇 祖 文 王,烈 祖 康 叔,文 祖 襄 公,鄭 勝 亂 從,晉 午 在 難,不 能 治 亂,使 鞅 討 之,蒯 聵 不 敢 自 佚,備 持 矛 焉,敢 告 無 絕 筋,無 折 骨,無 面 傷,以 集 大 事,無 作 三 祖 羞,大 命 不 敢 請,佩 玉 不 敢 愛。鄭 人 擊 簡 子,,中 肩,斃 於 車 中,獲 其 蜂 旗,大 子 救 之 以 戈 鄭 師 北,獲 溫 大 夫 趙 羅,大 子 復 伐 之,鄭 師 大 敗,獲 齊 粟 千 車。趙 孟 喜 曰,可 矣。傅 傁 曰,雖 克 鄭,猶 有 知 在,憂 未 艾 也。初,周 人 與 范 氏 田,公 孫 尨 稅 焉,趙 氏 得 而 獻 之,吏 請 殺 之,趙 孟 曰,為 其 主 也,何 罪。止 而 與 之 田。及 鐵 之 戰,以 徒 五 百 人,宵 攻 鄭 師,取 蜂 旗 於 子 姚 之 幕 下,獻 曰,請 報 主 德。追 鄭 師,姚,般,公 孫 林,殿 而 射,前 列 多 死,趙 孟 曰,國 無 小。既 戰,簡 子 曰,吾 伏 弢 嘔 血,鼓 音 不 衰,今 日 我 上 也。大 子 曰,吾 救 主 於 車,退 敵 於 下,我 右 之 上 也。郵 良 曰,我 兩 靷 將 絕,吾 能 止 之,我 御 之 上 也。駕 而 乘 材,兩 靷 皆 絕。

吳 洩 庸 如 蔡 納 聘,而 稍 納 師,師 畢 入,衆 知 之,蔡 侯 告 大 夫,殺 公 子 駟 以 說,哭 而 遷 墓,冬,蔡 遷 於 州 來。

三 年

1. 三 年,春,齊 國 夏,衛 石 曼 姑,帥 師 圍 戚。

2. 夏,四 月,甲 午,地 震。

3. 五 月,辛 卯,桓 宮,僖 宮,災。

4. 季 孫 斯,叔 孫 州 仇,帥 師 城 啟 陽。

5. 宋 樂 髡 帥 師 伐 曹。

6. 秋,七 月,丙 子,季 孫 斯 卒。

7. 蔡 人 放 其 大 夫 公 孫 獵 于 吳。

8. 冬,十 月,癸 卯,秦 伯 卒。

9. 叔 孫 州 仇,仲 孫 何 忌,帥 師 圍 邾。

左 傳 曰,三 年,春,齊,衛,圍 戚,求 援 於 中 山。

夏,五 月,辛 卯,司 鐸 火,火 踰 公 宮,桓,僖,災。救 火 者 皆 曰 顧 府。南 宮 敬 叔 至,命 周 人 出 御 書,俟 於 宮,曰,庀 女,而 不 在,死。子 服 景 伯 至,命 宰 人 出 禮 書,以 待 命,命 不 共,有 常 刑,校 人 乘 馬,巾 車 脂 轄,百 官 官 備,府 庫 慎 守,官 人 肅 給,濟 濡 帷 幕,鬱 攸 從 之,蒙 茸 公 屋,自 大 廟 始,外 內 以 悛,助 所 不 給,有 不 用 命,則 有 常 刑,無 赦。公 父 文 伯 至,命 校 人 駕 乘 車。季 桓 子 至,御 公 立 於 象 魏 之 外,命 救 火 者,傷 人 則 止,財 可 為 也,命 藏 象 魏,曰,舊 章 不 可 亡 也。富 父 槐 至,曰,無 備 而 官 辦 者,猶 拾 瀋 也。於 是 乎 去 表 之 稁,道 還 公 宮。孔 子 在 陳,聞 火 曰,其 桓,僖,乎。

劉 氏,范 氏,世 為 婚 姻,萇 弘 事 劉 文 公,故 周 與 范 氏,趙 鞅 以 為 討。

六 月,癸 卯,周 人 殺 萇 弘。

秋,季 孫 有 疾,命 正 常 曰,無 死,南 孺 子 之 子,男 也,則 以 告 而 立 之,女 也,則 肥 也 可。季 孫 卒,康 子 即 位,既 葬,康 子 在 朝,南 氏 生 男,正 常 載 以 如 朝,告 曰,夫 子 有 遺 言,命 其 圉 臣 曰,南 氏 生 男,則 以 告 於 君 與 大 夫,而 立 之,今 生 矣,男 也,敢 告,遂 奔 衛。康 子 請 退。公 使 共 劉 視 之,則 或 殺 之 矣,乃 討 之,召 正 常,正 常 不 反。

冬,十 月,晉 趙 鞅 圍 朝 歌,師 於 其 南。荀 寅 伐 其 郛,使 其 徒 自 北 門 入,己 犯 師 而 出,癸 丑,奔 邯 鄲。十 一 月,趙 鞅 殺 士 皋 夷,惡 范 氏 也。

四 年

1. 四 年,春,王 二 月,庚 戌,盜 殺 蔡 侯 申。

2. 蔡 公 孫 辰 出 奔 吳。

3. 葬 秦 惠 公。

4. 宋 人 執 小 邾 子。

5. 夏,蔡 殺 其 大 夫 公 孫 姓,公 孫 霍。

6. 晉 人 執 戎 蠻 子 赤,歸 于 楚。

7. 城 西 郛。

8. 六 月,辛 丑,亳 社 災。

9. 秋,八 月,甲 寅,滕 子 結 卒。

10. 冬,十 有 二 月,葬 蔡 昭 公。

11. 葬 滕 頃 公。

左 傳 曰,四 年,春,蔡 昭 侯 將 如 吳,諸 大 夫 恐 其 又 遷 也,承,公 孫 翩 逐 而 射 之。入 於 家 人 而 卒。以 兩 矢 門 之,衆 莫 敢 進,文 之 鍇 後 至,曰,如 牆 而 進,多 而 殺 二 人。鍇 執 弓 而 先,翩 射 之,中 肘,鍇 遂 殺 之,故 逐 公 孫 辰,而 殺 公 孫 姓,公 孫 盱。

夏,楚 人 既 克 夷 虎,乃 謀 北 方,左 司 馬 販,申 公 壽 餘,葉 公 諸 梁,致 蔡 於 負 函,致 方 城 之 外 於 繒 關,曰,吳 將 泝 江 入 郢,將 奔 命 焉。為 一 昔 之 期,襲 梁 及 霍。單 浮 餘 圍 蠻 氏,蠻 氏 潰,蠻 子 赤 奔 晉 陰 地。司 馬 起 豐 析 與 狄 戎,以 臨 上 雒,左 師 軍 於 菟 和,右 師 軍 於 倉 野,使 謂 陰 地 之 命 大 夫 士 蔑,曰,晉,楚,有 盟,好 惡 同 之,若 將 不 廢,寡 君 之 願 也,不 然,將 通 於 少,習 以 聽 命。士 蔑 請 諸 趙 孟,趙 孟 曰,晉 國 未 寕,安 能 惡 於 楚,必 速 與 之。士 蔑 乃 致 九 州 之 戎,將 裂 田 以 與 蠻 子 而 城 之,且 將 為 之 卜,蠻 子 聽 卜,遂 執 之,與 其 五 大 夫,以 畀 楚 師 於 三 戶。司 馬 致 邑 立 宗 焉,以 誘 其 遺 民,而 盡 俘 以 歸。

秋,七 月,齊 陳 乞,弦 施,衛 甯 跪,救 范 氏,庚 午,圍 五 鹿。九 月,趙 鞅 圍 邯 鄲,冬,十 一 月,邯 鄲 降,荀 寅 奔 鮮 虞,趙 稷 奔 臨,十 二 月,弦 施 逆 之,遂 墮 臨。國 夏 伐 晉,取 邢,任,欒,鄗,逆 畤,陰 人,盂,壺 口,會 鮮 虞,納 荀 寅 於 柏 人。

五 年

1. 五 年,春,城 毗。

2. 夏,齊 侯 伐 宋。

3. 晉 趙 鞅 帥 師 伐 衛。

4. 秋,九 月,癸 酉,齊 侯 杵 臼 卒。

5. 冬,叔 還 如 齊。

6. 閏 月,葬 齊 景 公。

左 傳 曰,五 年,春,晉 圍 柏 人,荀 寅,士 吉 射,奔 齊。初,范 氏 之 臣 王 生 惡 張 柳 朔,言 諸 昭 子,使 為 柏 人。昭 子 曰,夫 非 而 讐 乎。對 曰,私 讐 不 及,公 好 不 廢,過 惡 不 去 善,義 之 經 也,臣 敢 違 之,及 范 氏 出,張 柳 朔 謂 其 子,爾 從 主,勉 之,我 將 止 死,主 生 授 我 矣,吾 不 可 以 僭 之。遂 死 於 柏 人。夏,趙 鞅 伐 衛,范 氏 之 故 也,遂 圍 中 牟。

齊 燕 姬 生 子,不 成 而 死,諸 子 鬻 姒 之 子 荼,嬖,諸 大 夫 恐 其 為 大 子 也,言 於 公 曰,君 之 齒 長 矣,未 有 大 子,若 之 何。公 曰,二 三 子,間 於 憂 虞,則 有 疾 疢,亦 姑 謀 樂,何 憂 於 無 君。公 疾,使 國 惠 子,高 昭 子,立 荼,寘 羣 公 子 於 萊。秋,齊 景 公 卒。冬,十 月,公 子 嘉,公 子 駒,公 子 黔,奔 衛。公 子 鉏,公 子 陽 生,來 奔。萊 人 歌 之 曰,景 公 死 乎,不 與 埋,三 軍 之 事 乎,不 與 謀,師 乎 師 乎,何 黨 之 乎。

鄭 駟 秦 富 而 侈,嬖 大 夫 也,而 常 陳 卿 之 車 服 於 其 庭,鄭 人 惡 而 殺 之,子 思 曰,詩 曰,不 解 於 位,民 之 攸 塈,不 守 其 位,而 能 久 者,鮮 矣,商 頌 曰,不 僭 不 濫,不 敢 怠 皇,命 以 多 福。

六 年

1. 六 年,春,城 邾 瑕。

2. 晉 趙 鞅 帥 師 伐 鮮 虞。

3. 吳 伐 陳。

4. 夏,齊 國 夏,及 高 張,來 奔

5. 叔 還 會 吳 于 柤。。

6. 秋,七 月,庚 寅,楚 子 軫 卒。

7. 齊 陽 生 入 于 齊。

8. 齊 陳 乞 弒 其 君 荼。

9. 冬,仲 孫 何 忌 帥 師 伐 邾。

10. 宋 向 巢 帥 師 伐 曹。

左 傳 曰,六 年,春,晉 伐 鮮 虞。治 范 氏 之 亂 也。

吳 伐 陳。復 修 舊 怨 也。楚 子 曰,吾 先 君 與 陳 有 盟,不 可 以 不 救。乃 救 陳,師 於 城 父。

齊 陳 乞 偽 事 高,國 者,每 朝,必 驂 乘 焉,所 從,必 言 諸 大 夫,曰,彼 皆 偃 蹇,將 棄 子 之 命,皆 曰,高 國,得 君,必 偪 我,盍 去 諸,固 將 謀 子,子 早 圖 之,圖 之,莫 如 盡 滅 之,需,事 之 下 也。及 朝,則 曰,彼 虎 狼 也,見 我 在 子 之 側,殺 我 無 日 矣,請 就 之 位。又 謂 諸 大 夫 曰,二 子 者 禍 矣,恃 得 君 而 欲 謀 二 三 子,曰,國 之 多 難,貴 寵 之 由,盡 去 之 而 後 君 定,既 成 謀 矣,盍 及 其 未 作 也,先 諸 作 而 後 悔,亦 無 及 也。大 夫 從 之。夏,六 月,戌 辰,陳 乞,鮑 牧,及 諸 大 夫,以 甲 入 於 公 宮,昭 子 聞 之,與 惠 子,乘 如,公 戰 於 莊,敗,國 人 追 之,國 夏 奔 莒,遂 及 高 張,晏 圉,弦 施,來 奔。

秋,七 月,楚 子 在 城 父,將 救 陳,卜 戰 不 吉,卜 退 不 吉,王 曰,然 則 死 也,再 敗 楚 師,不 如 死,棄 盟 逃 讐,亦 不 如 死,死 一 也,其 死 讐 乎,命 公 子 申 為 王,不 可,則 命 公 子 結,亦 不 可,則 命 公 子 啟,五 辭 而 後 許。將 戰,王 有 疾,庚 寅,昭 王 攻 大 冥,卒 於 城 父。子 閭 退 曰,君 王 舍 其 子 而 讓 羣 臣,敢 忘 君 乎,從 君 之 命,順 也,立 君 之 子,亦 順 也,二 順 不 可 失 也。與 子 西,子 期,謀 潛 師 閉 塗,逆 越 女 之 子 章,立 之 而 後 還。是 歲 也,有 雲 如 衆 赤 鳥,夾 日 以 飛,三 日,楚 子 使 問 諸 周 大 史,周 大 史 曰,其 當 王 身 乎,若 禜 之,可 移 於 令 尹,司 馬。王 曰,除 腹 心 之 疾,而 寘 諸 股 肱,何 益,不 穀 不 有 大 過,天 其 夭 諸,有 罪 受 罰,又 焉 移 之。遂 弗 禜。初,昭 王 有 疾,卜 曰,河 為 祟,王 弗 祭,大 夫 請 祭 諸 郊,王 曰,三 代 命 祀,祭 不 越 望,江,漢,雎,漳,楚 之 望 也,禍 福 之 至,不 是 過 也,不 穀 雖 不 德,河 非 所 獲 罪 也。遂 弗 祭,孔 子 曰,楚 昭 王 知 大 道 矣,其 不 失 國 也,宜 哉,夏 書 曰,惟 彼 陶 唐,帥 彼 天 常,有 此 冀 方,今 失 其 行,亂 其 紀 綱,乃 滅 而 亡,又 曰,允 出 玆 在 玆,由 己 率 常 可 矣。

八 月,齊 邴 意 玆 來 奔。

陳 僖 子 使 召 公 子 陽 生。陽 生 駕 而 見 南 郭 且 于,曰,嘗 獻 馬 於 季 孫,不 入 於 上 乘,故 又 獻 此,請 與 子 乘 之。出 萊 門 而 告 之 故,闞 止 知 之,先 待 諸 外。公 子 曰,事 未 可 知,反 與 壬 也 處。戒 之,遂 行,逮 夜 至 於 齊,國 人 知 之,僖 子 使 子 士 之 母 養 之,與 饋 者 皆 入。冬,十 月,丁 卯,立 之。將 盟,鮑 子 醉 而 往,其 臣 差 車 鮑 點,曰,此 誰 之 命 也。陳 子 曰,受 命 於 鮑 子。遂 誣 鮑 子 曰,子 之 命 也。鮑 子 曰,女 忘 君 之 為 孺 子 牛,而 折 其 齒 乎,而 背 之 也。悼 公 稽 首 曰,吾 子,奉 義 而 行 者 也,若 我 可,不 必 亡 一 大 夫,若 我 不 可,不 必 亡 一 公 子,義 則 進,否 則 退,敢 不 唯 子 是 從,廢 興 無 以 亂,則 所 願 也。鮑 子 曰,誰 非 君 之 子。乃 受 盟。使 胡 姬 以 安 孺 子 如 賴,去 鬻 姒,殺 王 甲,拘 江 說,囚 王 豹 於 句 竇 之 丘。公 使 朱 毛 告 於 陳 子 曰,微 子 則 不 及 此,然 君 異 於 器,不 可 以 二,器 二 不 匱,君 二 多 難,敢 布 諸 大 夫。僖 子 不 對 而 泣,曰,君 舉 不 信 羣 臣 乎,以 齊 國 之 困,困 又 有 憂,少 君 不 可 以 訪,是 以 求 長 君,庶 亦 能 容羣 臣 乎,不 然,夫 孺 子 何 罪。毛 復 命,公 悔 之,毛 曰,君 大 訪 於 陳 子,而 圖 其 小,可 也。使 毛 遷 孺 子 於 駘。不 至,殺 諸 野 幕 之 下,葬 諸 殳 冒 淳。

七 年

1. 七 年,春,宋 皇 瑗 帥 師 侵 鄭。

2. 晉 魏 曼 多 帥 師 侵 衛。

3. 夏,公 會 吳 于 鄫。

4. 秋,公 伐 邾,八 月,己 酉,入 邾,以 邾 子 益 來。

5. 宋 人 圍 曹。

6. 冬,鄭 駟 弘 帥 師 救 曹。

左 傳 曰,七 年,春,宋 師 侵 鄭。鄭 叛 晉 故 也。

晉 師 侵 衛。衛 不 服 也。

夏,公 會 吳 于 鄫。吳 來 徵 百 牢,子 服 景 伯 對 曰,先 王 未 之 有 也。 人 曰,宋 百 牢 我,魯 不 可 以 後 宋,且 魯 牢 晉 大 夫 過 十,吳 王 百 牢,不 亦 可 乎,景 伯 曰,晉 范 鞅 貪 而 棄 禮,以 大 國 懼 敝 邑,故 敝 邑 十 一 牢 之,君 若 以 禮 命 於 諸 侯,則 有 數 矣,若 亦 棄 禮,則 有 淫 者 矣,周 之 王 也,制 禮 上 物,不 過 十 二,以 為 天 之 大 數 也,今 棄 周 禮,而 曰 必 百 牢,亦 唯 執 事。吳 人 弗 聽,景 伯 曰,吳 將 亡 矣,棄 天 而 背 本,不 與,必 棄 疾 於 我。乃 與 之。大 宰 嚭 召 季 康 子,康 子 使 子 貢 辭,大 宰 嚭 曰,國 君 道 長,而 大 夫 不 出 門,此 何 禮 也。對 曰,豈 以 為 禮,畏 大 國 也,大 國 不 以 禮,命 於 諸 侯,苟 不 以 禮,豈 可 量 也,寡 君 既 共 命 焉,其 老 豈 敢 棄 其 國,大 伯 端 委 以 治 周 禮,仲 雍 嗣 之,斷 髮 文 身,臝 以 為 飾,豈 禮 也 哉,有 由 然 也。反 自 鄫,以 吳 為 無 能 為 也。

季 康 子 欲 伐 邾,乃 饗 大 夫 以 謀 之,子 服 景 伯 曰,小 所 以 事 大,信 也,大 所 以 保 小,仁 也,背 大 國 不 信,伐 小 國 不 仁,民 保 於 城,城 保 於 德,失 二 德 者,危 將 焉 保,孟 孫 曰,二 三 子 以 為 何 如,惡 賢 而 逆 之,對 曰,禹 合 諸 侯 於 塗 山,執 玉 帛 者 萬 國,今 其 存 者,無 數 十 焉,唯 大 不 字 小,小 不 事 大 也,知 必 危,何 故 不 言。魯 德 如 邾,而 以 衆 加 之,可 乎。不 樂 而 出。秋 伐 邾,及 范 門,猶 聞 鍾 聲,大 夫 諫,不 聽,茅 成 子 請 告 於 吳,不 許,曰,魯 擊 柝 聞 於 邾,吳 二 千 里,不 三 月 不 至,何 及 於 我,且 國 內 豈 不 足。成 子 以 茅 叛。師 遂 入 邾,處 其 公 宮,衆 師 晝 掠,邾 衆 保 於 繹,師 宵 掠,以 邾 子 益 來,獻 於 亳 社,囚 諸 負 瑕,負 瑕 故 有 繹。邾 茅 夷 鴻 以 束 帛 乘 韋,自 請 救 於 吳,曰,魯 弱 晉 而 遠 吳,馮 恃 其 衆 而 背 君 之 盟,辟 君 之 執 事,以 陵 我 小 國,邾 非 敢 自 愛 也,懼 君 威 之 不 立,君 威 之 不 立,小 國 之 憂 也,若 夏 盟 於 鄫 衍,秋 而 背 之,成 求 而 不 違,四 方 諸 侯,其 何 以 事 君,且 魯 賦 八 百 乘,君 之 貳 也,邾 賦 六 百 乘,君 之 私 也,以 私 奉 貳,唯 君 圖 之。吳 子 從 之。

宋 人 圍 曹,鄭 桓 子 思 曰,宋 人 有 曹,鄭 之 患 也,不 可 以 不 救。冬,鄭 師 救 曹,侵 宋。初,曹 人 或 夢 衆 君 子 立 於 社 宮,而 謀 亡 曹,曹 叔 振 鐸 請 待 公 孫 彊。許 之。旦 而 求 之 曹,無 之,戒 其 子 曰,我 死,爾 聞 公 孫 彊 為 政,必 去 之。及 曹 伯 陽 即 位。好 田 弋,曹 鄙 人 公 孫 彊 好 弋,獲 白 鴈,獻 之,且 言 田 弋 之 說。說 之,因 訪 政 事,大 說 之,有 寵,使 為 司 城 以 聽 政。夢 者 之 子 乃 行。彊 言 霸 說 於 曹 伯,曹 伯 從 之,乃 背 晉 而 奸 宋,宋 人 伐 之,晉 人 不 救,築 五 邑 於 其 郊,曰,黍 丘,揖 丘,大 城,鐘 ,邘。

八 年

1. 八 年,春,王 正 月,宋 公 入 曹,以 曹 伯 陽 歸。

2. 吳 伐 我。

3. 夏,齊 人 取 讙 及 闡。

4. 歸 邾 子 益 于 邾。

5. 秋,七 月。

6. 冬,十 有 二 月,癸 亥,杞 伯 過 卒。

7. 齊 人 歸 讙 及 闡。

左 傳 曰,八 年,春,宋 公 伐 曹,將 還,褚 師 子 肥 殿,曹 人 詬 之。不 行,師 待 之,公 聞 之,怒,命 反 之,遂 滅 曹,執 曹 伯,及 司 城 彊 以 歸,殺 之。

吳 為 邾 故,將 伐 魯,問 於 叔 孫 輒。叔 孫 輒 對 曰,魯 有 名 而 無 情,伐 之 必 得 志 焉。退 而 告 公 山 不 狃,公 山 不 狃 曰,非 禮 也,君 子 違,不 適 讐 國 未 臣 而 有 伐 之,奔 命 焉,死 之 可 也,所 託 也 則 隱,且 夫 人 之 行 也,不 以 所 惡 廢 鄉,今 子 以 小 惡,而 欲 覆 宗 國,不 亦 難 乎,若 使 子 率,子 必 辭,王 將 使 我。子 張 病 之。王 問 於 子 洩,對 曰,魯 雖 無 與 立,必 有 與 斃,諸 侯 將 救 之,未 可 以 得 志 焉,晉 與 齊,楚,輔 之,是 四 讐 也,夫 魯,齊 晉 之 脣,脣 亡 齒 寒,君 所 知 也,不 救 何 為。三 月,吳 伐 我,子 洩 率,故 道 險,從 武 城。初 武 城 人 或 有 因 於 吳 竟 田 焉,拘 鄫 人 之 漚 菅 者,曰,何 故 使 吾 水 滋,及 吳 師 至,拘 者 道 之 以 伐 武 城,克 之,王 犯 嘗 為 之 宰,澹 臺 子 羽 之 父 好 焉,國 人 懼,懿 子 謂 景 伯 若 之 何,對 曰,吳 師 來,斯 與 之 戰,何 患 焉,且 召 之 而 至,又 何 求 焉。吳 師 克 東 陽 而 進,舍 於 五 梧,明 日 舍 於 蠶 室。公 賓 庚,公 甲 叔 子,與 戰 於 夷,獲 叔 子 與 析 朱 鉏,獻 於 王,王 曰,此 同 車,必 使 能,國 未 可 望 也。明 日 舍 於 庚 宗,遂 次 於 泗 上。微 虎 欲 宵 攻 王 舍,私 屬 徒 七 百 人,三 踊 於 幕 庭,卒 三 百 人,有 若 與 焉,及 稷 門 之 內,或 謂 季 孫 曰,不 足 以 害 吳,而 多 殺 國 士,不 如 已 也,乃 止 之。吳 子 聞 之,一 夕 三 遷,吳 人 行 成,將 盟,景 伯 曰,楚 人 圍 宋,易 子 而 食,析 骸 而 爨,猶 無 城 下 之 盟,我 未 及 虧,而 有 城 下 之 盟,是 棄 國 也,吳 輕 而 遠,不 能 久,將 歸 矣,請 少 待 之。弗 從,景 伯 負 載 造 於 萊 門,乃 請 釋 子 服 何 於 吳,吳 人 許 之,以 王 子 姑 曹 當 之 而 後 止,吳 人 盟 而 還。

齊 悼 公 之 來 也,季 康 子 以 其 妹 妻 之,即 位 而 逆 之,季 魴 侯 通 焉,女 言 其 情,弗 敢 與 也,齊 侯 怒。夏,五 月,齊 鮑 牧 帥 師 伐 我,取 讙 及 闡。

或 譖 胡 姬 於 齊 侯,曰,安 孺 子 之 黨 也,六 月,齊 侯 殺 胡 姬。

齊 侯 使 如 吳 請 師,將 以 伐 我,乃 歸 邾 子。邾 子 又 無 道,吳 子 使 大 宰 子 餘 討 之,囚 諸 樓 臺,栫 之 以 棘,使 諸 大 夫 奉 大 子 革 以 為 政。

秋,及 齊 平,九 月,臧 賓 如 如 齊 涖 盟,齊 閭 丘 明 來 涖 盟,且 逆 季 姬 以 歸,嬖。

鮑 牧 又 謂 羣 公 子 曰,使 女 有 馬 千 乘 乎。公 子 愬 之,公 謂 鮑 子,或 譖 子,子 姑 居 於 潞 以 察 之,若 有 之,則 分 室 以 行,若 無 之,則 反 子 之 所,出 門,使 以 三 分 之 一 行,半 道,使 以 二 乘,及 潞,麇 之 以 入,遂 殺 之。

冬,十 二 月,齊 人 歸 讙 及 闡,季 姬 嬖 故 也。

九 年

1. 九 年,春,王 二 月,葬 杞 僖 公。

2. 宋 皇 瑗 帥 師 取 鄭 師 于 雍 丘。

3. 夏,楚 人 伐 陳。

4. 秋,宋 公 伐 鄭。

5. 冬,十 月。

左 傳 曰,九 年,春,齊 侯 使 公 孟 綽 辭 師 於 吳,吳 子 曰,昔 歲 寡 人 聞 命,今 又 革 之,不 知 所 從,將 進 受 命 於 君。

鄭 武 子 賸 之 嬖,許 瑕 求 邑,無 以 與 之。請 外 取,許 之,故 圍 宋 雍 丘。宋 皇 瑗 圍 鄭 師,每 日 遷 舍,壘 合,鄭 師 哭,子 姚 救 之,大 敗,二 月,甲 戌,宋 取 鄭 師 于 雍 丘,使 有 能 者 無 死,以 郟 張,與 鄭 羅 歸。

夏,楚 人 伐 陳,陳 即 吳 故 也。

宋 公 伐 鄭。

秋,吳 城 邗,溝 通 江 淮。

晉 趙 鞅 卜 救 鄭,遇 水 適 火,占 諸 史 趙,史 墨,史 龜,史 龜 曰,是 謂 沈 陽,可 以 興 兵,利 以 伐 姜,不 利 子 商,伐 齊 則 可,敵 宋 不 吉。史 墨 曰,盈,水 名 也,子,水 位 也,名 位 敵,不 可 干 也,炎 帝 為 火 師,姜 姓 其 後 也,水 勝 火,伐 姜 則 可。史 趙 曰,是 謂 如 川 之 滿,不 可 游 也,鄭 方 有 罪,不 可 救 也,救 鄭 則 不 吉,不 知 其 他,陽 虎 以 周 易 筮 之,遇 泰 之 需,曰,宋 方 吉,不 可 與 也,微 子 啟,帝 乙 之 元 子 也,宋,鄭,甥 舅 也,祉,祿 也,若 帝 乙 之 元 子,歸 妹 而 有 吉 祿,我 安 得 吉 焉。乃 止。

冬,吳 子 使 來 儆 師 伐 齊。

十 年

1. 十 年,春,王 二 月,邾 子 益 來 奔。

2. 公 會 吳 伐 齊。

3. 三 月,戊 戌,齊 侯 陽 生 卒。

4. 夏,宋 人 伐 鄭。

5. 晉 趙 鞅,帥 師 侵 齊。

6. 五 月,公 至 自 伐 齊。

7. 葬 齊 悼 公。

8. 衛 公 孟 彄 自 齊 歸 于 衛。

9. 薛 伯 夷 卒。

10. 秋,葬 薛 惠 公。

11. 冬,楚 公 子 結 帥 師 伐 陳,吳 救 陳。

左 傳 曰,十 年,春,邾 隱 公 來 奔。齊 甥 也,故 遂 奔 齊。

公 會 吳 子,邾 子,郯 子,伐 齊 南 鄙,師 於 鄎,齊 人 弒 悼 公,赴 於 師,吳 子 三 日 哭 於 軍 門 之 外。徐 承 帥 舟 師,將 自 海 入 齊,齊 人 敗 之。吳 師 乃 還。

夏,趙 鞅 帥 師 伐 齊,大 夫 請 卜 之,趙 孟 曰,吾 卜 於 此 起 兵,事 不 再 令,卜 不 襲 吉,行 也。於 是 乎 取 犂,及 轅,毀 高 唐 之 郭,侵 及 賴 而 還。

秋,吳 子 使 來 復 儆 師。

冬,楚 子 期 伐 陳,吳 延,州 來,季 子 救 陳,謂 子 期 曰,二 君 不 務 德,而 力 爭 諸 侯,民 何 罪 焉,我 請 退,以 為 子 名,務 德 而 安 民。乃 還。

十 有 一 年

1. 十 有 一 年,春,齊 國 書 帥 師 伐 我。

2. 夏,陳 轅 頗 出 奔 鄭。

3. 五 月,公 會 吳 伐 齊。

4. 甲 戌,齊 國 書 帥 師,及 吳 戰 于 艾 陵,齊 師 敗 績,獲 齊 國 書。

5. 秋,七 月,辛 酉,滕 子 虞 母 卒。

6. 秋,十 有 一 月,葬 滕 隱 公。

7. 衛 世 叔 齊 出 奔 宋。

左 傳 曰,十 一 年,春,齊 為 鄎 故,國 書,高 無 平,帥 師 伐 我,及 清,季 孫 謂 其 宰 冉 求,曰,齊 師 在 清,必 魯 故 也,若 之 何。求 曰,一 子 守,二 子 從,公 禦 諸 竟。季 孫 曰,不 能。求 曰,居 封 疆 之 間。季 孫 告 二 子,二 子 不 可,求 曰,若 不 可,則 君 無 出,一 子 帥 師,背 城 而 戰,不 屬 者,非 魯 人 也,魯 之 羣 室,衆 於 齊 之 兵 車,一 室 敵 車,優 矣,子 何 患 焉,二 子 之 不 欲 戰 也,宜 政 在 季 氏,當 子 之 身,齊 人 伐 魯,而 不 能 戰,子 之 恥 也,大 不 列 於 諸 侯 矣,季 孫 使 從 於 朝,俟 於 黨 氏 之 溝。武 叔 呼 而 問 戰 焉,對 曰,君 子 有 遠 慮,小 人 何 知。懿 子 強 問 之,對 曰,小 人 慮 材 而 言,量 力 而 共 者 也。武 叔 曰,是 謂 我 不 成 丈 夫 也。退 而 蒐 乘。孟 孺 子 洩 帥 右 師,顏 羽 御,邴 洩 為 右。冉 求 帥 左 師,管 周 父 御,樊 遲 為 右。季 孫 曰,須 也 弱。有 子 曰,就 用 命 焉。季 孫 之 甲 七 千,冉 有 以 武 城 人 三 百,為 己 徒 卒,老 幼 守 宮,次 於 雩 門 之 外,五 日,右 師 從 之。公 叔 務 人 見 保 者 而 泣,曰,事 充,政 重,上 不 能 謀,士 不 能 死,何 以 治 民,吾 既 言 之 矣,敢 不 勉 乎。師 及 齊 師 戰 於 郊。齊 師 自 稷 曲。師 不 踰 溝,樊 遲 曰,非 不 能 也,不 信 子 也,請 三 刻 而 踰 之。如 之,衆 從 之,師 入 齊 軍。右 師 奔,齊 人 從 之,陳 瓘,陳 莊,涉 泗,孟 之 側 後 入,以 為 殿,抽 矢 策 其 馬 曰,馬 不 進 也。林 不 狃 之 伍 曰,走 乎。不 狃 曰,誰 不 如。曰,然 則 止 乎。不 狃 曰,惡 賢,徐 步 而 死。師 獲 甲 首 八 十,齊 人 不 能 師,宵 諜 曰,齊 人 遁,冉 有 請 從 之 三,季 孫,弗 許。孟 孺 子 語 人 曰,我 不 如 顏 羽,而 賢 於 邴 洩,子 羽 銳 敏,我 不 欲 戰,而 能 默,洩 曰,驅 之。公 為 與 其 嬖 僮 汪 錡 乘,皆 死 皆 殯,孔 子 曰,能 執 干 戈 以 衛 社 稷,可 無 殤 也。冉 有 用 矛 於 齊 師,故 能 入 其 軍,孔 子 曰,義 也。

夏,陳 轅 頗 出 奔 鄭。初,轅 頗 為 司 徒,賦 封 田,以 嫁 公 女,有 餘,以 為 己 大 器。國 人 逐 之,故 出。道 渴,其 族 轅 咺 進 稻 醴,粱 糗 腶 脯 焉,喜 曰,何 其 給 也,對 曰,器 成 而 具。曰,何 不 吾 諫,對 曰,懼 先 行。

為 郊 戰,故 公 會 吳 子 伐 齊,五 月,克 博,壬 申,至 於 嬴。中 軍 從 王,胥 門 巢 將 上 軍,王 子 姑 曹 將 下 軍,展 如 將 右 軍,齊 國 書 將 中 軍,高 無 平 將 上 軍,宗 樓 將 下 軍。陳 僖 子 謂 其 弟 書,爾 死,我 必 得 志。宗 子 陽,與 閭 丘 明 相 厲 也。桑 掩 胥 御 國 子,公 孫 夏 曰,二 子 必 死。將 戰,公 孫 夏 命 其 徒 歌 虞 殯,陳 子 行 命 其 徒 具 含 玉,公 孫 揮 命 其 徒 曰,人 尋 約,吳 髮 短。東 郭 書 曰,三 戰 必 死,於 此 三 矣,使 問 弦 多 以 琴,曰,吾 不 復 見 子 矣。陳 書 曰,此 行 也,吾 聞 鼓 而 已,不 聞 金 矣。甲 戌,戰 于 艾 陵,展 如 敗 高 子。國 子 敗 胥 門 巢,王 卒 助 之,大 敗 齊 師,獲 國 書,公 孫 夏,閭 丘 明,陳 書,東 郭 書,革 車 八 百 乘,甲 首 三 千,以 獻 於 公,將 戰,吳 子 呼 叔 孫 曰,而 事 何 也。對 曰,從 司 馬。王 賜 之 甲,劍,鈹,曰,奉 爾 君 事,敬 無 廢 命。叔 孫 未 能 對,衛 賜 進 曰,州 仇 奉 甲,從 君 而 拜。公 使 大 史 固,歸 國 子 之 元,寘 之 新 篋,褽 之 以 玄 纁,加 組 帶 焉,寘 書 於 其 上,曰,天 若 不 識 不 衷,何 以 使 下 國。

吳 將 伐 齊,越 子 率 其 衆 以 朝 焉,王 及 列 士,皆 有 饋 賂。吳 人 皆 喜,唯 子 胥 懼,曰,是 豢 吳 也 夫,諫 曰,越 在,我 心 腹 之 疾 也,壤 地 同 而 有 欲 於 我,夫 其 柔 服,求 濟 其 欲 也,不 如 早 從 事 焉,得 志 於 齊,猶 獲 石 田 也,無 所 用 之,越 不 為 沼,吳 其 泯 矣,使 醫 除 疾,而 曰 必 遺 類 焉 者,未 之 有 也,盤 庚 之 誥 曰,其 有 顛 越 不 共,則 劓 殄 無 遺 育,無 俾 易 種 於 玆 邑,是 商 所 以 興 也,今 君 易 之,將 以 求 大,不 亦 難 乎。弗 聽。使 於 齊,屬 其 子 於 鮑 氏,為 王 孫 氏。反 役,王 聞 之,使 賜 之 屬 鏤 以 死。將 死,曰,樹 吾 墓 檟,檟 可 材 也,吳 其 亡 乎,三 年,其 始 弱 矣,盈 必 毀,天 之 道 也。

秋,季 孫 命 修 守 備,曰,小 勝 大,禍 也,齊 至 無 日 矣。

冬,衛 大 叔 疾 出 奔 宋。初 疾 娶 於 宋 子 朝,其 娣 嬖,子 朝 出,孔 文 子 使 疾 出 其 妻 而 妻 之,疾 使 侍 人 誘 其 初 妻 之 娣,寘 於 犂,而 為 之 一 宮,如 二 妻。文 子 怒,欲 攻 之,仲 尼 止 之,遂 奪 其 妻。或 淫 於 外 州,外 州 人 奪 之 軒 以 獻,恥 是 二 者,故 出,衛 人 立 遺,使 室 孔 姞。疾 臣 向 魋,納 美 珠 焉,與 之 城 鉏。宋 公 求 珠,魋 不 與,由 是 得 罪。及 桓 氏 出,城 鉏 人 攻 大 叔 疾,衛 莊 公 復 之,使 處 巢,死 焉,殯 於 鄖,葬 於 少 禘。初,晉 悼 公 子 憖 亡 在 衛,使 其 女 僕 而 田,大 叔 懿 子 止 而 飲 之 酒,遂 聘 之,生 悼 子。悼 子 即 位,故 夏 戊 為 大 夫,悼 子 亡,衛 人 翦 夏 戊,孔 文 子 之 將 攻 大 叔 也,訪 於 仲 尼,仲 尼 曰,胡 簋 之 事,則 嘗 學 之 矣,甲 兵 之 事 ,未 之 聞 也。退 命 駕 而 行,曰,鳥 則 擇 木,木 豈 能 擇 鳥,文 子 遽 止 之,曰,圉 豈 敢 度 其 私,訪 衛 國 之 難 也。將 止,魯 人 以 幣 召 之,乃 歸。

季 孫 欲 以 田 賦,使 冉 有 訪 諸 仲 尼,仲 尼 曰,丘 不 識 也。三 發,卒 曰,子 為 國 老,待 子 而 行,若 之 何 子 之 不 言 也。仲 尼 不 對,而 私 於 冉 有 曰,君 子 之 行 也,度 於 禮,施 取 其 厚,事 舉 其 中,斂 從 其 薄,如 是 則 以 丘 亦 足 矣,若 不 度 於 禮,而 貪 冒 無 厭,則 雖 以 田 賦,將 又 不 足,且 子 季 孫 若 欲 行 而 法,則 周 公 之 典 在,若 欲 苟 而 行,又 何 訪 焉。弗 聽。

十 有 二 年

1. 十 有 二 年,春,用 田 賦。

2. 夏,五 月,甲 辰,孟 子 卒。

3. 公 會 吳 于 橐 皋。

4. 秋,公 會 衛 侯,宋 皇 瑗,于 鄖。

5. 宋 向 巢 帥 師 伐 鄭。

6. 冬,十 有 二 月,螽。

左 傳 曰,十 二 年,春,王 正 月,用 田 賦。

夏,五 月,昭 夫 人 孟 子 卒。昭 公 娶 於 吳,故 不 書 姓。死 不 赴,故 不 稱 夫 人。不 反 哭,故 言 不 葬 小 君,孔 子 與 弔,適 季 氏,季 氏 不 絻,放 絰 而 拜。

公 會 吳 于 橐 皋。吳 子 使 大 宰 嚭 請 尋 盟,公 不 欲,使 子 貢 對 曰,盟,所 以 周 信 也,故 心 以 制 之,玉 帛 以 奉 之,言 以 結 之,明 神 以 要 之,寡 君 以 為 苟 有 盟 焉,弗 可 改 也 巳,若 猶 可 改,日 盟 何 益,今 吾 子 曰,必 尋 盟,若 可 尋 也。亦 可 寒 也。乃 不 尋 盟。

吳 徵 會 於 衛。初,衛 人 殺 吳 行 人 且 姚 而 懼,謀 於 行 人 子 羽,子 羽 曰,吳 方 無 道,無 乃 辱 吾 君,不 如 止 也。子 木 曰,吳 方 無道,國 無 道,必 棄 疾 於 人,吳 雖 無 道,猶 足 以 患 衛,往 也,長 木 之 斃,無 不 摽 也,國 狗 之 瘈,無 不 噬 也,而 况 大 國 乎,秋,衛 侯 會 吳 于 鄖,公 及 衛 侯,宋 皇 瑗,盟,而 卒 辭 吳 盟。吳 人 藩 衛 侯 之 舍,子 服 景 伯 謂 子 貢 曰,夫 諸 侯 之 會,事 既 畢 矣,侯 伯 致 禮,地 主 歸 餼,以 相 辭 也,今 吳 不 行 禮 於 衛,而 藩 其 君 舍 以 難 之,子 盍 見 大 宰。乃 請 束 錦 以 行,語 及 衛 故,大 宰 嚭 曰,寡 君 願 事 衛 君,衛 君 之 來 也 緩,寡 君 懼,故 將 止 之。子 貢 曰,衛 君 之 來,必 謀 於 其 衆,其 衆 或 欲 或 否,是 以 緩 來,其 欲 來 者,子 之 黨 也,其 不 欲 來 者,子 之 讐 也,若 執 衛 君,是 墮 黨 而 崇 讐 也,夫 墮 子 者,得 其 志 矣,且 合 諸 侯 而 執 衛 君,誰 敢 不 懼,墮 黨 崇 讐,而 懼 諸 侯,或 者 難 以 霸 乎。大 宰 嚭 說,乃 舍 衛 侯。衛 侯 歸,效 夷 言,子 之 尚 幼,曰,君 必 不 免,其 死 於 夷 乎,執 焉,而 又 說 其 言,從 之 固 矣。

宋,鄭,之 間,有 隙 地 焉,曰 彌 作,頃 丘,玉 暢,喦 戈,鍚。子 產 與 宋 人 為 成,曰,勿 有 是。及 宋 平,元,之 族,自 蕭 奔 鄭,鄭 人 為 之 城 喦,戈,鍚。九 月,宋 向 巢 伐 鄭,取 鍚,殺 元 公 之 孫,遂 圍 喦。十 二 月,鄭 罕 達 救 喦,丙 申,圍 宋 師。

冬,十 二 月,螽。季 孫 問 諸 仲 尼,仲 尼 曰,丘 聞 之,火 伏 而 後 蟄 者 畢,今 火 猶 西 流,司 歴 過 也。

1. 十 有 三 年,春,鄭 罕 達 帥 師,取 宋 師 于 喦。

2. 夏,許 男 成 卒。

3. 公 會 晉 侯 及 吳 子 于 黃 池。

4. 楚 公 子 申 帥 師 伐 陳。

5. 於 越 入 吳。

6. 秋,公 至 自 會。

7. 晉 魏 曼 多 帥 師 侵 衛。

8. 葬 許 元 公。

9. 九 月,螽。

10. 冬,十 有 一 月,有 星 孛 于 東 方。

11. 盜 殺 陳 夏 區 夫。

12. 十 有 二 月,螽。

左 傳 曰,十 三 年,春,宋 向 魋 救 其 師,鄭 子 賸,使 徇 曰,得 桓 魋 者 有 賞。魋 也 逃 歸,遂 取 宋 師 于 喦,獲 成 讙,郜 延,以 六 邑 為 虛。

夏,公 會 單 平 公,晉 定 公,吳 夫 差 于 黃 池。

六 月,丙 子,越 子 伐 吳,為 二 隧。疇 無 餘,謳 陽,自 南 方 先 及 郊,吳 大 子 友,王 子 地,王 孫 彌 庸,壽 於 姚,自 泓 上 觀 之,彌 庸 見 姑 蔑 之 旗,曰,吾 父 之 旗 也,不 可 以 見 讐 而 弗 殺 也。大 子 曰,戰 而 不 克,將 亡 國,請 待 之,彌 庸 不 可,屬 徒 五 千,王 子 地 助 之,乙 酉,戰,彌 庸 獲 疇 無 餘,地 獲 謳 陽。越 子 至,王 子 地 守,丙 戌,復 戰,大 敗 吳 師,獲 大 子 友,王 孫 彌 庸,壽 於 姚。丁 亥,入 吳,吳 人 告 敗 於 王,王 惡 其 聞 也,自 剄 七 人 於 幕 下。

秋,七 月,辛 丑,盟。吳,晉,爭 先,吳 人 曰,於 周 室 我 為 長。晉 人 曰,於 姬 姓 我 為 伯。趙 鞅 呼 司 馬 寅 曰,日 旰 矣,大 事 未 成,二 臣 之 罪 也,建 鼓 整 列,二 臣 死 之,長 幼 必 可 知 也。對 曰,請 姑 視 之。反 曰,肉 食 者 無 墨,今 吳 王 有 墨,國 勝 乎,大 子 死 乎,且 夷 德 輕,不 忍 久,請 少 待 之。乃 先 晉 人,吳 人 將 以 公 見 晉 侯,子 服 景 伯 對 使 者 曰,王 合 諸 侯,則 伯 帥 侯 牧 以 見 於 王,伯 合 諸 侯,則 侯 帥 子 男 以 見 於 伯,自 王 以 下,朝 聘 玉 帛 不 同,故 敝 邑 之 職 貢 於 吳,有 豐 於 晉,無 不 及 焉,以 為 伯 也,今 諸 侯 會,而 君 將 以 寡 君 見 晉 君,則 晉 成 為 伯 矣,敝 邑 將 改 職 貢,魯 賦 於 吳 八 百 乘,若 為 子 男,則 將 半 邾,以 屬 於 吳,而 如 邾 以 事 晉,且 執 事 以 伯 召 諸 侯,而 以 侯 終 之,何 利 之 有 焉,吳 人 乃 止,既 而 悔 之,將 囚 景 伯。曰,何 也,立 後 於 魯 矣,將 以 二 乘,與 六 人 從,遲 速 唯 命。遂 囚 以 還。及 戶 牖,謂 大 宰 曰,魯 將 以 十 月 上 辛,有 事 於 上 帝 先 王,季 辛 而 畢,何,世 有 職 焉,自 襄 以 來,未 之 改 也,若 不 會,祝 宗 將 曰,吳 實 然,且 謂 魯 不 共,而 執 其 賤 者 七 人,何 損 焉。大 宰 嚭 言 於 王 曰,無 損 於 魯 而 祗 為 名,不 如 歸 之。乃 歸 景 伯。吳 申 叔 儀 乞 糧 於 公 孫 有 山 氏,曰,佩 玉 繠 兮,余 無 所 繫 之,旨 酒 一 盛 兮,余 與 褐 之 父 睨 之。對 曰,梁 則 無 矣,麤 則 有 之,若 登 首 山 以 呼 曰,庚 癸 乎,則 諾。王 欲 伐 宋 殺 其 丈 夫,而 囚 其 婦 人,大 宰 嚭 曰,可 勝 也,而 弗 能 居 也。乃 歸。冬,吳 及 越 平。

十 有 四 年

1. 十 有 四 年,春,西 狩 獲 麟。

左 傳 曰,十 四 年,春,西 狩 於 大 野,叔 孫 氏 之 車 子 鉏 商 獲 麟,以 為 不 祥,以 賜 虞 人,仲 尼 觀 之,曰,麟 也,然 後 取 之。

小 邾 射 以 句 繹 來 奔。曰 使 季 路 要 我,吾 無 盟 矣。使 子 路,子 路 辭,季 康 子 使 冉 有 謂 之 曰,千 乘 之 國,不 信 其 盟,而 信 子 之 言,子 何 辱 焉。對 曰,魯 有 事 於 小 邾,不 敢 問 故,死 其 城 下,可 也,彼 不 臣 而 濟 其 言,是 義 之 也,由 弗 能。

齊 簡 公 之 在 魯 也,闞 止 有 寵 焉,及 即 位,使 為 政,陳 成 子 憚 之,驟 顧 諸 朝。諸 御 鞅 言 於 公 曰,陳,闞,不 可 竝 也,君 其 擇 焉。弗 聽。子 我 夕,陳 逆 殺 人,逢 之,遂 執 以 入,陳 氏 方 睦,使 疾,而 遺 之 潘 沐,備 酒 肉 焉,饗 守 囚 者,醉 而 殺 之,而 逃,子 我 盟 諸 陳 於 陳 宗。初,陳 豹 欲 為 子 我 臣,使 公 孫 言 己,已 有 喪 而 止,既 而 言 之,曰,有 陳 豹 者,長 而 上 僂,望 視,事 君 子 必 得 志,欲 為 子 臣,吾 憚 其 為 人 也 故 緩 以 告。子 我 曰,何 害,是 其 在 我 也。使 為 臣。他 日,與 之 言 政,說 遂 有 寵,謂 之 曰,我 盡 逐 陳 氏,而 立 女,若 何。對 曰,我 遠 於 陳 氏 矣,且 其 違 者,不 過 數 人,何 盡 逐 焉。遂 告 陳 氏。子 行 曰,彼 得 君,弗 先,必 禍 子。子 行 舍 於 公 宮。夏,五 月,壬 申,成 子 兄 弟,四 乘 如 公,子 我 在 幄,出 逆 之,遂 入,閉 門,侍 人 禦 之,子 行 殺 侍 人。公 與 婦 人 飲 酒 於 檀 臺,成 子 遷 諸 寢,公 執 戈 將 擊 之,大 史 子 餘 曰,非 不 利 也,將 除 害 也。成 子 出 舍 於 庫,聞 公 猶 怒,將 出,曰,何 所 無 君。子 行 抽 劍 曰,需,事 之 賊 也,誰 非 陳 宗,所 不 殺 子 者,有 如 陳 宗。乃 止。子 我 歸,屬 徒,攻 闈 與 大 門,皆 不 勝,乃 出,陳 氏 追 之,失 道 於 弇 中,適 豐 丘,豐 丘 人 執 之,以 告,殺 諸 郭 關。成 子 將 殺 大 陸 子 方,陳 逆 請 而 免 之,以 公 命 取 車 於 道,及 耏,衆 知 而 東 之,出 雍 門,陳 豹 與 之 車,弗 受,曰,逆 為 余 請 豹 與 余 車,余 有 私 焉,事 子 我,而 有 私 於 其 讐,何 以 見 魯,衛,之 士。東 郭 賈 奔 衛,庚 辰,陳 恆 執 公 于 舒 州,公 曰,吾 早 從 鞅 之 言,不 及 此。

宋 桓 魋 之 寵 害 於 公,使 夫 人 驟 請 享 焉,而 將 討 之,未 及,魋 先 謀 公,請 以 鞍 易 薄,公 曰,不 可,薄 宗 邑 也。乃 益 鞍 七 邑,而 請 享 公 焉。以 日 中 為 期,家 備 盡 往,公 知 之,告 皇 野 曰,余 長 魋 也,今 將 禍 余,請 即 救。司 馬 子 仲 曰,有 臣 不 順,神 之 所 惡 也,而 况 人 乎,敢 不 承 命,不 得 左 師,不 可,請 以 君 命 召 之,左 師 每 食,擊 鐘。聞 鐘 聲,公 曰,夫 子 將 食。既 食,又 奏,公 曰,可 矣。以 乘 車 往,曰,迹 人 來 告,曰,逢 澤 有 介 麇 焉,公 曰,雖 魋 未 來,得 左 師,吾 與 之 田,若 何,君 憚 告 子,野 曰,嘗 私 焉,君 欲 速,故 以 乘 車 逆 子。與 之 乘,至,公 告 之 故,拜 不 能 起,司 馬 曰,君 與 之 言。公 曰,所 難 子 者,上 有 天,下 有 先 君。對 曰,魋 之 不 共,宋 之 禍 也,敢 不 唯 命 是 聽。司 馬 請 瑞 焉,以 命 其 徒 攻 桓 氏,其 父 兄 故 臣 曰,不 可,其 新 臣 曰,從 吾 君 之 命。遂 攻 之,子 頎 騁 而 告 桓 司 馬,司 馬 欲 入,子 車 止 之,曰,不 能 事 君,而 又 伐 國,民 不 與 也,祇 取 死 焉。向 魋 遂 入 于 曹,以 叛。

六 月,使 左 師 巢 伐 之。欲 質 大 夫 以 入 焉,不 能,亦 入 于 曹,取 質。魋 曰,不 可,既 不 能 事 君,又 得 罪 於 民,將 若 之 何。乃 舍 之,民 遂 叛 之,向 魋 奔 衛,向 巢 來 奔,宋 公 使 止 之,曰,寡 人 與 子 有 言 矣,不 可 以 絕 向 氏 之 祀。辭 曰,臣 之 罪 大,盡 滅 桓 氏,可 也,若 以 先 臣 之 故,而 使 有 後,君 之 惠 也,若 臣 則 不 可 以 入 矣。司 馬 牛 致 其 邑 與 珪 焉,而 適 齊。向 魋 出 於 衛 地,公 文 氏 攻 之,求 夏 后 氏 之 璜 焉,與 之 他 玉 而 奔 齊,陳 成 子 使 為 次 卿,司 馬 牛 又 致 其 邑 焉,而 適 吳,吳 人 惡 之 而 反,趙 簡 子 召 之,陳 成 子 亦 召 之,卒 於 魯 郭 門 之 外,阬 氏 葬 諸 丘 輿。

甲 午,齊 陳 恆 弒 其 君 壬 于 舒 州,孔 丘 三 日 齊,而 請 伐 齊,三,公 曰,魯 為 齊 弱,久 矣,子 之 伐 之,將 若 之 何。對 曰,陳 恆 弒 其 君,民 之 不 與 者 半,以 魯 之 衆,加 齊 之 半,可 克 也。公 曰,子 告 季 孫。孔 子 辭,退 而 告 人 曰,吾 以 從 大 夫 之 後 也,故 不 敢 不 言。

初,孟 孺 子 洩 將 圉 馬 於 成,成 宰 公 孫 宿 不 受,曰 孟 孫 為 成 之 病,不 圉 馬 焉。孺 子 怒,襲 成,從 者 不 得 入,乃 反。成 有 司 使,孺 子 鞭 之。秋,八 月,辛 丑,孟 懿 子 卒,成 人 奔 喪,弗 內,袒 免 哭 於 衢,聽 共,弗 許。懼,不 歸。

2. 小 邾 射 以 句 繹 來 奔。

3. 夏,四 月,齊 陳 恆 執 其 君,寘 于 舒 州。

4. 庚 戌,叔 還 卒。

5. 五 月,庚 申 朔,日 有 食 之。

6. 陳 宗 豎 出 奔 楚。

7. 宋 向 魋 入 于 曹 以 叛。

8. 莒 子 狂 卒。

9. 六 月,宋 向 魋 自 曹 出 奔 衛,宋 向 巢 來 奔。

10. 齊 人 弒 其 君 壬 于 舒 州。

11. 秋,晉 趙 鞅 帥 師 伐 衛。

12. 八 月,辛 丑,仲 孫 何 忌 卒。

13. 冬,陳 宗 豎 自 楚 復 入 于 陳,陳 人 殺 之。

14. 陳 轅 買 出 奔 楚。

15. 有 星 孛。

16. 饑。

十 有 五 年

1. 十 有 五 年,春,王 正 月,成 叛。

2. 夏,五 月,齊 高 無 平 出 奔 北 燕。

3. 鄭 伯 伐 宋。

4. 秋,八 月,大 雩。

5. 晉 趙 鞅 帥 師 伐 衛。

6. 冬,晉 侯 伐 鄭。

7. 及 齊 平。

8. 衛 公 孟 彄 出 奔 齊。

左 傳 曰,十 五 年,春,成 叛 於 齊。武 伯 伐 成,不 克,遂 城 輸。

夏,楚 子 西,子 期,伐 吳,及 桐 汭。陳 侯 使 公 孫 貞 子 弔 焉,及 良 而 卒,將 以 尸 入,吳 子 使 大 宰 嚭 勞,且 辭 曰,以 水 潦 之 不 時,無 乃 廩 然 隕 大 夫 之 尸,以 重 寡 君 之 憂,寡 君 敢 辭 上 介。芋 尹 蓋 對 曰,寡 君 聞 楚 為 不 道,薦 伐 吳 國,滅 厥 民 人,寡 君 使 蓋 備 使,弔 君 之 下 吏,無 祿,使 人 逢 天 之 慼,大 命 隕 隊,絕 世 於 良,廢 日 共 積,一 日 遷 次,今 君 命 逆 使 人 曰,無 以 尸 造 於 門,是 我 寡 君 之 命,委 於 草 莽 也,且 臣 聞 之,曰 事 死 如 事 生,禮 也,於 是 乎 有 朝 聘 而 終,以 尸 將 事 之 禮,又 有 朝 聘 而 遭 喪 之 禮,若 不 以 尸 將 命,是 遭 喪 而 還 也,無 乃 不 可 乎,以 禮 防 民,猶 或 踰 之,今 大 夫 曰,死 而 棄 之,是 棄 禮 也,其 何 以 為 諸 侯 主,先 民 有 言 曰,無 穢 虐 士,備 使 奉 尸 將 命,苟 我 寡 君 之 命 達 於 君 所,雖 隕 於 深 淵,則 天 命 也,非 君 與 涉 人 之 過 也。吳 人 內 之。

秋,齊 陳 瓘 如 楚,過 衛,仲 由 見 之,曰,天 或 者 以 陳 氏 為 斧 斤,既 斲 喪 公 室,而 他 人 有 之,不 可 知 也,其 使 終 饗 之,亦 不 可 知 也,若 善 魯 以 待 時,不 亦 可 乎,何 必 惡 焉。子 玉 曰,然,吾 受 命 矣,子 使 告 我 弟。

冬,及 齊 平。子 服 景 伯 如 齊,子 贛 為 介,見 公 孫 成,曰,人 皆 臣 人,而 有 背 人 之 心,况 齊 人 雖 為 子 役,其 有 不 貳 乎,子,周 公 之 孫 也,多 饗 大 利,猶 思 不 義,利 不 可 得,而 喪 宗 國,將 焉 用 之。成 曰,善 哉,吾 不 早 聞 命。陳 成 子 館 客,曰,寡 君 使 恆 告 曰,寡 君 願 事 君 如 事 衛 君。景 伯 揖 子 贛 而 進 之,對 曰,寡 君 之 願 也,昔 晉 人 伐 衛,齊 為 衛 故 伐 晉 冠 氏,喪 車 五 百,因 與 衛 地,自 濟 以 西,禚 媚,杏,以 南,書 社 五 百,吳 人 加 敝 邑 以 亂,齊 因 其 病,取 讙 與 闡,寡 君 是 以 寒 心,若 得 視 衛 君 之 事 君 也,則 固 所 願 也。成 子 病 之,乃 歸 成。公 孫 宿 以 其 兵 甲 入 於 嬴。

衛 孔 圉 取 大 子 蒯 聵 之 姊,生 悝。孔 氏 之 豎 渾 良 夫,長 而 美,孔 文 子 卒,通 於 內。大 子 在 戚,孔 姬 使 之 焉。大 子 與 之 言 曰,苟 使 我 入 獲 國,服 冕,乘 軒,三 死 無 與。與 之 盟,為 請 於 伯 姬。閏 月,良 夫 與 大 子 入,舍 於 孔 氏 之 外 圃,昏,二 人 蒙 衣 而 乘,寺 人 羅 御,如 孔 氏,孔 氏 之 老 欒 寕 問 之,稱 姻 妾 以 告,遂 入,適 伯 姬 氏,既 食,孔 伯 姬 杖 戈 而 先,大 子 與 五 人 介,輿 豭 從 之,迫 孔 悝 於 厠 強 盟 之,遂 劫 以 登 臺。欒 寕 將 飲 酒,炙 未 熟,聞 亂,使 告 季 子,召 獲 駕 乘 車,行 爵 食 炙,奉 衛 侯 輒 來 奔。季 子 將 入,遇 子 羔 將 出,曰,門 已 閉 矣。季 子 曰,吾 姑 至 焉。子 羔 曰,弗 及,不 踐 其 難。季 子 曰,食 焉,不 辟 其 難。子 羔 遂 出,子 路 入,及 門,公 孫 敢 門 焉,曰,無 入 為 也。季 子 曰,是 公 孫 也,求 利 焉 而 逃 其 難,由,不 然,利 其 祿,必 救 其 患。有 使 者 出,乃 入,曰 大 子 焉 用 孔 悝,雖 殺 之,必 或 繼 之,且 曰,大 子 無 勇,若 燔 臺 半,必 舍 孔 叔。大 子 聞 之,懼,下 石 乞,盂 黶,敵 子 路,以 戈 擊 之,斷 纓,子 路 曰,君 子 死,冠 不 免。結 纓 而 死。孔 子 聞 衛 亂,曰,柴 也 其 來,由 也 死 矣。孔 悝 立 莊 公,莊 公 害 故 政,欲 盡 去 之,先 謂 司 徒 瞞 成 曰,寡 人 離 病 於 外 久 矣,子 請 亦 嘗 之,歸 告 褚 師 比,欲 與 之 伐 公。不 果。

十 有 六 年

1. 十 有 六 年,春,王 正 月,己 卯,衛 世 子 蒯 聵 自 戚 入 于 衛,衛 侯 輒 來 奔。

2. 二 月,衛 子 還 成 出 奔 宋。

3. 夏,四 月,己 丑,孔 丘 卒。

左 傳 曰,十 六 年,春,瞞 成,褚 師 比,出 奔 宋,衛 侯 使 鄢 武 子 告 於 周,曰,蒯 聵 得 罪 於 君 父 君 母,逋 竄 於 晉,晉 以 王 室 之 故,不 棄 兄 弟,寘 諸 河 上,天 誘 其 衷,獲 嗣 守 封 焉,使 下 臣 肸,敢 告 執 事。王 使 單 平 公 對 曰,肸 以 嘉 命,來 告 余 一 人,往 謂 叔 父,余 嘉 乃 成 世,復 爾 祿 次,敬 之 哉,方 天 之 休,弗 敬 弗 休,悔 其 可 追。

夏,四 月,己 丑,孔 丘 卒,公 誄 之 曰,旻 天 不 弔,不 憖 遺 一 老,俾 屏 余 一 人 以 在 位,煢 煢 余 在 疚,嗚 呼,哀 哉,尼 父,無 自 律。子 贛 曰,君 其 不 沒 於 魯 乎,夫 子 之 言 曰,禮 失 則 昏,名 失 則 愆,失 志 為 昏,失 所 為 愆,生 不 能 用,死 而 誄 之,非 禮 也,稱 一 人,非 名 也,君 兩 失 之。

六 月,衛 侯 飲 孔 悝 酒 於 平 陽,重 酬 之,大 夫 皆 有 納 焉,醉 而 送 之,夜 半 而 遣 之,載 伯 姬 於 平 陽 而 行,及 西 門,使 貳 車 反 祏 於 西 圃。子 伯 季 子,初 為 孔 氏 臣,新 登 於 公,請 追 之,遇 載 祏 者,殺 而 乘 其 車。許 公 為 反 祏,遇 之,曰,與 不 仁 人 爭,明 無 不 勝。必 使 先 射,射 三 發,皆 遠 許 為,許 為 射 之,殪。或 以 其 車 從,得 祏 於 槖 中。孔 悝 出 奔 宋。

楚 大 子 建 之 遇 讒 也,自 城 父 奔 宋,又 辟 華 氏 之 亂 於 鄭。鄭 人 甚 善 之,又 適 晉,與 晉 人 謀 襲 鄭,乃 求 復 焉,鄭 人 復 之 如 初,晉 人 使 諜 於 子 木,請 行 而 期 焉,子 木 暴 虐 於 其 私 邑,邑 人 訴 之,鄭 人 省 之,得 晉 諜 焉,遂 殺 子 木。其 子 曰 勝,在 吳,子 西 欲 召 之,葉 公 曰,吾 聞 勝 也 詐 而 亂,無 乃 害 乎。子 西 曰,吾 聞 勝 也 信 而 勇,不 為 不 利,舍 諸 邊 竟,使 衛 藩 焉。葉 公 曰,周 仁 之 謂 信,率 義 之 謂 勇,吾 聞 勝 也,好 復 言,而 求 死 士,殆 有 私 乎,復 言,非 信 也,期 死,非 勇 也,子 必 悔 之。弗 從,召 之,使 處 吳 竟,為 白 公。請 伐 鄭,子 西 曰,楚 未 節 也,不 然,吾 不 忘 也。他 日 又 請,許 之,未 起 師,晉 人 伐 鄭,楚 救 之,與 之 盟,勝 怒 曰,鄭 人 在 此,讐 不 遠 矣。勝 自 厲 劍,子 期 之 子 平 見 之,曰,王 孫 何 自 厲 也。曰,勝 以 直 聞,不 告 女,庸 為 直 乎,將 以 殺 爾 父。平 以 告 子 西。曰,勝 如 卵,余 翼 而 長 之,楚 國 第,我 死,令 尹 司 馬,非 勝 而 誰。勝 聞 之,曰,令 尹 之 狂 也,得 死 乃 非 我。子 西 不 悛。勝 謂 石 乞 曰,王 與 二 卿 士,皆 五 百 人 當 之,則 可 矣。乞 曰,不 可 得 也,曰,市 南 有 熊 宜 僚 者,若 得 之,可 以 當 五 百 人 矣。乃 從 白 公 而 見 之,與 之 言。說,告 之 故。辭。承 之 以 劍。不 動。勝 曰,不 為 利 諂,不 為 威 惕,不 洩 人 言 以 求 媚 者。去 之。吳 人 伐 慎,白 公 敗 之,請 以 戰 備 獻。許 之,遂 作 亂。秋,七 月,殺 子 西,子 期,於 朝,而 劫 惠 王。子 西 以 袂 掩 面 而 死,子 期 曰,昔 者 吾 以 力 事 君,不 可 以 弗 終,抉 豫 章 以 殺 人 而 後 死。石 乞 曰,焚 庫 弒 王,不 然 不 濟。白 公 曰,不 可,殺 王 不 祥,焚 庫 無 聚,將 何 以 守 矣。乞 曰,有 楚 國 而 治 其 民,以 敬 事 神,可 以 得 祥,且 有 聚 矣,何 患。弗 從。葉 公 在 蔡,方 城 之 外,皆 曰,可 以 入 矣。子 高 曰,吾 聞 之,以 險 徼 幸 者,其 求 無 饜,偏 重 必 離。聞 其 殺 齊 管 修 也,而 後 入。白 公 欲 以 子 閭 為 王,子 閭 不 可,遂 劫 以 兵,子 閭 曰,王 孫 若 安 靖 楚 國,匡 正 王 室,而 後 庇 焉,啟 之 願 也,敢 不 聽 從,若 將 專 利,以 傾 王 室,不 顧 楚 國,有 死 不 能。遂 殺 之,而 以 王 如 高 府,石 乞 尹 門,圉 公 陽 穴 宮,負 王 以 如 昭 夫 人 之 宮。葉 公 亦 至,及 北 門,或 遇 之 曰,君 胡 不 冑,國 人 望 君,如 望 慈 父 母 焉,盜 賊 之 矢 若 傷 君,是 絕 民 望 也,若 之 何 不 冑。乃 冑 而 進。又 遇 一 人 曰,君 胡 冑,國 人 望 君,如 望 歲 焉,日 日 以 幾,若 見 君 面,是 得 艾 也,民 知 不 死,其 亦 夫 有 奮 心,猶 將 旌 君 以 徇 於 國,而 又 掩 面 以 絕 民 望,不 亦 甚 乎。乃 免 冑 而 進。遇 箴 尹 固 帥 其 屬 將 與 白 公,子 高 曰,微 二 子 者,楚 不 國 矣,棄 德 從 賊,其 可 保 乎。乃 從 葉 公。使 與 國 人 以 攻 白 公,白 公 奔 山 而 縊,其 徒 微 之。生 拘 石 乞,而 問 白 公 之 死 焉。對 曰,余 知 其 死 所,而 長 者 使 余 勿 言。曰,不 言 將 烹。乞 曰,此 事 也,克 則 為 卿,不 克 則 烹,固 其 所 也,何 害。乃 烹 石 乞。王 孫 燕 奔 頯 黃 氏。沈 諸 梁 兼 二 事,國 寕,乃 使 寕 為 令 尹,使 寬 為 司 馬,而 老 於 葉。

衛 侯 占 夢 嬖 人 求 酒 於 大 叔 僖 子,不 得,與 卜 人 比,而 告 公 曰,君 有 大 臣 在 西 南 隅,弗 去,懼 害。乃 逐 大 叔 遺。遺 奔 晉。

衛 侯 謂 渾 良 夫 曰,吾 繼 先 君,而 不 得 其 器,若 之 何。良 夫 代 執 火 者 而 言,曰,疾 與 亡 君,皆 君 之 子 也,召 之,而 擇 材 焉,可 也,若 不 材,器 可 得 也。豎 告 大 子,大 子 使 五 人 輿 豭 從 己,劫 公 而 強 盟 之,且 請 殺 良 夫。公 曰,其 盟 免 三 死。曰,請 三 之 後,有 罪,殺 之。公 曰,諾 哉。

十 有 七 年

左 傳 曰,十 七 年,春,衛 侯 為 虎 幄 於 藉 圃,成,求 令 名 者,而 與 之 始 食 焉。大 子 請 使 良 夫,良 夫 乘 衷 甸,兩 牡,紫 衣,狐 裘,至,袒 裘 不 釋 劍 而 食。大 子 使 牽 以 退,數 之 以 三 罪,而 殺 之。

三 月,越 子 伐 吳,吳 子 禦 之 笠 澤,夾 水 而 陳。越 子 為 左 右 句 卒,使 夜 或 左 或 右,鼓 譟 而 進,吳 師 分 以 禦 之,越 子 以 三 軍 潛 涉,當 吳 中 軍 而 鼓 之。吳 師 大 亂,遂 敗 之。

