<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之十二 漢 馮 昭 儀

漢 馮 昭 儀 者﹐孝 元 帝 之 昭 儀﹐右 將 軍 光 祿 勳 馮 奉 世 之 女 也。元 帝 二 年﹐昭 儀 以 選 入 後 宮﹐始 為 「長 使」﹐數 月 為「美 人」﹐生 男﹐是 為 中 山 孝 王「美 人」為「婕 妤」。建 昭 中﹐上 幸 虎 圈 鬥 獸﹐後 宮 皆 從。熊 逸 出 圈﹐攀 檻 欲 上 殿﹐左 右「貴 人」﹑傅 昭 儀 皆 驚 走﹐ 而 馮 婕 妤 直 當 熊 而 立﹐左 右 格 殺 熊。天 子 問 婕 妤﹕「 人 情 皆 驚 懼﹐何 故 當 熊﹖」對 曰﹕「妾 聞 猛 獸 得 人 而 止﹐妾 恐 至 御 坐﹐故 以 身 當 之。」元 帝 嗟 嘆﹐以 此 敬 重焉。傅 昭 儀 等 皆 慚。明 年﹐中 山 王 封﹐乃 立 婕 妤 為 昭 儀﹐隨 王 之 國 號 中 山 太 后。君 子 謂﹕「昭 儀 勇 而 慕 義。」詩 云﹕「公 之 媚 子﹐從 公 於 狩。」 論 語 曰﹕「見 義 不 為﹐無 勇 也。」昭 儀 兼 之 矣。

8.12 Brilliant Companion Feng of the Han

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia