Hymn 7
7.1
h) cwmn bryk) n/swx l/)wr(h
byt gz) hw ptyx) l/prw$)
bwsm) hw d/lb) l/ydw()
twrsy) hw d/hwn)
cyd xkym)
b/h ncx) ytyr prw$t) np$)
w/xkymt) rwx) d/xrt b/qdmy)
cwm) hw gyr m/qn) l/h
hw zyn) d/byt mw$) w/)ly)

Res:
+wbykwn d/)t/ncxw cwmykwn

7.2
ns)why l/bsr) b/prxy)
d/)n t/sg) t/)klh l/yqyr)
ml)) l/h l/gph w/mwqr l/h
w/l) mcy) l/m/prx )yk d/)ytyh mwt
n/$r) d/rm mn kl )n hw d/)t/y(n
l) twb mc) gdl )yk m) d/gdl hw)
d/qlyl) yqr b/h
km) n/)mr yqyr) d/)kl l/h

7.3
dny)yl w/xbrwhy $mnw w/$prw
d/zr(wn) )klw hww b/gw bbl
xbryhwn +ly) )t/l(bw hww
b/p+pgh d/mlk) hw mywt)
r$h d/sml) b/xmrh cb) d/n/wqr
lb) w/r(yn) d/bnyh d/ymyn)
b/yd cwm) xslw $br) pwmyhwn
mn ptwr mlkwth

7.4
+ly) dyn hnwn d/)t/trsyw
)/yqr hw) lbhwn b/ywlpn)
w/kd )tyn d/n/)twn l/bwqyn)
l) /)$kxw l/m/sq (m cym)
d/)/yqrw b/tursy) xbw hww b/)ygwn)
d/rh+w zkw )nwn $br) cym)
zkw cwm) w/zr(wn)
l/p+pg) w/pwnq) d/mlkwt)

7.5
dny)l w/xbrwhy snw xmr)
hw dlx $py) b/$lywth
sgy hwn) b/)ylyn d/l) rxmwhy
pkh +(m) d/)ylyn d/)t(ydw b/h
)rz) bny chywn my) )/$tyw w/$wxw
b/+llhwn ytb (m) b/gw bbl
rwx qwd$) b/swkyhwn )tt w/$rt
)yk ywn) (l zyt)

7.6
w/)p hy twb gpt) d/mn mcryn
(l mlk) w/kwmr) $rt (wpyh
mtl )nwn b/)rz) d/+(nwh hww
gpt) dyn d/npqt mn gw mcryn
bbl xnqth hwt b/+ll xnpwth
xbrwhy d/dny)yl )rz) hww tnm
b/gw bbl +(nwh hww
)yk mw$) w/)yk )hrwn d/b/mcryn

7.7
xsmt dyn bbl b/hwn b/)rz)
d/l/gpt) d/nplt +(ynyn hww
$dt )nwn b/nwr) l/yqdn)
$wxw w/p4+w b/gwh d/$lhbyt)
d/$kr) snw tnm nwr) zkw tmn
d/cwm) rxmw tmn xyl) qnw tmn
rsm +l) b/)twn) l/cym)
d/mn xmr) xsylyn hww

7.8
qrbt dyn nwr) w/)ryxt b/h
b/hw dky) bsrhwn d/cym)
mxh ryx) d/xyl) d/cwmyhwn
w/)z/dgrt y(nwt) mn pgryhwn
cmt b/cym) bsmt b/)sw+)
l/d/)klyn )klt l/d/cymyn n+rt
cm (mh d/dny)yl
xywt) d/b/y(n) )t/trsy

7.9
+wbn) +ly) snw w/)/slyw
ptwrh d/mlk) w/p+pgh
l) qrbt nwr) l/pgryhwn
d/l) qrbw hww hnwn cyd bwsmwhy
)/wspw snw lxm) w/)klw zr(wn)
w/xlp kynyhwn hkn )p nwr)
xlpth l/kynh
xlp d/l/gw bry) )klt hwt

7.10
tlt) dyn nplw hww b/gw nwr)
sgyw w/hww )rb() b/gw (wbh
w/hy nwr) )klt l/sgy))
sgyw l/hwn z(wr) b/gw y(nwth
+lwmt) nwr) glwzt) d/mn mtwm
l) pnyt l/gmr qrn) w/gw(ln)
y(nwth )z/dkyt
d/)p qrn) w/rbyt) pr(t hwt

7.11
gwzlt) hwt l/h b/)rz )r()
d/plyx) w/x$x) l/br zr()
$b() gyr $gryn $gyr) hwt
kryb) hwt w/tny) )yk d/l/zr()
b/gwh zr(w )nwn l/hnwn d/zr(wn)
sgyw l/hwn )yk zr()
b/gw nwr) d/sgy)) z(rw b/h

7.12
hy nwr) d/)/xt )p )ly)
l/sgy)) grst b/ry$ +wr)
cym) hw )/xth b/pwqdn)
l/)kwl) hw )klt w/l/)sw+)
nwr) tb(th hwt l/c(rh d/cymh
d/b/mxth q+l nby) d/y(nwt)
d/b/krs) mt/)gryn
l/m/+(yw l/p$y+) mn qw$t)

7.13
nby) hww )gyry b/m)kwlt)
kdb) $xydy b/y(nwt)
)t/(+pw $mh) d/$ryr)
w/l/qw$t) zbnwhy b/lxm ywm)
d/nsb ml) pwmh w/m/krz ml) pwmh
+ubwhy l/cym) d/l) )/$txd pwmh
d/xlw )xy mn krs)
d/(lykwn mrwth l) t/mlk

7.14
dny)yl )lw npl )p hw
(m xbrwhy tlt) b/)twn)
rby(y) d/)t/xzy b/gw nwr)
hw) hw) +rwn) sbr hw) l/h
d/zyw) hw d/)lhh $m gyr ptkrh sm
b/z)p) l/dny)yl b/d/l) cb) hkyl
d//c(r l/)lhh
yhb )tr) l/$rr) d/nt/qls

7.15
l/hy +w(yy d/xbt b/xd gb)
l) yhb l/h )xrn) d/t/zk) b/h
)lw gyr )/stbrt d/hw zyw)
d/ptkr) hw d/pcy b/yd dny)yl
+u(yy d/xbt hwt mcy) d/t/zk) hwt
d/bhtt b/yd clm) w/zkt b/)twn)
$rr) dyn bzx b/h
d/mn kl dwk (llth psq hw)

Prev -- Next