晉 趙 鞅 使 告 於 衛 曰,君 之 在 晉 也,志 父 為 主,請 君 若 大 子 來,以 免 志 父,不 然,寡 君 其 曰 志 父 之 為 也。衛 侯 辭 以 難,大 子 又 使 椓 之。夏,六 月,趙 鞅 圍 衛。齊 國 觀,陳 瓘 救 衛,得 晉 人 之 致 師 者,子 玉 使 服 而 見 之,曰,國 子 實 執 齊 柄,而 命 瓘 曰,無 辟 晉 師,豈 敢 廢 命,子 又 何 辱,簡 子 曰,我 卜 伐 衛,未 卜 與 齊 戰,乃 還。

楚 白 公 之 亂,陳 人 恃 其 聚 而 侵 楚。楚 既 寕,將 取 陳 麥,楚 子 問 帥 於 大 師 子 穀,與 葉 公 諸 梁。子 穀 曰,右 領 差 車,與 左 史 老,皆 相 令 尹 司 馬 以 伐 陳,其 可 使 也。子 高 曰,率 賤,民 慢 之,懼 不 用 命 焉。子 穀 曰,觀 丁 父,鄀 俘 也,武 王 以 為 軍 率,是 以 克 州,蓼,服 隨,唐,大 啟 羣 蠻,彭 仲 爽,申 俘 也,文 王 以 為 令 尹,實 縣 申 息,朝 陳,蔡,封 畛 於 汝,唯 其 任 也,何 賤 之 有。子 高 曰,天 命 不 諂,令 尹 有 憾 於 陳,天 若 亡 之,其 必 令 尹 之 子 是 與,君 盍 舍 焉,臣 懼 右 領 與 左 史,有 二 俘 之 賤,而 無 其 令 德 也。王 卜 之,武 城 尹 吉,使 帥 師 取 陳 麥,陳 人御 之,敗,遂 圍 陳,秋,七 月,己 卯,楚 公 孫 朝 帥 師 滅 陳。王 與 葉 公 枚 卜 子 良,以 為 令 尹,沈 尹 朱 曰,吉,過 於 其 志。葉 公 曰,王 子 而 相 國,過 將 何 為。他 日 改 卜 子 國,而 使 為 令 尹。

衛 侯 夢 於 北 宮,見 人 登 昆 吾 之 觀,被 髮 北 面 而 譟 曰,登 此 昆 吾 之 虛,綿 綿 生 之 瓜,余 為 渾 良 夫,呌 天 無 辜。公 親 筮 之,胥 彌 赦 占 之,曰,不 害,與 之 邑,寘 之,而 逃 奔 宋。衛 侯 貞 卜,其 繇 曰,如 魚 竀 尾,衡 流 而 方 羊,裔 焉 大 國,滅 之 將 亡,闔 門 塞 竇,乃 自 後 踰,冬,十 月,晉 復 伐 衛,入 其 郛,將 入 城,簡 子 曰,止,叔 向 有 言,曰,怙 亂 滅 國 者 無 後。衛 人 出 莊 公,而 與 晉 平,晉 立 襄 公 之 孫 般 師 而 還。十 一 月,衛 侯 自 鄄 入,般 師 出。初,公 登 城 以 望,見 戎 州,問 之,以 告,公 曰,我 姬 姓 也,何 戎 之 有 焉。翦 之。公 使 匠 久,公 欲 逐 石 圃,未 及 而 難 作,辛 巳,石 圃 因 匠 氏 攻 公。公 閉 門 而 請,弗 許,踰 於 北 方,而 隊,折 股,戎 州 人 攻 之,大 子 疾,公 子 青,踰 從 公,戎 州 人 殺 之,公 入 於 戎 州 己 氏,初,公 自 城 上,見 己 氏 之 妻,髮 美,使 髡 之,以 為 呂 姜 髢,既 入 焉,而 示 之 璧,曰,活 我,吾 與 女 璧。己 氏 曰,殺 女,璧 其 焉 往。遂 殺 之,而 取 其 璧,衛 人 復 公 孫 般 師 而 立 之。十 二 月,齊 人 伐 衛,衛 人 請 平,立 公 子 起,執 般 師 以 歸,舍 諸 潞。

公 會 齊 侯 盟 於 蒙,孟 武 伯 相,齊 侯 稽 首,公 拜。齊 人怒,武 伯 曰,非 天 子,寡 君 無 所 稽 首。武 伯 問 於 高 柴 曰,諸 侯 盟,誰 執 牛 耳。季 羔 曰,鄫 衍 之 役,吳 公 子 姑 曹,發 陽 之 役,衛 石 魋。武 伯 曰,然 則 彘 也。

宋 皇 瑗 之 子 麇 有 友 曰 田 丙,而 奪 其 兄 劖 般 邑。以 與 之。劖 般 慍 而 行,告 桓 司 馬 之 臣 子 儀 克,子 儀 克 適 宋,告 夫 人 曰,麇 將 納 桓 氏。公 問 諸 子 仲,初,子 仲 將 以 杞 姒 之 子 非 我 為 子,麇 曰,必 立 伯 也,是 良 材。子 仲 怒,弗 從,故 對 曰,右 師 則 老 矣,不 識 麇 也。公 執 之,皇 瑗 奔 晉,召 之。

十 有 八 年

左 傳 曰,十 八 年,春,宋 殺 皇 瑗,公 聞 其 情,復 皇 氏 之 族,使 皇 緩 為 右 師。

巴 人 伐 楚,圍 鄾。初,右 司 馬 子 國 之 卜 也,觀 瞻 曰,如 志,故 命 之,及 巴 師 至,將 卜 師,王 曰,寕 如 志,何 卜 焉。使 帥 師 而 行。請 承,王 曰,寢 尹,工 尹,勤 先 君 者 也。三 月,楚 公 孫 寕,吳 由 于,薳 固,敗 巴 師 於 鄾,故 封 子 國 於 析。君 子 曰,惠 王 知 志,夏 書 曰,官 占,唯 能 蔽 志,昆 命 於 元 龜,其 是 之 謂 乎。志 曰,聖 人 不 煩 卜 筮,惠 王 其 有 焉。

夏,衛 石 圃 逐 其 君 起,起 奔 齊,衛 侯 輒 自 齊 復 歸,逐 石 圃 而 復 石 魋,與 大 叔 遺。

十 有 九 年

左 傳 曰,十 九 年,春,越 人 侵 楚,以 誤 吳 也。

夏,楚 公 子 慶,公 孫 寬,追 越 師 至 冥,不 及 乃 還。

秋,楚 沈 諸 梁 伐 東 夷,三 夷 男 女 及 楚 師 盟 於 敖。

冬,叔 青 如 京 師,敬 王 崩 故 也。

二 十 年

左 傳 曰,二 十 年,春,齊 人 來 徵 會。夏,會 於 廩 丘,為 鄭 故,謀 伐 晉,鄭 人 辭 諸 侯。秋,師 還。

吳 公 子 慶 忌 驟 諫 吳 子 曰,不 改 必 亡。弗 聽,出 居 於 艾,遂 適 楚,聞 越 將 伐 吳,冬,請 歸,平 越。遂 歸,欲 除 不 忠 者,以 說 於 越。吳 人 殺 之。

十 一 月,越 圍 吳,趙 孟 降 於 喪 食,楚 隆 曰,三 年 之 喪,親 暱 之 極 也,主 又 降 之,無 乃 有 故 乎。趙 孟 曰,黃 池 之 役,先 主 與 吳 王 有 質,曰,好 惡 同 之,今 越 圍 吳,嗣 子 不 廢 舊 業,而 敵 之,非 晉 之 所 能 及 也,吾 是 以 為 降。楚 隆 曰,若 使 吳 王 知 之,若 何。趙 孟 曰,可 乎。隆 曰,請 嘗 之。乃 往,先 造 於 越 軍 曰,吳 犯 閒 上 國 多 矣,聞 君 親 討 焉,諸 夏 之 人 莫 不 欣 喜,唯 恐 君 志 之 不 從,請 入 視 之。許 之,告 於 吳 王 曰,寡 君 之 老 無 恤,使 陪 臣 隆,敢 展 謝 其 不 共,黃 池 之 役,君 之 先 臣 志 父,得 承 齊 盟,曰,好 惡 同 之,今 君 在 難,無 恤 不 敢 憚 勞,非 晉 國 之 所 能 及 也,使 陪 臣 敢 展 布 之,王 拜 稽 首,曰,寡 人 不 佞,不 能 事 越,以 為 大 夫 憂,拜 命 之 辱。與 之 一 簞 珠,使 問 趙 孟,曰,句 踐 將 生 憂 寡 人,寡 人 死 之 不 得 矣。王 曰,溺 人 必 笑,吾 將 有 問 也,史 黯 何 以 得 為 君 子。對 曰,黯 也,進 不 見 惡,退 無 謗 言。王 曰,宜 哉。

二 十 有 一 年

左 傳 曰,二 十 一 年,夏,五 月,越 人 始 來。

秋,八 月,公 及 齊 侯,邾 子,盟 於 顧。齊 人 責 稽 首,因 歌 之,曰,魯 人 之 皋,數 年 不 覺,使 我 高 蹈,唯 其 儒 書,以 為 二 國 憂。是 行 也,公 先 至 於 陽 穀,齊 閭 丘 息 曰,君 辱 舉 玉 趾,以 在 寡 君 之 軍,羣 臣 將 傳 遽 以 告 寡 君,比 其 復 也,君 無 乃 勤,為 僕 人 之 未 次,請 除 館 於 舟 道。辭 曰,敢 勤 僕 人。

二 十 有 二 年

左 傳 曰,二 十 二 年,夏,四 月,邾 隱 公 自 齊 奔 越,曰,吳 為 無 道,執 父 立 子 ,越 人 歸 之,大 子 革 奔 越。

冬,十 一 月,丁 卯,越 滅 吳,請 使 吳 王 居 甬 東,辭 曰,孤 老 矣,焉 能 事 君,乃 縊。越 人 以 歸。

二 十 有 三 年

左 傳 曰,二 十 三 年,春,宋 景 曹 卒,季 康 子 使 冉 有 弔,且 送 葬,曰,敝 邑 有 社 稷 之 事,使 肥 與 有 職 競 焉,是 以 不 得 助 執 紼,使 求 從 輿 人。曰,以 肥 之 得 備 彌 甥 也,有 不 腆 先 人 之 產 馬,使 求 薦 諸 夫 人 之 宰,其 可 以 稱 旌 繁 乎。

夏,六 月,晉 荀 瑤 伐 齊,高 無 平 帥 師 御 之。知 伯 視 齊 師,馬 駭,遂 驅 之,曰,齊 人 知 余 旗,其 謂 余 畏 而 反 也。及 壘 而 還。將 戰,長 武 子 請 卜,知 伯 曰,君 告 於 天 子,而 卜 之 以 守 龜 於 宗 祧,吉 矣,吾 又 何 卜 焉, 且 齊 人 取 我 英 丘,君 命 瑤,非 敢 耀 武 也,治 英 丘 也,以 辭 伐 罪,足 矣,何 必 卜。壬 辰,戰 於 犂 丘,齊 師 敗 績,知 伯 親 禽 顏 庚。

秋,八 月,叔 青 如 越,始 使 越 也,越 諸 鞅 來 聘,報 叔 青 也。

二 十 有 四 年

左 傳 曰,二 十 四 年,夏,四 月,晉 侯 將 伐 齊,使 來 乞 師,曰,昔 臧 文 仲 以 楚 師 伐 齊,取 穀,宣 叔 以 晉 師 伐 齊,取 汶 陽,寡 君 欲 徼 福 於 周 公,乞 靈 於 臧 氏。臧 石 帥 師 會 之,取 廩 丘。軍 吏 令 繕,將 進,萊 章 曰。君 卑 政 暴,往 歲 克 敵,今 又 勝 都,天 奉 多 矣,又 焉 能 進,是 躗 言 也,役 將 班 矣。晉 師 乃 還。餼 臧 石 牛,大 史 謝 之,曰,以 寡 君 之 在 行,牢 禮 不 度,敢 展 謝 之。

邾 子 又 無 道,越 人 執 之 以 歸,而 立 公 子 何。何 亦 無 道。

公 子 荊 之 母 嬖,將 以 為 夫 人,使 宗 人 釁 夏 獻 其 禮,對 曰,無 之,公 怒 曰,女 為 宗 司,立 夫 人,國 之 大 禮 也,何 故 無 之。對 曰,周 公 及 武 公 娶 於 薛,孝,惠,娶 於 商,自 桓 以 下 娶 於 齊,此 禮 也,則 有,若 以 妾 為 夫 人,則 固 無 其 禮 也。公 卒 立 之,而 以 荊 為 大 子,國 人 始 惡 之。

閏 月,公 如 越,得 大 子 適 郢,將 妻 公,而 多 與 之 地。公 孫 有 山,使 告 於 季 孫,季 孫 懼,使 因 大 宰 嚭 而 納 賂 焉。乃 止。

二 十 有 五 年

左 傳 曰,二 十 五 年,夏,五 月,庚 辰,衛 侯 出 奔 宋。衛 侯 為 靈 臺 於 藉 圃,與 諸 大 夫 飲 酒 焉,褚 師 聲 子 襪 而 登 席,公 怒,辭 曰,臣 有 疾 異 於 人,若 見 之,君 將 殻 之,是 以 不 敢。公 愈 怒,大 夫 辭 之,不 可,褚 師 出,公 戟 其 手,曰,必 斷 而 足。聞 之。褚 師 與 司 寇 亥 乘,曰,今 日 幸 而 後 亡。公 之 入 也,奪 南 氏 邑,而 奪 司 寇 亥 政,公 使 侍 人 納 公 文 懿 子 之 車 于 池。初,衛 人 翦 夏 丁 氏,以 其 帑 賜 彭 封 彌 子,彌 子 飲 公 酒,納 夏 戊 之 女。嬖,以 為 夫 人,其 弟 期,大 叔 疾 之 從 孫 甥 也,少 畜 於 公,以 為 司 徒,夫 人 寵 衰,期 得 罪。公 使 三 匠 久,公 使 優 狡 盟 拳 彌,而 甚 近 信 之,故 褚 師 比,公 孫 彌 牟,公 文 要,司 寇 亥,司 徒 期,因 三 匠 與 拳 彌 以作 亂,皆 執 利 兵,無 者 執 斤,使 拳 彌 入 於 公 宮,而 自 大 子 疾 之 宮,譟 以 攻 公。鄄 子 士 請 禦 之,彌 援 其 手 曰,子 則 勇 矣,將 若 君 何,不 見 先 君 乎,君 何 所 不 逞 欲,且 君 嘗 在 外 矣,豈 必 不 反,當 今 不 可,衆 怒 難 犯,休 而 易 閒 也。乃 出,將 適 蒲,彌 曰,晉 無 信,不 可。將 適 鄄,彌 曰,齊 晉 爭 我,不 可。將 適 泠,彌 曰,魯 不 足 與,請 適 城 鉏,以 鉤 越,越 有 君。乃 適 城 鉏,彌 曰,衛 盜 不 可 知 也,請 速,自 我 始。乃 載 寶 以 歸。公 為 支 離 之 卒,因 祝 史 揮 以 侵 衛,衛 人 病 之,懿 子 知 之,見 子 之,請 逐 揮,文 子 曰,無 罪。懿 子 曰,彼 好 專 利 而 妄,夫 見 君 之 入 也,將 先 道 焉,若 逐 之,必 出 於 南 門,而 適 君 所,夫 越 新 得 諸 侯,將 必 請 師 焉,揮 在 朝,使 吏 遣 諸 其 室,揮 出,信 弗 內,五 日,乃 館 諸 外 里,遂 有 寵,使 如 越 請 師。

六 月,公 至 自 越,季 康 子,孟 武 伯,逆 於 五 梧,郭 重 僕,見 二 子 曰,惡 言 多 矣,君 請 盡 之。公 宴 於 五 梧,武 伯 為 祝,惡 郭 重 曰,何 肥 也,季 孫 曰,請 飲 彘 也,以 魯 國 之 密 邇 仇 讐,臣 是 以 不 獲 從 君,克 免 於 大 行,又 謂 重 也 肥。公 曰,是 食 言 多 矣,能 無 肥 乎。飲 酒 不 樂,公 與 大 夫 始 有 惡。

二 十 有 六 年

左 傳 曰,二 十 六 年,夏,五 月,叔 孫 舒 帥 師 會 越 皋 如,后 庸,宋 樂 茷,納 衛 侯,文 子 欲 納 之,懿 子 曰,君 愎 而 虐,少 待 之,必 毒 於 民,乃 睦 於 子 矣。師 侵 外 州,大 獲,出 禦 之,大 敗。掘 褚 師 定 子 之 墓,焚 之 於 平 莊 之 上。文 子 使 王 孫 齊 私 於 皋 如,曰,子 將 大 滅 衛 乎,抑 納 君 而 已 乎。皋 如 曰,寡 君 之 命 無 他,納 衛 君 而 已,文 子 致 衆 而 問 焉,曰,君 以 蠻 夷 伐 國,國 幾 亡 矣,請 納 之。衆 曰,勿 納。曰,彌 牟 亡 而 有 益,請 自 北 門 出。衆 曰,勿 出。重 賂 越 人,申 開 守 陴,而 納 公,公 不 敢 入。師 還,立 悼 公,南 氏 相 之,以 城 鉏 與 越 人。公 曰,期 則 為 此,令 苟 有 怨 於 夫 人 者,報 之。司 徒 期 聘 於 越,公 攻 而 奪 之 幣,期 告 王,王 命 取 之,期 以 衆 取 之,公 怒,殺 期 之 甥 之 為 大 子 者,遂 卒 於 越。

宋 景 公 無 子,取 公 孫 周 之 子 得,與 啟,畜 諸 公 宮,未 有 立 焉,於 是 皇 緩 為 右 師,皇 非 我 為 大 司 馬,皇 懷 為 司 徒,靈 不 緩 為 左 師,樂 茷 為 司 城,樂 朱 鉏 為 大 司 寇,六 卿 三 族 降 聽 政,因 大 尹 以 達,大 尹 常 不 告,而 以 其 欲,稱 君 命 以 令,國 人 惡 之。司 城 欲 去 大 尹,左 師 曰,縱 之,使 盈 其 罪,重 而 無 基,能 無 敝 乎。冬,十 月,公 游 于 空 澤,辛 巳,卒 於 連 中。大 尹 興 空 澤 之 士 千 甲,奉 公 自 空 桐 入,如 沃 宮,使 召 六 子,曰,聞 下 有 師,君 請 六 子 畫,六 子 至,以 甲 劫 之,曰 君 有 疾 病,請 二 三 子 盟。乃 盟 於 少 寢 之 庭,曰 無 為 公 室 不 利。大 尹 立 啟,奉 喪 殯 於 大 宮,三 日,而 後 國 人 知 之,司 城 茷 使 宣 言 於 國 曰,大 尹 惑 蠱 其 君 而 專 其 利,令 君 無 疾 而 死,死 又 匿 之,是 無 他 矣,大 尹 之 罪 也。得 夢 啟 北 首 而 寢 於 廬 門 之 外,已 為 鳥 而 集 於 其 上,咮 加 於 南 門,尾 加 於 桐 門,曰,余 夢 美,必 立。大 尹 謀,曰,我 不 在 盟,無 乃 逐 我,復 盟 之 乎。使 祝 為 載 書,六 子 在 唐 孟,將 盟 之,祝 襄 以 載 書 告 皇 非 我,皇 非 我 因 子 潞,門 尹 得,左 師 謀 曰,民 與 我,逐 之 乎。皆 歸 授 甲,使 徇 於 國 曰,大 尹 惑 蠱 其 君,以 陵 虐 公 室,與 我 者,救 君 者 也,衆 曰,與 之。大 尹 徇 曰,戴 氏,皇 氏,將 不 利 公 室,與 我 者,無 憂 不 富。衆 曰,無 別。戴 氏 皇 氏,欲 伐 公,樂 得 曰,不 可,彼 以 陵 公 有 罪,我 伐 公,則 甚 焉,使 國 人 施 於 大 尹,大 尹 奉 啟 以 奔 楚,乃 立 得,司 城 為 上 卿,盟 曰,三 族 共 政,無 相 害 也。

衛 出 公 自 城 鉏,使 以 弓 問 子 贛,且 曰,吾 其 入 乎。子 贛 稽 首 受 弓,對 曰,臣 不 識 也。私 於 使 者 曰,昔 成 公 孫 於 陳,甯 武 子,孫 莊 子,為 宛 濮 之 盟,而 君 入,獻 公 孫 於 衛 齊,子 鮮,子 展,為 夷 儀 之 盟 而 君 入。今 君 再 在 孫 矣,內 不 聞 獻 之 親,外 不 聞 成 之 卿,則 賜 不 識 所 由 入 也,詩 曰,無 競 惟 人,四 方 其 順 之,若 得 其 人,四 方 以 為 主,而 國 於 何 有。

二 十 有 七 年

左 傳 曰,二 十 七 年,春,越 子 使 后 庸 來 聘,且 言 邾 田,封 于 駘 上,二 月,盟 於 平 陽,三 子 皆 從。康 子 病 之,言 及 子 贛,曰,若 在 此,吾 不 及 此 夫。武 伯 曰,然 何 不 召。曰,固 將 召 之。文 子 曰,他 日 請 念。

夏,四 月,己 亥,季 康 子 卒,公 弔 焉,降 禮。

晉 荀 瑤 帥 師 伐 鄭,次 于 桐 丘。鄭 駟 弘 請 救 於 齊,齊 師 將 興,陳 子 屬 孤 子,三 日 朝,設 乘 車 兩 馬,繫 五 邑 焉,召 顏 涿 聚 之 子 晉,曰,隰 之 役,而 父 死 焉,以 國 之 多 難,未 女 恤 也,今 君 命 女 以 是 邑 也,服 車 而 朝,毋 廢 前 勞。乃 救 鄭,及 畱 舒,違 穀 七 里,穀 人 不 知,及 濮,雨 不 涉,子 思 曰,大 國 在 敝 邑 之 宇 下,是 以 告 急,今 師 不 行,恐 無 及 也。成 子 衣 製,杖 戈,立 於 阪 上,馬 不 出 者,助 之 鞭 之,知 伯 聞 之,乃 還,曰,我 卜 伐 鄭,不 卜 敵 齊,使 謂 成 子 曰,大 夫 陳 子,陳 之 自 出,陳 之 不 祀,鄭 之 罪 也,故 寡 君 使 瑤 察 陳 衷 焉,謂 大 夫 其 恤 陳 乎,若 利 本 之 顛,瑤 何 有 焉,成 子 怒 曰,多 陵 人 者 皆 不 在,知 伯 其 能 久 乎。中 行 文 子 告 成 子,曰,有 自 晉 師 告 寅 者,將 為 輕 車 千 乘,以 厭 齊 師 之 門,則 可 盡 也。成 子 曰,寡 君 命 恆 曰,無 及 寡,無 畏 衆,雖 過 千 乘,敢 辟 之 乎,將 以 子 之 命 告 寡 君。文 子 曰,吾 乃 今 知 所 以 亡,君 子 之 謀 也,始 衷 終 皆 舉 之,而 後 入 焉,今 我 三 不 知 而 入 之,不 亦 難 乎。

公 患 三 桓 之 侈 也,欲 以 諸 侯 去 之。三 桓 亦 患 公 之 妄 也,故 君 臣 多 間。公 游 於 陵 阪,遇 孟 武 伯 於 孟 氏 之 衢,曰,請 有 問 於 子,余 及 死 乎。對 曰,臣 無 由 知 之。三 問,卒 辭 不 對。公 欲 以 越 伐 魯 而 去 三 桓,秋,八 月,甲 戌,公 如 公 孫 有 陘 氏,因 孫 於 邾,乃 遂 如 越,國 人 施 公 孫 有 山 氏。

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia