<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之十七 更 始 韓 夫 人

漢 更 始 韓 夫 人 者﹐更 始 皇 帝 劉 聖 公 之 夫 人 也。佞 諂 邪 媚﹐嗜 酒 無 禮。初﹐王 莽 之 末﹐ 更 始 以 新 市﹑平 林﹑下 江 之 眾 起﹐自 立 為 更 始 將 軍﹐兵 威 日盛﹐遂 自 立 為 帝﹐以 紹 漢 統。

及 申 屠 建 討 莽﹐首 詣 宛﹐更 始 視 之 曰﹕「 不 如 此﹐當 與 霍 光 等。」韓 夫 人 曰﹕「不 如 此﹐帝 那 得 之﹖」其 佞 巧 得 更 始 意 如 此。更 始 既 墮 於 政 事﹐而 韓 夫 人 嗜 酒 淫 色﹐日 與 更 始 醉 飽 沈 湎﹐乃 令 侍 中 於 幃 幕 之 內 詐 為 更 始﹐與 群 臣 語。群 臣 知 非 更 始 聲﹐莫 不 怨 恨。尚 書 奏 事﹐韓 夫 人 曰﹕「帝 方 對 我 飲 樂﹐正 用 是 時 來 奏 事﹗」由 是﹐網 紀 不 攝﹐ 諸 侯 離 畔。赤 眉 入 關 不 能 制﹐乃 將 妻 子﹐奉 天 子 璽 綬﹐降 於 赤 眉﹐為 赤 眉 所 殺。詩 曰﹕「彼 昏 不 知﹐一 醉 日 富。」其 更 始 于 韓 夫 人 之 謂 也。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia