<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷六之七 趙 津 女 娟

趙 津 女 娟 者 , 趙 河 津 [吏] 之 女 , 趙 簡 子 之 夫 人 也 。 初 簡 子 南 擊 楚 , 與 津 吏 期 , 簡 子 至 , 津 吏 醉 臥 , 不 能 渡 , 簡 子 , 欲 殺 之 。

娟 懼 , 持 楫 而 走 , 簡 子 曰 : 「 女 子 走 何 為 ?」 對 曰 : 「 津 吏 息 女 。 妾 父 聞 主 君 東 渡 不 測 之 水 , 恐 風 波 之 起 , 水 神 動 駭 , 故 禱 祠 九 江 三 淮 之 神 , 供 具 備 禮 , 御 釐 受 福 , 不 勝 玉 祝 , 杯 酌 餘 瀝 , 醉 至 於 此 。 君 欲 殺 之 , 妾 願 以 鄙 軀 易 父 之 死 。 」 簡 子 曰 : 「 非 女 之 罪 也 。 」 娟 曰 :「主 君 欲 因 其 醉 而 殺 之 , 妾 恐 其 身 之 不知 痛 , 而 心 不 知 罪 也 。 若 不 知 罪 殺 之 , 是 殺 不 辜 也 。 願 醒 而 殺 之 , 使 知 其 罪 。 」 簡 子 曰 : 「 善 。」 遂 釋 不 誅 。

簡 子 將 渡 , 用 楫 者 少 一 人 , 娟 攘 卷 摻 楫 而 請 , 曰 : 「 妾 [居 河 濟 之間]﹐[世 習 舟 楫 之事]﹐願 備 [員] 持 楫 。」 簡 子 曰 : 「 不 谷 將 行 , 選 士 大 夫 , 齊 戒 沐 浴 , 義 不 與 婦 人 同 舟 而 渡 也 。 」 娟 對 曰 : 「 妾 聞 昔 者 湯 伐 夏 , 左 驂 驪 , 右 驂 牝 靡 , 而 遂 放 桀 。 武 [王] 伐 殷 , 左 驂 牝 騏 , 右 驂 牝 騜 , 而 遂 克 紂 , 至 於 華 山 之 陽 。 主 君 不 欲 渡 則 已 , 與 妾 同 舟 , 又 何 傷 乎 ? 」 簡 子 悅 。

遂 與 渡 , 中 流 為 簡 子 發 河 激 之 歌 , 其 辭 曰 : 「 升 彼 阿 兮 面 觀 清 ,水 揚 波 兮 查 冥 冥 , 禱 求 福 兮 醉 不 醒 , 誅 將 加 兮 妾 心 驚 , 罰 既 釋 兮 瀆 乃 清 , 妾 持 楫 兮 操 其 維 , 蛟 龍 助 兮 主 將 歸 , [呼] 來 櫂 兮 行 勿 疑 。 」 簡 子 大 悅 曰 : 「 昔 者 不 谷 夢 娶 妻 , 豈 此 女 乎 ? 」 將 使 人 祝 祓 , 以 為 夫 人 。 娟 乃 再 拜 而 辭 曰 : 「 夫 婦 人 之 禮 ,非 媒 不 嫁 。 嚴 親 在 內 , 不 敢 聞 命 。 」遂 辭 而 去 。 簡 子 歸 ,乃 納 幣 於 父 母 , 而 立 以 為 夫 人 。 君 子 曰 : 「 女 娟 通 達 而 有 辭 。 」 詩 云 : 「 來 遊 來 歌 , 以 矢 其 音 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 趙 簡 渡 河 , 津 吏 醉 荒 , 將 欲 加 誅 , 女 娟 恐 惶 ,操 楫 進 說 , 父 得 不 喪 , 維 久 難 蔽 , 終 遂 發 揚 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia