Hymn 6
6.1
)t/kn$ w/hww tgr) b/gw cwm)
ktb) gyr byt gz) )nwn d/)lhwt)
w/b/)qlyd ql) hw qdy$)
h) mt/ptxyn qwdmt $mw()
bryk mlk) d/ptx byt bzwhy l/snyqwhy

6.2
)yt b/hwn nxt) l/zmyn) d/m$twt)
)yt b/hwn sq) w/dm() l/kl tyb)
)yt hw b/gwhwn twb zyn) )p l/)tly+)
mlyn )nwn kwl (wtryn
bryk hw d/l/kl/n$ +yb kwl (wdrnyn

6.3
ptx hkyl )xy w/sbw mnh b/pwr$n)
d/byt gz) nh) d/gw) hw l/bny )n$)
h) )xyd kl )n$ )p qlydh )yk gzbr)
mn) d/l) n(tr
bryk hw d/$r) )nyn (llth d/$plwtn

6.4
rb) hy mwhbt) d/$dy) qdm smywtn
kd trtyn trtyn (ynyn )yt l/kwln
d/lyl) )nwn d/xz)wh hww l/h l/mwhbt)
d/mn) hy w/d/mn hy
xwn mry l/(wyr) d/dhb) hw blxwd xzyn

6.5
y$w( d/ptx b/bth d/br +ymy
ptxt )nyn d/)t/(wr hwy kd l) cb)
ptx mry (yny d/(wrn )nyn
kd cbyn xnn d/t/)rb +ybwtk
+ynk mry )lp d/)nt )nt br gbwln

6.6
mnw )kwtk )w myqd prcwpn
b/)r() hw rqt w/l) hw) b/(p) d/t/wrb clmn
l/n dyn mrn rwq l/n b/)pyn
w/ptx (yn) d/)xdt x)rwtn
bryk hw d/yhb (yn) d/hwn) hy d/(wrnh

6.7
mn) d/l) n/tmh b/)dm w/b/pwtxh
l/)dm gyr sgy sgp pwtx (ynwhy
l/n dyn mrn sgy (dr pwtx (yn)
d/+p) )nyn by$)
bryk d/)xd w/ptx (yn) d/n/(dr hw)

6.8
mn) d/l) n/lw+w l/$py) d/m/$lm l/n
nkl w/ptx (yn) )dm w/xz) c(rh
l/n dyn $dln w/h) $( (ynyn
dlm) n/xzywhy l/pwrsyn rb)
lw+yhy mry mn kl d/)nt mn kwl tt/brk

Prev -- Next